Wyszukiwanie zaawansowane
Piszą o nas
do poprzedniego artykułudo końca stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido galerii obrazówdo następnego artykułu
1985-12-31 | Warszawa | Wacław Błażejewski
Z dziejów harcerstwa polskiego (1911-1939)

okładkaAutor: Wacław Błażejewski
Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1985
Stron 416

 

„Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)" to książka niezwykła – owoc wieloletniej pracy Wacława Błażejewskiego, który ponad 50 lat badał i spisywał bogate i skomplikowane dzieje polskiego harcerstwa. Autorowi udała się rzecz trudna i ogromnie wartościowa. Swojej opowieści nadał formę prostą i przejrzystą, unikając intelektualnych łamańców i politycznej ekwilibrystyki. Dzięki temu otrzymaliśmy kompendium wiedzy na temat chronologii najważniejszych wydarzeń pierwszych dziesięcioleci historii naszego ruchu, w których tworzyła się jego tożsamość. W historii tej wielką rolę odegrała nasza Drużyna i jej najwybitniejsi instruktorzy. Dlatego w książce wiele jest akcentów mile łechcących naszą zawiszacką dumę.

 

Wzmianki traktujące bezpośrednio o 16WDH im. Zawiszy Czarnego

 

Str. 56 – Autor opisuje początki pracy skautowej na terenie Warszawy jesienią 1911 roku. Między innymi jeden akapit poświęca drużynie powołanej w szkole Staszica (późniejszej Szesnastce). Według niego, jako pierwsza, bo jeszcze w sierpniu, powstała późniejsza „Jedynka", jako druga (we wrześniu) „Trójka" i jako trzecia w (październiku) „Szesnastka".

 

Str. 61 – Autor wymienia 11 drużyn skautowych, które działały w Warszawie pod koniec 1912 roku i ich drużynowych - między innymi drużynę Zawiszy Czarnego z drużynowym Jerzym Wądołkowskim. Kilka linijek dalej, opisując nowatorskie formy działania skautingu, wspomina kilkudniową wycieczkę do Grotowic zorganizowaną przez drużynę Zawiszy.

 

Str. 65 – Duży fragment opisujący kurs kształceniowy zorganizowany przez drużynę im. Zawiszy w Grotowicach w majątku p. Zdziarskich oraz pierwszą w Kongresówce kolonię skautową zorganizowana przez naszą drużynę w Kołbach na Polesiu w majątku p. Olewińskich.

 

Str. 88 – Opisując sytuację w skautingu warszawskim po zajęciu miasta przez Niemców w sierpniu 1915r., autor przytacza fakt przekazania przez drużynę im. Zawiszy całego swego ekwipunku na potrzeby Batalionu Warszawskiego POW.

 

Str. 207 – Informacja, że na Zlocie Skautów Łotewskich w lipcu 1928, Polskę reprezentowały 16 i 35 WDH w liczbie 62 harcerzy i instruktorów.

 

Str.235 – Na zlocie skautów w Szwecji (1931) harcerstwo polskie reprezentowała dzielnie Szesnastka Warszawska pod wodzą Zygmunta Wierzbowskiego.

 

Str. 316 – Autor wspomina, że w 1936 roku „...wydała w okazałym tomie swoją historię Szesnasta Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, dbając o własne tradycje, upamiętnienie pierwszych lat swej działalności i przypomnienie tych, którzy rozpoczynali tę prace."

 

Fotogramy związane z 16WDH

 

Str. 30 – Uczestnicy i instruktorzy pierwszego skautowego kursu zorganizowanego w lutym 1912 roku w Warszawie, a dokładnie w domu p. Rudnickich w Strachowie koło Urli. Wśród uczestników - Janusz Rudnicki i Jurek Wądołkowski.

 

Str. 31 – Ćwiczenia polowe drużyny im. Zawiszy Czarnego pod Warszawą wiosną 1912 roku.

 

Notki biograficzne

Str. 368 – Biografia Piotra Olewińskiego – jednego z trzech założycieli 16WDH, legendarnego drużynowego warszawskiej Dwójki i jednej z pierwszoplanowych postaci naszego ruchu.

 

Str. 370 – Biografia Alojzego Pawełka – jednego z najbardziej znanych twórców skautingu w Kongresówce, związanego z Szesnastką przez fakt prowadzenia jej pierwszego obozu letniego w Kołbach na Polesiu w 1913 roku.

 

Zawiszacy

Największą wartością tej pracy, z punktu widzenia naszej Drużyny, jest wiele informacji na temat Zawiszaków – byłych instruktorów Szesnastki. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego okresu historii skautingu, do zakończenia wojny z Rosją Bolszewicką w 1920r. Jurek Wądołkowski, Janusz Rudnicki, Piotr Olewiński, Ignacy Wądołkowski – to postacie zasłużone nie tylko dla naszej Drużyny. Można śmiało uznać ich za głównych architektów powstającego ruchu skautowego na terenach byłego zaboru rosyjskiego. Ilekroć autor opisuje procesy i zjawiska zachodzące w skautingu „warszawskim", tylekroć okazuje się, że głównymi sprawcami i aktorami tych wydarzeń są instruktorzy Szesnastki.

 

Indeks nazwisk Zawiszaków oraz osób związanych z Szesnastką (w nawiasach liczba odnośników)

Boguski Jerzy (3)
Dobrowolski Henryk (4)
Gaładyk Janusz (1)
Grabiński Stanisław (1)
Gutowski Tadeusz (4)
Hoser Stefan (1)
Jakubowski Józef (2)
Koźniewski Kazimierz (1)
Odynecki Kazimierz (3)
Olewiński Piotr (23)
Olewiński Stanisław (1)
Piątkowski Józef (3)
Piskorski Tomasz (21) - Honorowy Zawiszak
Pniewski Bogdan (1)
państwo Rudniccy (1)
Rudnicki Janusz (12)
Skotnicki Tadeusz (3)
Umiastowski Roman (6)
Wądołkowski Ignacy (10)
Wądołkowski Jerzy (14)
Wierzbowski Zygmunt (2)
państwo Zdziarscy (1)
Zdziarski Stanisław (2)

 

Polecam przeczytanie tej pracy wszystkim, którzy interesują się historią i chcą lepiej zrozumieć dzieje Drużyny, patrząc na nie z szerszej perspektywy całego ruchu harcerskiego.

Marek Gajdziński

do poprzedniego artykułudo początku stronydo strony głównejpowrót do spisu treścido galerii obrazówdo następnego artykułu
©2000 - 2021  16WDH