W tym miejscu, można zapoznać się kilkoma opracowaniami dotyczącymi historii 16 WDH, których Drużyna dopracowała się na przestrzeni dziejów.

Okładka KronikiRoman Różycki

25 LAT DZIEJÓW SZESNASTKI 1911 - 1936

rok wydania 1936, stron 154
Kronika Szesnastki wydana z okazji Jubileuszu 25 lecia. Zawiera dużo zdjęć i szczegółowych relacji, również z pierwszego okresu działalności konspiracyjnej jeszcze za czasów carskich. Całkowicie unikatowa publikacja harcerska. Książka najważniejsza dla tożsamości zawiszackiej i jednocześnie bezcenny przyczynek do historii II Rzeczypospolitej i harcerstwa. Egzemplarz znajdujący się w CBN - Cyfrowej Bibliotece Narodowej pod pozycją ID=10489

Okładka KronikiWojciech Bogusławski

Tury - profile cieni

rok wydania 1966 (na prawach rękopisu),  stron 111
Kronika jednego z najbardziej zasłużonych dla Szesnastki zastępów - słynnych Turów, spisana po latach przez historyka drużyny i jednego z członków tego zastępu - Wojtka Bogusławskiego. To prawdopodobnie jedyna tego typu monografia zastępu harcerskiego, dostępna w Internecie. Tekst czyta się doskonale. Obfituje w opisy licznych przygód i interesujących procesów zachodzących w grupie dozgonnych przyjaciół. Bardzo refleksyjna lektura.   

Okładka GawędyKazimierz Koźniewski

GAWĘDA O SZESNASTCE ZAWISZY CZARNEGO

rok wydania 1981, na prawach rękopisu, stron 204
Ciekawa opowieść o historii Szesnastki, snuta przez Zawiszaka -Starego Cietrzewia. Wiele ciekawych informacji. Niestety okres powojenny zawiera wiele nieścisłości i niedopowiedzeń, wynikających z autocenzury autora.
Uwaga! Pliki w formacie PDF

Okładka KronikiWojciech Bogusławski

KRONIKA 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911 - 1986

rok wydania 1987, do użytku wewnętrznego, stron 212
Owoc tytanicznej pracy włożonej przez autora w odtworzenie i uporządkowanie archiwum Szesnastki. Praca napisana w formie kalendarium. Zawiera mnóstwo faktów, nazwisk i zestawień. 
Z uwagi na datę wydania - okres bardzo rygorystycznej działalności cenzury komunistycznej - nie można było opisać wielu znanych faktów i zjawisk z życia Drużyny. Dodatkowo, bardzo okrojony został opis działalności Szesnastki w latach osiemdziesiątych, gdyż nie można było dekonspirować wielu toczących się jeszcze prac. Uwaga! Pliki w formacie PDF

Okładka KronikiZespół redakcyjny

16 WDH w obiektywie

rok wydania 1988, do użytku wewnętrznego, stron 182
Album fotograficzny obejmujący fotografie wykonane w latach 1911-1988.  

90 lat w służbie - zrzut ekranuMarek Gajdziński

16 WDH - 90 lat w służbie

rok wydania 2001, II wydanie internetowe poprawione i uzupełnione
Opis zjawisk i procesów ideowych zachodzących w Drużynie na przestrzeni 90 lat jej historii od 1911 do 2001 roku.

Kalendarium - zrzut ekranuLech Najbauer

Kalendarium 16 WDH im. Zawiszy Czarnego

rok wydania 2001, I wydanie internetowe
Najkrótsze kalendarium 90 letniej historii Szesnastki.

Okładka KronikiDyzma Zawadzki

„Sulimczyk” - pismo 16. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w latach 1930-1939

rok wydania 2020 (praca magisterska), stron 123
Owoc pracy Dyzmy Zawadzkiego poświęconej Szesnastce, a konkretnie jej pismu -"Sulimczykowi", który jest wydawany od 1915 roku aż do teraz. Praca obejmuje pracy redakcji pisma od 1930 do 1939 roku, kiedy to "Sulimczyk" ukazywał się z zadziwiającą, jak na pismo redagowane po amatorsku, regularnością. Uważny czytelnik tej pracy na pewno zorientuje się, że choć było to pismo redagowane przez harcerzy, z amatorszczyzną nie miało wiele wspólnego. Kolejnym zaskoczeniem jest to, że teksty zamieszczane w "Sulimczyku", często są po prostu doskonałe.