Wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna

Instruktorzy Szesnastki na XVI Zjeździe ZHR

fot. biuro prasowe zjazdu

Czuwaj - nie przegap Zmartwychwstania!

Najlepsze świąteczne życzenia od całej Szesnastki

Choinka 2018 już za nami!

grupowe zdjęcie po uroczystym apelu w SP 61

Wigilia Olimpu

instruktorzy i instruktorzy in-spe Szesnastki na corocznym świątecznym spotkaniu - tuż po wspólnym kolędowaniu

ZZ-t w górach!

wyprawa zastępowych Grunwaldu w Góry Suche

Otwarcie siedziby Szesnastki!

Otwarcie nowej siedziby 16WDH, na zdjęciu Szymon wręcza drużynie obraz namalowany przez jego dziadka

Obozy!

meldowanie zastępowych 16 WDH Grunwald podczas apelu Święta Obozu

Ślub Kajtka i Doroty

Ślub naszego Szczepowego hm. Kajetana Kapuścińskiego z hm. Dorotą Kosińską z 23 WDH „Pomarańczarnia”

W najbliższym czasie

HARCERSKA AKCJA LETNIA 2018:

W tym roku zuchy i harcerze Szesnastki wezmą udział w następujących wyjazdach:


Strażnicy Czasu i Bractwo Zaginionego Oręża:

Komendant: phm. Maciej Sadowski (795 632 872)

Miejsce: Ośrodek wypoczynkowy LEŚNIK III, Augustów, Strękowizna 1a
Termin: 25.06 - 08.07

Koszt: 950zł

 

Grunwald:

Komendant: pwd. Stanisław Blicharski (604 819 972)

Miejsce: (prawdopodobnie) jez. Kęszyckie, Kęszyca Leśna
Termin: 8.07 - 31.07

 

Sulima:

Komendantka: hm. Gocha Rogowska H.R. (tel. 501 715 342)

kwatermistrz: phm. Joanna Pawlikowska H.R. (tel. 608 728 456)
Miejsce: jez. Stręgiel, Ogonki k./ Giżycka
Termin: 6.07 - 30.07
Zbiór kart: do 11 maja.
Koszt: 1000zł

 

Kapituła Stopnia Harcerza Rzeczypospolitej przy Szczepie 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów

Spotkania Kapituły HR odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w Wędrdomku przy ul. Jazdów 8/2 lub w innym miejscu. Jeśli chcesz otworzyć u nas próbę, to napisz maila na: karol@16wdh.pl. Propozycje prób otwarcia prosimy przesyłać najpóźniej do niedzieli poprzedzającej spotkanie Kapituły. Wtedy potwierdzimy Ci też, że spotkanie się odbywa.
Pamiętaj, aby w próbie znalazły się minimalnie następujące zadania:

  • rozwój zawodowy (czy już wiesz co chcesz w życiu robić? poszukaj w trakcie próby, albo doskonal to co już potrafisz)
  • rozwój pasji (osiągnij mistrzostwo w tym co kochasz)
  • rozwój duchowy (wniknij w głąb siebie, i rozwiń się duchowo i religijnie)
  • służba (wyjdźmy na zewnątrz, róbmy coś dla innych)


Zapoznaj się też z sylwetką HR’a: www.harcerze.zhr.pl/docs/259

Ostatnie wydarzenia

Wieczór pamięci hm. Stanisława Korwina-Szymanowskiego

Warszawa, 10 maja 2018 r.

W siedzibie Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP odbył się kominek poświęcony instruktorowi Szesnastki, hm. Stanisławowi Korwinowi-Szymanowskiemu, którego niektórzy być może jeszcze pamiętają jako „Staszka”, „Komendanta” lub „Dziadka”. Kominek został zorganizowany przez Komisję Historyczną ZHP, a udział wzięli w nim liczni byli instruktorzy harcerscy, w tym siedmiu Zawiszaków, a także dwóch czynnych instruktorów naszego Szczepu. Druh Staszek (tak najczęściej nazywali go uczestnicy spotkania) urodził się w sierpniu 1926 roku, a odszedł na wieczną wartę dziesięć lat temu - w marcu 2008. Od 1957 roku był członkiem komendy hufca ZHP Warszawa-Ochota (jako wice-komendant, a potem komendant), a w latach 1963-1981 był drużynowym i szczepowym Szesnastki. Także później pozostawał bardzo blisko zawiszackich spraw, odwiedzając obozy, wspomagając początkujących drużynowych i wspierając wydawanie „Sulimczyka”. Krótkie gawędy na temat Druha Staszka wygłosili m.in. Włodzimierz Dusiewicz, Stefan Kwil, Andrzej i Jerzy Marczakowie oraz Marek Gajdziński. (LN)

Zachęcamy do zapoznania się z biogramem Staszka


Majówkowy Grill Kadr Szesnastki

Warszawa, 29 kwietnia 2018 r.
W piękną, ostatnią kwietniową niedzielę instruktorzy Szczepu i kadry drużyn spotkali się przy wspólnym grillu w harcerskim domku na Jazdowie. Spotkanie miało charakter czysto towarzyski. W jego trakcie odbyło się wiele rozmów, krótki trening frisbee, a także pokaz tresury psa w wykonaniu jednego z instruktorów (Lechu, cały czas nie możemy wyjść z podziwu!). Wydarzenie zostało zorganizowane przez pwd. Bruna Zawadzkiego, a pwd. Karol Kaszyński przygotował mięso w wyborny sposób czym podniósł nam wszystkim majówkową poprzeczkę bardzo wysoko. W czasie spotkania odbyło się również symboliczne pożegnanie hm. Dyzmy Zawadzkiego, który rozkazem z 13 kwietnia zakończył swoją służbę instruktorską (o czym w newsie niżej). W wydarzeniu wzięło udział szesnastu druhów, w tym ośmiu instruktorów. (KK)

 

Dyzma Zawadzki - Zawiszakiem!

Warszawa, 13 i 29 kwietnia 2018 r.
W czasie ostatniego Zjazdu ZHR odczytano rozkaz Naczelnika Harcerzy z 13 kwietnia 2018 r., zgodnie z którym hm. Dyzma Zawadzki został na własną prośbę skreślony z listy instruktorów ZHR. Dyzma nie zamierza zerwać z harcerstwem, ani tym bardziej z Szesnastką, ponieważ ma plan napisania monografii 16 WDH i temu chce poświęcić najbliższe miesiące, a może i lata. Motywacja jak najbardziej szlachetna, a dla nas inicjatywa Dyzmy szczególnie cenna. I choć oczywiście żałujemy, że liczba czynnych instruktorów zmniejsza się, to jednak z zadowoleniem odnotowujemy zarówno zwiększenie grona Zawiszaków, jak i to, że Dyzma nie zapomina i (jak sądzimy) nie zapomni o Szesnastce. My zresztą będziemy, od czasu do czasu, przypominać mu o sobie. I jego sobie również. Ot, choćby przypomnimy sobie, że Dyzma wstąpił do Szesnastki w roku 2003 i był na 11 obozach stałych i 10 zimowiskach. Zaczynał w zastępie Żubry, następnie Kruki, potem jako zastępowy Bobrów, a następnie przyboczny 16 WDH „Grunwald”. W roku 2009 został drużynowym „Grunwaldu”, a w roku 2012 założył Samodzielny Patrol Wędrowniczy „Włóczykije” (rozwiązany w roku 2017).  Stopień przewodnika zdobył w roku 2010, podharcmistrza w roku 2012, a harcmistrzem został w roku 2016. Był komendantem obozów stałych (2013, 2016), organizatorem kursów i szkoleń (Agricola, Wyprawa), turniejów harcerskich (m.in. Turniej Ćwików „Talvisota” 2012, TDP 2013) oraz licznych wypraw (m.in. trzy obozy wędrowne „Włóczykijów”). Był także aktywnym poszukiwaczem i wytrwałym archiwizatorem licznych wiadomości z dziejów Szesnastki, które umieszczał na naszej stronie internetowej (choćby benedyktyńskie zestawienie kwater zmarłych i poległych Zawiszaków czy skany „Sulimczyków”), jak również dociekliwym kronikarzem i popularyzatorem zawiszackiego dorobku (vide opublikowany w najnowszym numerze „Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa” artykuł o „Sulimczyku”). Koniecznie trzeba też wspomnieć, że Dyzma zaszczepił szesnastkową pasję swoim braciom: Erazmowi, Brunowi, Ludwikowi, Bernardowi, Augustowi i Kornelowi. W niedzielę, 29 kwietnia 2018 r., uścisnęliśmy dłoń Dyzmy i podziękowaliśmy za lata służby w mundurze Szesnastki, zobowiązując do kolejnych lat służby wśród Zawiszaków. Wręczyliśmy mu pamiątkowe pióro z wygrawerowanym napisem: „Bo Szesnastka w życiu bracie to jest właśnie to!” Powodzenia, Dyzmo! I trzymamy Cię za słowo! (KK, LN)

 

Szesnasty Zjazd ZHR za nami!

Warszawa, 13-15 kwietnia 2018 r.
Już po raz szesnasty (jaki piękny okrągły numer!) instruktorki i instruktorzy ZHR zebrali się na swoim zjeździe, odbywanym co dwa lata. Jak zawsze był on poświęcony podsumowaniu upływającej kadencji władz naczelnych, wybraniu nowych władz oraz powzięciu ważnych dla ZHR uchwał, w tym zmieniających statut naszego związku. I jak zwykle instruktorzy Szesnastki nie tylko brali w nim udział jako delegaci (hm. Lech Najbauer i phm. Andrzej Karwan - z urzędu, a hm. Kajetan Kapuściński, phm. Marcin Gierbisz i phm. Maciej Sadowski - z wyboru), ale także włączyli się w jego organizację. Kajtek był przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem było m.in. ogłaszanie wyników wyborów, a „Sadek” zasiadał w Komisji Wyborczej, zbierającej i sprawdzającej pod względem formalnym kandydatury do władz naczelnych. Lech z kolei był wiceprzewodniczącym prezydium zjazdu. W zjeździe w roli obserwatora wziął także udział hm. Marek Gajdziński, a w uporządkowanie miejsca zjazdu (gmach Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Placu Trzech Krzyży) włączyła się delegacja „Grunwaldu” pod wodzą pwd. Bruna Zawadzkiego. Przewodniczącym ZHR został na kolejną kadencję hm. Grzegorz Nowik (bratnia Dwudziesta Druga), Naczelniczką Harcerek hm. Dominika Romanowicz (bratnia Czarna Trzynastka Krakowska), a Naczelnikiem Harcerzy hm. Michał Markowicz (instruktor Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej). Spośród instruktorów Szesnastki do władz naczelnych kandydował i został wybrany hm. Lech Najbauer (Sąd Harcerski). (LN)

 

Jubileusz 100-lecia Parafii św. Jakuba Apostoła w Warszawie

Warszawa, 17 marca 2018 r.
Niecałe siedem lat po naszym Stuleciu swój okrągły jubileusz obchodziła tak mocno związana z Ochotą i Szesnastką parafia św. Jakuba Apostoła w Warszawie. To w kościele na Placu Narutowicza odprawiona została jubileuszowa Msza Święta w roku 2011, to tu w trakcie dorocznych uroczystości Dnia Niepodległości nasz Szczep wystawia poczet sztandarowy. W tym kościele pełni również posługę kapelan Okręgu Mazowieckiego ZHR ks. hm. Radosław Jurewicz, wielki przyjaciel naszego Szczepu. Dlatego w uroczystościach nie mogło zabraknąć reprezentacji Szesnastki, choć z obiektywnych przyczyn była ona skromna (godzinę przed jubileuszową Mszą Świętą zakończył się Turniej Hufca „Klucz”). W trakcie uroczystej liturgii, której przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Szesnastkę reprezentował poczet ze sztandarem w składzie: wyw. Filip Malak, Bernard i Ludwik Zawadzcy oraz pwd. Bruno Zawadzki. Życzymy „Jakubowi”, kolejnych stu lat na Ochocie! (BZ)

 

Zjazd Okręgu Mazowieckiego, wybory delegatów na XVI Zjazd ZHR oraz nowego Komendanta Chorągwi

Warszawa, 10-11 marca 2018 r.

W gmachu głównym Politechniki Warszawskiej odbyły się zjazd Okręgu Mazowieckiego ZHR, połączony z Okręgową Konferencją Wyborczą (sobota), a następnie wybór nowego komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy i członków komisji instruktorskiej (niedziela). W obu zbiórkach uczestniczyli instruktorzy Szesnastki - w sobotę 15, a w niedzielę 12. Po przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu, wybrano nowy w składzie (tymczasowo) czteroosobowym oraz komisję rewizyjną okręgu, a następnie przystąpiono do wyboru delegatów na zaplanowany na kwiecień Zjazd ZHR (będzie to szesnasty zjazd Związku!). Wśród wybranych znaleźli się instruktorzy naszego szczepu: hm. Kajetan Kapuściński, phm. Marcin Gierbisz i phm. Maciej Sadowski; dodatkowo w zjeździe wezmą udział jako delegaci z urzędu hm. Lech Najbauer i phm. Andrzej Karwan. Niedzielna zbiórka poświęcona została w całości sprawom chorągwi. Ustępujący komendant, hm. Jan Pastwa, po uzyskaniu absolutorium, przekazał komendę nad chorągwią phm. Wiktorowi Maracewiczowi.  Wybrano także trzech członków komisji instruktorskiej. (LN)

 

Egzekutywa Szczepu

Warszawa, 6 marca 2018 r.

We wtorek odbyła się egzekutywa Szczepu. Instruktorzy omówili aktualną sytuację Szczepu, jednostek, remontu siedziby, a także sposobu podziału pracy i realizacji zadań. Omówione zostały również zbliżające się wybory Okręgu i Chorągwi. Było to bardzo owocne spotkanie, ustalone zostały priorytety w pracy środowiska. Instruktorzy zadeklarowali również swój wkład w działania, zobowiązując się do realizacji wybranych zadań. W egzekutywie wzięło udział 12 instruktorów Szczepu. (KK)

 

Gra Grunwaldu z terenoznawstwa i sygnalizacji
Warszawa, 3 marca 2018 r.

W pierwszą marcową sobotę odbyła się gra terenowa 16 WDH „Grunwald”. Pomimo minusowych temperatur i padającego śniegu, stawiło się na nią 25 harcerzy, w tym kadra. Do tego trzeba doliczyć dwóch zastępowych – Franka i Przemka – którzy mając kontuzje kończyn (pierwszy chore kolana, drugi złamaną nogę), pomogli obstawić grę. Gra zaczęła się o 10:30. Najpierw zastępy rozwiązały szyfr „czekoladka” pod szkołą podstawową nr 23; rozwiązanie zaprowadziło ich do harcówki „Grunwaldu” znajdującej się w Staszicu. Następnie, w drugiej fazie gry, zastępy musiały uporać się z alfabetem Morse’a, mierzeniem wysokości drzewa, chodzeniem według azymutów oraz ogólnie - terenoznawstwem. Gra zakończyła się na Polach Mokotowskich około godziny 14:00. Wszystkie zastępy dzielnie walczyły o miano najlepszego, a odstępy w punktacji były minimalne. Oto punktacja: 5 miejsce - „Jastrzębie” (8 punktów), 4 miejsce - „Orły” (10 punktów), 3 miejsce - „Ibisy” (14 punktów), 1 miejsce - ex aequo „Szopy” oraz „Kosy” (po 16 punktów). Warto też zaznaczyć, że na początku zbiórki został pokazany puchar dla „Najlepszego zastępu Grunwaldu”, który to od trzech lat leżał pod fortepianem w domu jednego z byłych drużynowych. Jest to o tyle ważne, że przez te ostatnie trzy lata szukaliśmy go, a odnaleziony w końcu trafi do najlepszego zastępu po rozliczeniu punktacji śródrocznej. Gra z terenoznawstwa i sygnalizacji była pierwszą zaliczaną do tej punktacji. Wszystkim zastępom gratulujemy postawy podczas gry i życzymy dalszych sukcesów! (MM)

 

Warsaw Scout Cup - Zima 2018
Warszawa-Wesoła, 24 lutego 2018 r.

Sobotnim rankiem rozpoczęła się kolejna edycja harcerskiego turnieju piłkarskiego „Warsaw Scout Cup”. Odbywał się on tradycyjnie na hali w Wesołej. Historia występów naszej reprezentacji na tym turnieju sięga roku 2015 i pełna jest wzlotów i upadków. Po dwóch brązowych medalach zdobytych zimą 2015 i latem 2016, przeżyliśmy drobny kryzys. W tym roku jednak pojawił się promyk nadziei na powrót do złotych (brązowych) czasów. Wystawiliśmy dwie drużyny w kategoriach „Junior” (do III klasy gimnazjum) i „Open” (powyżej III klasy gimnazjum). Drużynę w pierwszej kategorii tworzyli: Mateusz Beczek (bramkarz), Benio i Ludwik Zawadzcy (obrońcy), Władek Cywiński i Maciek Malec (pomocnicy), Bartek Plesiewicz (napastnik). Natomiast w skład drużyny drugiej kategorii weszli: Mular (bramkarz), Kocur i Kisiel (obrońcy), Bruno i Janosik (pomocnicy), Stachu, Beczek i Plesiewicz (napastnicy). I właśnie ta drużyna zajęła wysokie (jak na nasze ostatnie występy) czwarte miejsce na osiem drużyn – przegraliśmy mecz o trzecie miejsce z „Lubelskimi Kozakami”. Nasz bilans to cztery przegrane i dwie wygrane, 10 straconych bramek i sześć strzelonych. Bramki strzelali: po dwie – Plesiewicz i Stachu i po jednej Kisiel i Bruno. Z kolei w kategorii „Junior” nasza reprezentacja nie pozostawiła złudzeń co do zwycięzcy turnieju. Najpierw pokonaliśmy reprezentację „270” osiągając wynik 4:1, a potem 12(sic!):0 zwyciężyliśmy zespół „145” (ten wynik to chyba rekord wszechczasów. jeśli chodzi o Scout Cup). Bilans meczowy dał naszej młodej drużynie pierwsze złote medale w ich karierze. Oprócz nagrody drużynowej juniorzy otrzymali dużo nagród indywidualnych: Bartek i Maciek wspólny puchar dla najlepszego strzelca turnieju (po osiem bramek), a Ludwik puchar dla „Tytanowego Defensora” – najlepszego obrońcy. Podsumowując: było naprawdę dobrze, a mając taką młodzież, z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość. Gratulujemy juniorom! (BZ)


Obchody 76 rocznicy utworzenia Armii Krajowej

Warszawa, 14 lutego 2018 r.

 Środę Popielcową odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą pierwszego przywódcę i Komendanta Głównego Armii Krajowej gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”. Tablica znajduje się na ścianie kamienicy przy ul. Spiskiej 14. W uroczystości wzięli udział  m.in.: zastępca burmistrza, przedstawiciele władz i organizacji społecznych. Szesnastkę reprezentowała delegacja ze sztandarem w składzie: pwd. Bruno Zawadzki i wywiadowcy Maciej Malec, Przemysław Siuciak i Filip Malak. Po okolicznościowych przemówieniach zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze. Doniosłości wydarzeniu dodawał fakt, że właśnie w tym miejscu (półtora roku po założeniu AK) został aresztowany Stefan Rowecki „Grot”. (PS)

 

Choinka Szesnastki!

Warszawa, 11 lutego 2018 r.

W ostatnią niedzielę odbyła się tradycyjna Choinka Szczepu 16 WDHiGZ, rozpoczęta Mszą Świętą o godzinie 14:00 w kościele parafii św. Jakuba przy placu Narutowicza. Mszę celebrował kapelan Okręgu Mazowieckiego, nasz serdeczny przyjaciel i od niedawna mieszkaniec Ochoty, ks. hm. Radek Jurewicz. Następnie zuchy, harcerze oraz goście przeszli do Szkoły Podstawowej nr 61, gdzie odbył się uroczysty apel Szczepu, do którego stanęło 91 zuchów, harcerzy i instruktorów (28 z "Grunwaldu", 16 z plutonu i 18 z "Sulimy", a także czterech wędrowników, dwóch gości, siedmiu zuchów i Olimp). Podczas apelu odbyło się między innymi mianowanie zastępowych oraz nowego przybocznego "Grunwaldu" - Tymka O'Neilla. Wśród gości, którym złożyliśmy podziękowania za wsparcie w ostatnim roku, znalazła się Pani Dyrektor SP nr 61 oraz Pan Burmistrz Grzegorz Wysocki. Po apelu 16 WDH "Grunwald" zaprezentował program artystyczny, składający się z recytacji czytanej poematu "Reduta Ordona" oraz pieśni "Hej Strzelcy Wraz!", w nawiązaniu do rozpoczętych już, całorocznych obchodów stulecia odzyskania Niepodległości. Choinka zakończyła się czasem na kawę, ciastko, pogawędki z Zawiszakami, a także na lekturę najnowszego numeru "Sulimczyka" - który już wkrótce będzie dostępny online. (DZ)

 

Noc Styczniowa na Mazowszu
Ponurzyca, 2-3 lutego 2018 r.
Już w piątek rozpoczęła się kolejna edycja Mazowieckiej Nocy Styczniowej, tym razem z dopiskiem „A.D. 2018”. Szesnastkę reprezentował na niej Bruno Zawadzki, choć do samej wsi Ponurzyca dowoził go samochodem wraz z żywnością Kokosz (później odjechał). Wieczorem przy ognisku odbyła się dyskusja o Powstaniu Styczniowym, która prowadził profesor historii. Po niej wszyscy udali się na tradycyjne „nocowanie na mrozie” w lesie. Rano czekało na „powstańców” wiele atrakcji, takich jak: kucie żelaza pod kierunkiem kowala, strzelanie z broni czarnoprochowej, musztra z rekonstruktorami itd. Sobotni program trwał do godziny 15. Wtedy mieliśmy przyjemność skosztowania prawdziwie tradycyjnej kazuńskiej i katolickiej potrawy Kokosza. Po pysznym obiedzie około piętnastu śmiałków, na rozkaz Jakuba „Rolnika” Jabłońskiego (niegdyś instruktor w WHH „Klucz”), rozeszło się do domów. Było to prawdziwie wędrownicze wydarzenie, ale też wspaniałe doświadczenie chociaż ułamka powstańczych losów. Było to szczególnie istotne w obliczu zbliżającego święta Stulecia Odzyskania Niepodległości. Obszerna relacja z tego wydarzenia znajduje się w tegorocznym „Sulimczyku”. (BZ)


Karol się żeni!

Warszawa, 27 stycznia 2018 r.

W warszawskim kościele oo. dominikanów pw. Św. Dominika wielu instruktorów Szesnastki, wzięło udział we Mszy Świętej, w czasie której przewodnik i wieloletni harcerz 16 WDH „Sulima” Karol Michalak zawarł związek małżeński z Magdaleną Rogosz. Wbrew przewidywaniom (lub obawom), obrączki nie zostały wykonane z drewna. Po pięknej ceremonii wielu instruktorów wzięło udział w weselu, pijąc oranżadę za zdrowie Młodej Pary.  Niech nam żyją Państwo Młodzi! (MSS)

 

Zimowisko Grunwaldu, plutonu i BZO
Zwierzyń, 13-20 stycznia 2018 r.
W tym roku 16 WDH „Grunwald” spędziła pierwszy tydzień ferii z nowopowstałym plutonem i zuchami z „Bractwa Zaginionego Oręża”. Pojechaliśmy pociągiem do Rzeszowa, a stamtąd autokarem do małej wioski Zwierzyń pod Uhercami Mineralnymi. Zgrupowanie liczyło ponad 60 osób: „Grunwald” - 28 harcerzy, pluton - 13, BZO - 12 zuchów, a kadrę tworzyły trzy osoby (Karol „Junior” Wieteska, jako kwatermistrz, Stachu i Mular w roli komendanta); ponadto był z nami trzyosobowy patrol wędrowniczy (pod dowództwem Pawła „Kwadrata” Pruszko). Przez siedem dni przeżyliśmy wiele przygód. Zuchy trenowały, by zostać pełnoprawnymi Jedi, walczącymi po jasnej stronie mocy. Pluton prowadził wewnętrzną rywalizację między wywiadowcami i młodzikami. Wędrownicy... wędrowali po górach i przygotowali grę nocną dla ZZ-tów. „Grunwald” natomiast pojechał w tym roku w roli oddziału AK mającego obronić miejscową ludność przed atakami ze strony UPA, wycofujących się wojsk niemieckich i innych przeciwności losu targającymi tą krainą na przełomie 1944 i 45 roku. Nie zapominaliśmy też o rzeczach oczywistych. Były więc sprawdzane porządki, odbywały się gry terenowe, kręgi stopni, poranne apele, słuchaliśmy niesamowitych historii na kominkach, biegaliśmy po (niestety niezaśnieżonych) pagórkach i górach i ćwiczyliśmy do występu na Choince – nie było chwili bezproduktywnego siedzenia/stania/leżenia (prócz LB oczywiście). Warto zaznaczyć że zastępy „Grunwaldu” w tym roku, zostawiły po sobie wiele potu, łez i czasami krwi w okolicznych lasach. Świadczy o tym bardzo wyrównana punktacja, w której do ostatniej sekundy nie było wyróżniających się faworytów. Zastępy osiągnęły następujące liczby punktów (kolejność od końca): „Orły” - 72, „Kosy - 95, „Szopy” - 106, „Jastrzębie” - 107 i najlepsze „Ibisy” - 115 (zastępowy wyw. Franciszek Uliński, w składzie: mł. Stanisław Broda, mł. Tadeusz Rosłan, mł. Władysław Cywiński). Z kolei pluton wystawił dwa zastępy (wywiadowców i młodzików), a wewnętrzną rywalizację wygrał mł. Kacper Data. Choć zimowiska są zazwyczaj podobne do siebie, to podobieństwo bywa złudne, gdyż każde ma swój niepowtarzalny klimat. Zwierzyń zapamiętamy dzięki pięknym, niezbyt wyniosłym górom, mostowi na Sanie, bunkrowi tuz za pierwszym zakrętem w lewo i zapachowi dymu z kominów okolicznych domów, jaki unosił się każdego poranka podczas rozgrzewki. I choć świat zasypany na biało było dane widzieć tylko zastępowym, gdy zdobywali Połoninę Caryńską i wędrownikom podczas ich wypraw, to jednak na pewno długo nie zapomnimy tego zimowiska. (BZ)

 

Agenci i Powstańcy w Beskidach!

Zawoja, 13-20 stycznia 2018 r.

W tym roku 16 WDH „Sulima” i 16 WGZ „Strażnicy Czasu” wraz z 44 MGZ-ek „Ogród Marzeń”, 44 MDH „Sokół”, 23 WDH-ek „Przełęcz” i 82 WDH-ek „Żywioły” wyruszyli na wspólne zimowisko do Zawoi, najdłuższej wsi w Polsce leżącej u stóp Babiej Góry. Komendantem wyjazdu był phm. Maciej Sadowski. Szesnastkę na zimowisku reprezentowało 33 osoby: 12 dzielnych zuchów wraz ze swoją dwuosobową kadrą oraz 21 harcerzy: po czterech z zastępów „Jeże” i „Dziki”, po pięciu z „Lodówek” i „Kiełbi” oraz trzy osoby kadry. Na zimowisku harcerze przenieśli się do roku 1863, aby rozniecić Powstanie Styczniowe. Zuchy zaś otrzymały za zadanie złapać między-wymiarowego agenta, który zagraża bezpieczeństwu naszego wymiaru. Podczas wyjazdu zarówno zuchy jak i harcerze zdobyli wiele doświadczeń. Sprawdzili też swoje umiejętności i rywalizowali ze sobą o cenne trofea. Najlepszym agentem/zuchem na zimowisku został Adam Murawski, a najlepszym przyszłym młodzikiem w „Sulimie” okazał się szer. Krzysztof Kossacki. Punktację zastępów wygrał zastęp „Kiełbie”. Dziękujemy wszystkim drużynom i gromadom za wspólne zimowisko i gratulujemy zwycięzcom rywalizacji! (GA)

Polecamy

Antologia powiedzeń używanych w Szesnastce

Na stale uzupełniany zbiór składają się tzw. "teksty", którymi posługiwali się (lub nadal posługują) harcerze 16 WDH i Zawiszacy, a o których pamięć nie powinna zaginąć, gdyż tworzą jakąś drobną część tradycji naszej Drużyny, że o wywoływaniu wspomnień... nie wspomnę. W dodatku to wspaniała zabawa.

 

Szesnastka w Powstaniu Warszawskim

Relacja historyczna spisana przez ś.p. Wieśka Szeliskiego. Pierwsza publikacja tego jakże ważnego wspomnienia.

 

90 lat w Służbie

Historia 90-ciu lat działalności 16 WDH pokazana na tle historii Harcerstwa i dziejów Polski. Publikacja przygotowana specjalnie na potrzeby niniejszego serwisu z okazji obchodzonego w listopadzie 2001r. jubileuszu.Zuchy

©2000 - 2018  16WDH