• Drużyna wraca z defilady1933 r.
    Powrót z defilady1933 r.
  • Przed bramą obozu 1930 r.
    Przed bramą obozu 1930 r.
  • Wymarsz na wycieczkę 1930 r.
    Wymarsz na wycieczkę 1930 r.
A A A

W tym miejscu, można zapoznać się kilkoma opracowaniami dotyczącymi historii 16 WDH, których Drużyna dopracowała się na przestrzeni dziejów.

Okładka Kroniki Roman Różycki
25 LAT DZIEJÓW SZESNASTKI 1911 - 1936

rok wydania 1936, stron 154
Kronika Szesnastki wydana z okazji Jubileuszu 25 lecia. Zawiera dużo zdjęć i szczegółowych relacji, również z pierwszego okresu działalności konspiracyjnej jeszcze za czasów carskich. Całkowicie unikatowa publikacja harcerska. Książka najważniejsza dla tożsamości zawiszackiej i jednocześnie bezcenny przyczynek do historii II Rzeczypospolitej i harcerstwa. Egzemplarz znajdujący się w CBN - Cyfrowej Bibliotece Narodowej pod pozycją ID=10489
Okładka Gawędy Kazimierz Koźniewski
GAWĘDA O SZESNASTCE ZAWISZY CZARNEGO

rok wydania 1981, na prawach rękopisu, stron 204
Ciekawa opowieść o historii Szesnastki, snuta przez Zawiszaka -Starego Cietrzewia. Wiele ciekawych informacji. Niestety okres powojenny zawiera wiele nieścisłości i niedopowiedzeń, wynikających z autocenzury autora.
Uwaga! Pliki w formacie PDF
Okładka Kroniki Wojciech Bogusławski
KRONIKA 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911 - 1986

rok wydania 1987, do użytku wewnętrznego, stron 212
Owoc tytanicznej pracy włożonej przez autora w odtworzenie i uporządkowanie archiwum Szesnastki. Praca napisana w formie kalendarium. Zawiera mnóstwo faktów, nazwisk i zestawień. 
Z uwagi na datę wydania - okres bardzo rygorystycznej działalności cenzury komunistycznej - nie można było opisać wielu znanych faktów i zjawisk z życia Drużyny. Dodatkowo, bardzo okrojony został opis działalności Szesnastki w latach osiemdziesiątych, gdyż nie można było dekonspirować wielu toczących się jeszcze prac. Uwaga! Pliki w formacie PDF
90 lat w służbie - zrzut ekranu Marek Gajdziński
16 WDH - 90 lat w służbie

rok wydania 2001, II wydanie internetowe poprawione i uzupełnione
Opis zjawisk i procesów ideowych zachodzących w Drużynie na przestrzeni 90 lat jej historii od 1911 do 2001 roku.
Kalendarium - zrzut ekranu Lech Najbauer
Kalendarium 16 WDH im. Zawiszy Czarnego

rok wydania 2001, I wydanie internetowe
Najkrótsze kalendarium 90 letniej historii Szesnastki.