Sylwestrowa zabawa w gronie przyjaciół
Gdynia, 28 grudnia 2006 r. - 1 stycznia 2007 r.

Część ZZ-tu 16 WDH spędziła noc sylwestrową bawiąc się w Gdyni wspólnie z ZZ-tem 40GDH-ek. Mieszkaliśmy w domu jednej z harcerek. Ostatnie dni minionego roku upłyneły na wspólnych zabawach: m.in. jeździe na łyżwach, graniu w "Zoltara" i w kręgle oraz zwiedzaniu Trójmiasta. Oczywiście nie zabrakło także elementów harcerskich (msza harcerska, pląsy, przeprawa przez falochron, wycieczka po wydmach nadmorskich). Metodycznym celem wyjazdu było zgranie ZZ-tów obu nowych Szesnastek. Cel ten w dużej mierze osiągnęliśmy. Wyprawa przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Harcerkom należa się gorące podziękowania za zaproszenie i wspaniale zorganizowana sylwestrową zabawę.(PH)

Zbiórka wigilijna 16 WDH
Warszawa, 21 grudnia 2006 r.

W czwartkowy wieczór odbyła się ostatnia w tym roku zbiórka Drużyny, która, tradycyjnie, miała charakter spotkania opłatkowego. Przybyło na nią aż 71 instruktorów, harcerzy i zuchów. Bardzo licznie stawili się także rodzice. Zbiórkę zwizytował hufcowy, phm. Grzegorz Kalisz. Zbiórka była także ostatnim spotkaniem Drużyny w tym składzie, bowiem, zgodnie z rozkazem hufcowego, od 1 stycznia 2007 roku powstają dwie drużyny: "Grunwald" i "Sulima". Na uroczystym apelu wigilijnym utworzono nowe zastępy, powołano nowych funkcyjnych oraz wręczono krajki i sznury funkcyjne. Hufcowy przekazał pwd. Piotrowi Drzazdze lilijkę instruktorską. Po apelu goście i harcerze składali sobie świąteczne życzenia, a potem przedstawiono dwie scenki wigilijne w wykonaniu harcerzy. Zbiórkę zakończył poczęstunek. (LN)
Zobacz rozkaz >>>

Bieg na Krajki i Kostki plutonu Grunwald
Warszawa 16 Grudnia 2006

Na starym mieście odbył się bieg na Krajki i Kostki dla plutonu Grunwald. Biegnący mieli do pokonania 9 przeszkód na których musieli wykazać znajmością m.in histori, tradycji, musztry etc. Kolejnym utrudnieniem były patrole z aparatami fotograficznymi - zadaniem biegnących było unikać ich i nie dać zrobić sobie zdjęcia. W zbiórce uczestniczyły 33 osoby. Wyniki biegu znajdują się na forum w dziale "Ostatne Wydarzenia". Wreczenie Krajek i Kostek odbędzie na Wigili Drużyny. (MS)

Szesnastka zajęła II miejsce w Turnieju Drużyn Puszczańskich
Kraków-Niepołomice, 8-10 grudnia 2006 r.

Szesnastka stanęła do rywalizacji z najlepszymi drużynami harcerskimi ZHR. W zorganizowanym przez Małopolską Chorągiew Harcerzy turnieju, oprócz 16 WDH wzięly udział trzy drużyny z Łodzi i jedna z Ostrzeszowa. Turniej polegał na wykonywaniu zadań filmowych i fotograficznych oraz rozgrywkach sportowych. Zawodów w technikach harcerskich nie zorganizowano. Jedyna gra, przeprowadzona w nocy z piątku na sobotę, miała charakter zuchowego harcu, a jej wynik zależał od losowania (rezultat starć ustalano grając w "kamień-nożyczki-papier"). Nie oceniano postawy drużyn, punktualności, atmosfery, sprawności, musztry, umundurowania i innych elementów harcerskich. Zawody zakończono apelem na Zamku Królewskim w Niepołomicach. Pierwsze miejsce zajęła 17 Łódzka Drużyna Harcerzy, przejmując od Szesnastki pamiątkową buławę. (LN)

Sukces pływacki reprezentanta Szesnastki
Warszawa, 2 grudnia 2006 r.

W hali pływalni "Prawy brzeg" na ul. Jagiellońskiej w Warszawie odbyły się 2 grudnia 2006 roku VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pływackie ZHR. Naszą Drużynę reprezentował jeden zawodnik (Piotr Maślankiewicz) i dwóch kibiców (Michał Lenart i Artur Piątek). Fala kontuzji uniemożliwiła start większości zawodników z zastępu "Wydry", na placu boju pozostał więc tylko zastępowy. Zawodników podzielono na cztery kategorie wiekowe: (1) zuchy i zuchenki (razem), (2) harcerze i harcerki (osobno) 11 - 14 lat, (3) harcerze i harcerki (osobno) 15 - 18 lat oraz (4) instruktorzy i harcerze starsi (ponad 18 lat). W każdej kategorii wiekowej zawody odbywały się w trzech stylach: 25 m. stylem grzbietowym, 25 m. stylem klasycznym oraz 25 m. stylem dowolnym. W najlepiej obsadzonej kategorii wiekowej harcerzy 15 - 18 lat (startowało 16 zawodników, odbyły się biegi eliminacyjne) nasz reprezentant zdobył dwa medale, złoty na 25 m. stylem klasycznym oraz srebrny na 25 m. stylem dowolnym; w stylu grzbietowym nie startował. (PM)

Biwak gromad zuchowych
Zielonka, 10-12 listopada 2006 r.

Z okazji Święta Niepodległości mazowieckie gromady zuchowe wyjechały na biwak do Zielonki. Już pierwszego dnia odbyła się gra związana z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego (poszukiwanie szabli komendanta). W sobotę zorganizowano dwuetapową grę, która okazała się niezwykle emocjonująca dla zuchów. Szablę odnaleziono dopiero w niedzielę w czasie ostatniej rozgrywki. Dziesięcioosobowa delegacja 16 WGZ "Rycerze Czarnej Zbroi" zajęła 6 miejsce (na 16 gromad obecnych na biwaku), a dziewięcioosobowa delegacja 16 WGZ "Rycerze Czarnego Orła" - 9 miejsce. Po ogłoszeniu wyników uczestnicy biwaku wzięli udział we Mszy św., a następnie wrócili do Warszawy. (AD, DK)

Msza św. za Ojczyznę
Warszawa, 12 listopada 2006 r.

W kościele pw. św. Anny odbyła się Msza św. za Ojczyznę corocznie organizowana przez środowiska niepodległościowe i kombatanckie. Czterech harcerzy Szesnastki i jeden instruktor pełnili służbę reprezentacyjną, wspierając kombatanckie poczty sztandarowe. (LN)

Święto Niepodległości - uroczystości centralne i dzielnicowe
Warszawa, 11 listopada 2006 r.

Szesnastka, jako drużyna sztandarowa ZHR, pełniła służbę podczas centralnych obchodów 88 rocznicy odzyskania niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie. Instruktor 16 WDH, w towarzystwie dwóch instruktorek Czarnej Jedynki, stanowili poczet sztandarowy Związku, a dwóch harcerzy uczestniczyło w składaniu wieńca od ZHR na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości Szesnastka przemaszerowała Krakowskim Przedmieściem do ul. Senatorskiej w kolumnie defilujących harcerzy oraz grup rekonstrukcji historycznej. Tego samego dnia o 15:00 Szesnastka wzięła udział w obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez Dzielnicę Ochota pod pomnikiem Narutowicza. Harcerze 16 WDH ustawili szpaler wzdłuż alejki wiodącej do pomnika i wystawili poczet ze sztandarem Drużyny. Jeden z harcerzy wsparł poczet sztandarowy kombatantów z koła Ochota Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W uroczystościach na placu Piłsudskiego i placu Narutowicza wzięło udział trzech instruktorów oraz 24 harcerzy. (LN)

Uroczystości pod Pomnikiem P.O.W.-iaka oraz zbiórka chorągwi
Warszawa, 10 listopada 2006 r.

Na zaproszenie Departamentu Wychowania Ministerstwa Obrony Narodowej, ZHR wystawił poczet sztandarowy oraz drużynę sztandarową na uroczystości złożenia wieńców pod pomnikiem P.O.W.-iaka przy Zachęcie. Drużynę sztandarową stanowiła Szesnastkia w sile jednego instruktora i 11 harcerzy. W trakcie uroczystości harcerze 16 WDH, oprócz pocztu, pełnili służbę przy składaniu wieńca od ZHR. Po południu, po Mszy św. w katedrze polowej Wojska Polskiego na ul. Długiej jeden instruktor i jeden harcerz Szesnastki wzięli udział w przemarszu obu mazowieckich chorągwi na plac Piłsudskiego i zbiórce pod Grobem Nieznanego Żołnierza. (LN)

Nowe patenty!
Warszawa, 21 października 2006 r.

Rozkazem L 1/sp/2006 z 21 października 2006 roku hufcowy Warszawskiego Hufca Harcerzy "Klucz" przyznał Grzegorzowi Stójowi i Sebastianowi Przybyszowi patenty zastępowych. Serdecznie gratulujemy. (LN)

Mamy nowego instruktora!
Warszawa, 23 października 2006 r.

Rozkazem L9/2006 z 23 października 2006 roku komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy przyznał stopień przewodnika harcerzowi naszej Drużyny, h.o. Piotrowi Drzazdze. Jest to pierwszy stopień instruktorski w Drużynie od niemal siedmiu lat! Serdeczne gratulacje należą się nowemu przewodnikowi, który pomyślnie przeszedł próbę i uzyskując akceptację Komisji Instruktorskiej został powołany do korpusu instruktorskiego chorągwi. Wręczenie podkładki odbędzie się prawdopodobnie 11 listopada. (LN)

Msza za Zwiszaków w 95-tą rocznicę założenia Drużyny - powołanie dwóch plutonów oraz początek akcji "Grunwald"
Warszawa, 20 października 2006 r.

W kościele św. Jacka w Warszawie odprawiona została Msza św. za dusze zmarłych i poległych Zawiszaków w 95-ta rocznicę założenia Szesnastki. We Mszy uczestniczyła Drużyna wraz ze sztandarem (35 harcerzy i poborowych oraz czterech instruktorów), a także kilku Zawiszaków. Po nabożeństwie obecni spotkali się po tablicą poświęconą harcerzom Szesnastki wmurowaną w ścianę nawy bocznej kościoła, gdzie odmówiono modlitwę za zmarłych. Następnie odbył się krótki apel na dziedzińcu klasztoru oo. dominikanów, w trakcie którego odczytano rozkaz i wręczono brązowe sznury dwóm nowym zastępowym. Powołano także dwa plutony, "Grunwald" (plutonowy ćw. Paweł Huras, zastępcy ćw. Jakub Kurek i ćw. Artur Piątek) oraz "Sulima" (plutonowy ćw. Michał Lewandowski, zastępca wyw. Karol Czopek) oraz przydzielono do nich zastępy. Rozpoczęto również akcję "Grunwald" (zdobywanie plakietek Drużyny oraz kostek i krajek). (LN)
Zobacz rozkaz >>>

Szósty Dzień Papieski
Warszawa, 15 października 2006 r.

Szesnastka po raz kolejny wzięła udział w centralnych uroczystościach Dnia Papieskiego w Warszawie. Osiemnastu harcerzy i jeden instruktor 16 WDH pełniło służbę reprezentacyjną w czasie Mszy św. w kościele pw. św. Anny oraz podczas procesji na Plac Zamkowy, a także pracowało w sztabie zbiórki pieniędzy na fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W trakcie koncertu na Placu Zamkowym kilku harcerzy kwestowało wśród widzów oraz rozdawało obrazki i chorągiewki papieskie. (LN)

Turniej wywiadowców i młodzików
Zalesie Górne, 7 października 2006 r.

Do chorągwianego turnieju o tytuły najlepszego młodzika i najlepszego wywiadowcy Mazowsza Szesnastka wystawiła trzech zawodników: dwóch w kategorii młodzika i jednego w kategorii wywiadowcy. W zawodach młodzików drugie miejsce wywalczył harcerz 16 WDH z zastępu "Żbiki", mł. Kamil Bojanko. Gratulacje! Turniej zorganizowano w formie biegu, a przeszkody z zakresu wiedzy i technik harcerskich oraz sprawności fizycznej i zaradności obstawiali uczestnicy tegorocznego letniego kursu drużynowych "Agricola", w tym trzej harcerze Szesnastki. (LN)

Rodzinna wyprawa po skarb - piknik na Polu Mokotowskim
Warszawa, 7 października 2006 r.

Szesnastka włączyła się w rodzinną zabawę na Pikniku Polowym, jaki odbył się na Polu Mokotowskim. Piknik zorganizowała m.in. Dzielnica Ochota oraz Ośrodek Kultury Ochoty. Obecne były liczne grupy odtwórstwa historycznego. Szesnastka podjęła się zadania zorganizowania biegu rodzinnego. Pięciu harcerzy oraz jeden instruktor 16 WDH przygotowali szlak wyprawy po piracki skarb, który prowadził przez 4 wyspy-przeszkody, na których trzeba było wykonać szereg zadań (np. odbyć walkę z piratami, opatrzyć rannego marynarza). Na ostatniej wyspie szukano skarbu złotych monet. Trasę biegu przeszło 14 patroli (około 60 uczestnbików). Zapowiedziami kierował i do udziału w grze zachęcał phm. Lesław Kuczyński. Bieg został bardzo pozytywnie oceniony przez organizatorów pikniku. (LN)

Szesnastka na Kopcu Powstania Warszawskiego
Warszawa, 3 października 2006 r.

Delegacja 16 WDH wzięła udział w przemarszu kolumny harcerzy ZHR na Kopiec Powstania Warszawskiego, a następnie w uroczystościach związanych z zakończeniem obchodów 62 rocznicy Powstania Warszawskiego. Na kopcu pełniono służbę reprezentacyjną (asysta wieńców oraz strażnik ognia), a po uroczystościach symbolicznie przyjęto do Drużyny dwóch zuchów. (LN)

Biwak Drużyny - Operacja "Kampinos"
Puszcza Kampinoska, 30 września - 1 października 2006 r.

W ramach przygotowania do Turnieju Drużyn Puszczańskich odbył się biwak Drużyny w Puszczy Kampinoskiej. Przez całą sobotę trwały gry i zawody między zastępami osadzone w fabule "Rzeczypospolitej Kampinoskiej", czyli utworzenej przez partyzantów AK na terenie kompleksu kampinoskiego enklawy wolności w czasie okupacji niemieckiej. Chłopcy przedzierali się przez ostępy puszczańskie wykonując szereg zadań sprawnościowych, zwiadowczych i z zakresu technik harcerskich w formie gier. Każdy z elementów biwaku był oceniany. Wieczorem w sobotę odbyło się ognisko i gra nocna, a rankiem w niedzielę apel, na którym odczytano rozkaz drużynowego i zawody sportowe. W biwaku brało udział 28 harcerzy, dwóch harcerzy starszych (zastęp "K2") i trzech instruktorów. Całością dowodził ćw. Paweł Huras, wspomagany przez h.o. Piotra Drzazgę, ćw. Michała Lewandowskiego i ćw. Artura Piątka. (LN)
Zobacz rozkaz >>>

Pieczony Ziemniak w szkole podstawowej nr 23 i w gimnazjum nr 13
Zimne Doły, 13 i 29 września 2006 r.

Wzorem lat ubiegłych akcja poborowa w szkole podstawowej nr 23 im. E. Szymańskiego oraz w gimnazjum nr 13 im. S. Staszica zorganizowana została w formie integracyjnych wycieczek szkolnych. Także i tym razem trasy wypraw wiodły lasami w okolicy Zalesia Górnego, na polanę Zimne Doły. Po drodze organizowane były gry między klasami ("dwa proporce"), a na polanie, w wyznaczonych do tego celu miejscach, odbyły się ogniska klasowe, na których przyrządzano posiłki. Po wycieczkach odbyły się spotkania na godzinie wychowawczej oraz pierwsza zbiórka chętnych ze szkoły nr 23. Wkrótce dalsza część akcji poborowej. (LN)

Ratownicy HOPR na festynie "Bądz bezpieczny w mieście"
Warszawa, 9-10 września 2006 r.

Dwóch ratowników z patrolu HOPR działającego przy Szesnastce wzięło udział w festynie "Bądz bezpieczny w mieście". W punkcie HOPR organizowali pokaz pierwszej pomocy oraz współpracowali z ratownikami w prezentacjach Pogotowia. (LN)

Szesnastka na "Dniach Wilanowa"
Warszawa, 9 września 2006 r.

W trakcie "Dni Wilanowa" pięciu harcerzy starszych z zastępu "K2" pod wodzą h.o. Marka Marczaka oraz instruktor Drużyny, phm. Lesław Kuczyński, zorganizowali grę dla dzieci pod tytułem "Odsiecz wiedeńska". Gra polegała na przygotowaniu oraz ataku polskiego wojska na janczarską piechotę, w którą wcielili się członkowie grupy rekonstrukcji historycznej "Karabela". Polskim wodzem, hetmanem wielkim koronnym, był wyw. Tomasz Odrzygózdz, a pozostali harcerze odtwarzali hetmanów polnych. Konferansjerkę podczas gry zapewnił Lesław Kuczyński. Festyn zorganizowała dzielnica Wilanów. (LN)

Rajd kadry Hufca "Klucz"
Cybulice, 8-9 września 2006 r.

W rajdzie kadry naszego hufca wziął udział jeden z funkcyjnych, ćw. Michał Kalenik, oraz przyboczny, phm. Paweł Burakowski, który wygłosił wykład na temat pracy w zastępach. Odbyła się także odprawa przedstawicieli drużyn, mająca na celu ustalenie grafika na nowy rok harcerski. Trasa rajdu wiodła szlakami Puszczy Kampinoskiej. Nocowano w forcie w Cybulicach. (LN)

Uroczystości pod Barykadą Września
Warszawa, 8 września 2006 r.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy nowy rok harcerski od zbiórki Drużyny i udziału w uroczystościach przy Barykadzie Września na rogu Grójeckiej i Opaczewskiej. Ze strony 16 WDH udział wzięło 25 harcerzy i dwóch instruktorów. Obecni byli także harcerze z Hufca Ochota ZHP. Uroczystości zorganizował zarząd Dzielnicy Warszawa-Ochota oraz stowarzyszenia kombatanckie. Szesnastka wystawiła wartę honorową pod pomnikiem, asystę do księgi pamiątkowej oraz swój poczet sztandarowy. Odczytano także pierwszy po obozie rozkaz. Mimo deszczu obchody były bardzo udane, szczególnie ze względu na obecność grupy rekonstrukcji historycznej, która zaprezentowała polski pojazd pancerny używany w roku 1939. (LN) 
Zobacz rozkaz >>>

Drugi pogrzeb "Chudego Wilka"
Warszawa, 4 września 2006 r.

Na cmentarzu na Powązkach spoczęły urny z prochami hm. RP Henryka Glassa oraz jego żony, hm. Feliksy Grabskiej. Szczątki zmarłych zostały sprowadzone z Londynu, gdzie oboje zmarli po długich latach powojennej emigracji. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył Przewodniczący ZHR oraz instruktorzy Mazowieckiej Chorągwi ZHR, w tym drużynowy Szesnastki. Wystawiono również sztandary chorągwi i Związku. Hm. Henryk Glass, znany także jako "Chudy Wilk", brał udział w walkach w czasie obu wojen światowych i wojny bolszewickiej (organizując harcerską grupę wywiadowczo-dywersyjna działającą na tyłach armii bolszewickiej). Był Naczelnikiem Harcerzy w latach 1921-24, a w okresie drugiej wojny światowej - członkiem Rady Naczelnej Harcerstwa Polskiego - Hufców Polskich. Jego żona była sanitariuszką podczas obrony Lwowa w 1919 roku oraz w trakcie wojny bolszewickiej. (LN)

Spływ Drzewiczką
Drzewiczka-Pilica, 31 sierpnia - 3 września 2006 r.

Tak jak w poprzednich latach ZZ i kadra drużyny spotkała się na tradycyjnym już wrześniowym spływie Drzewiczką i Pilicą. W spływie ponad czterdziestokilometrową trasą wzięły udział także harcerki z 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek "Źródło" (nasze współgospodynie z tegorocznego obozu). Pierwszy etap spływu zakończył się w miejscu, w którym Drzewiczka wpada do Pilicy - czyli kilometr dalej niż cały zesżłoroczny spływ. Wieczorem na plaży odbyła się msza święta, którą na ołtarzu zbudowanym z kajaków i canoe, odprawił ojciec Michał Gutkowski. Potem nastąpił ok. 6 kilometrowy odcinek końcowy - spływ Pilicą w zupełnych ciemnościach i mgle. Na szczęście obyło się bez strat w ludziach. Całością dowodził phm. Paweł Burakowski. (MS)
Zobacz relację >>>

Harcerze 16 WDH na kursie drużynowych "Agricola"
Skępe, jez. Łąkie, 15-21 sierpnia 2006 r.

Trzej harcerze Szesnastki, zastępowi ćw. Michał Lewandowski, ćw. Artur Piątek i wyw. Karol Czopek, wzięli udział w tegorocznej edycji kursu drużynowych Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy "Agricola". Kurs został zorganizowany nad jez. Łąkie, gdzie Szesnastka obozowała w 2004 roku. Harcerze naszej Drużyny skupieni byli w zastępie "Łosie" (zastępowy Karol Czopek). Jednym z komendantów i wykładowców kursu był hm. Marek Gajdziński, a szkolenie wsparli wykładami phm. Paweł Burakowski (świadcząc także pomoc w innych zajęciach kursowych) oraz phm. Lech najbauer. (LN)
Zobacz relację >>>

Szesnastka wzięła udział w obchodach 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Warszawa, 1 sierpnia 2006 r.

W uroczystościach związanych z 62 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego wzięło udział 25 harcerzy i instruktorów 16 WDH. Najpierw o godzinie 10:00 przyboczny ćw. Jakub Kurek i drużynowy Szesnastki ułożyli ognisko na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego na ul. Bartyckiej. Uroczystości na kopcu miały rozpocząć się dopiero wieczorem, dlatego w związku z deszczową pogodą ognisko zostało zabezpieczone namiotem z folii i dodatkowo owinięte folią. W południe uczestnicy kursu drużynowych Agricola (w tym trzech harcerzy 16 WDH) wzięli udział w uroczystościach na Mokotowie, a potem także w innych częściach miasta, w ten sposób rozpoczynając swoje szkolenie. O godzinie 21:00 rozpoczęły się uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego. Szesnastka wystawiła 19 osób w służbie reprezentacyjnej oraz trzyosobowy patrol HOPR. Harcerze naszej Drużyny stanowili asystę pocztu sztandarowego Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, a także składali wieńce pod pomnikiem na szczycie kopca i oświetlali pochodniami drogę z kopca. Uroczystości trwały około 40 minut; w tym czasie odsłonięto tablicę poświęcona płk. Eugeniuszowi Ajewskiemu, projektantowi pomnika na kopcu, a komendant Straży Miejskiej rozpalił ułożone przez Szesnastkę ognisko. Potem zawiązano ogromny harcerski krąg i zakończono służbę. Patrol HOPR z Szesnastki pełnił także służbę pod Pomnikiem Poslkiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, pod którym kwiaty złożył m.in. Przewodniczący ZHR, a także podczas uroczystości pod pomnikiem Mokotów Walczy w Parku Dreszera. (LN)
Zobacz relację >>>

77 obóz Szesnastki za nami
Jez. Psarskie, 1-26 lipca 2006 r.

Tegoroczny obóz 16 WDH dobiegł końca. Tym razem rozbiliśmy swoje namioty na Pojezierzu Drawskim, nieopodal wsi Psie Główy, gmina Czaplinek. Przeczyste jezioro, słoneczna pogoda oraz współpraca z obozem 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek "Źródło", z którymi dzieliliśmy polanę w lesie, spowodowało, że obóz był wspaniałym przeżyciem. Wyczerpanie upałem ustępowało miejsca radości jaką dają długie i częste kąpiele w jeziorze, a ambitny program przygotowany przez kadrę sprawił, że wszyscy świetnie się bawili. Kuchnia, wspólna z harcerkami, dostarczała smacznych i pełnowartościowych posiłków. Na obóz pojechało 52 harcerzy (w tym pięć osób kadry) w ośmiu zastępach. Komendantem zgrupowania obu obozów był phm. Lech Najbauer, a funkcje jego zastępców pełnili hm. Marek Gajdziński, phm. Lesław Kuczyński i pwd. Andrzej Karwan. Kadrę obozu stanowili: ćw. Paweł Huras (zastępca komendanta), ćw. Jakub Kurek (oboźny), ćw. Artur Piątek (instruktor programowy), h.o. Piotr Drzazga (kwatermistrz) i ćw. Michał Kalenik (magazynier). Zastępem K2 dowodził h.o. Marek Marczak; nasi wędrownicy wyjechali na dwa tygodnie z obozu i maszerowali po Bieszczadach wraz z phm. Lesławem Kuczyńskim. Pozostałe siedem zastępów (Lisy, Rysie, Żbiki, Kruki, Wydry, Jastrzębie i Wilki) brało udział w wielu grach, biegach, manewrach, zwiadach, rajdach i innych zajęciach programowych. Odbyły sie także Duszochwaty i Święto Obozu. Zdobyto 19 stopni młodzika, 10 stopni wywiadowcy i trzy stopnie ćwika oraz wiele sprawności, w tym Trzy Pióra. Na uwagę zasługuje bardzo dobra pionierka obozowa (dwie bramy, komenda na palach, tablica p-poż., ziemianka kuchenna, stołówka). W organizacji i budowie obozu pomogli Zawiszacy: Artur Baczyński i Jacek Kajak. (LN)
Zobacz statystyki obozowe >>>
Zobacz relację z obozu >>>
Zobacz relację z wędrówki zastępu K2 >>>

Kolonia zuchowa powróciła do Warszawy
Warszawa, 7 lipca 2006 r.

Pierwsza od ponad dwudziestu lat kolonia zuchowa, w której wzięły udział zuchy z Szesnastki, powróciła do Warszawy. Obie szesnastkowe gromady przyjechały z Sokołowska w Górach Wałbrzyskich, gdzie uczestniczyły w zgrupowaniu pod komendą phm. Iwony Krajewskiej. Wszyscy uczestnicy kolonii byli w świetnym nastroju, szczególnie zuchy, z których każdy zdobył odznakę zucha. Będą mile wspominać gry, zawody, wycieczki piesze oraz autokarowe wyprawy na Słowację (Skalne Miasto) i do "Western City". Kadra zmęczona, ale zadowolona z efektów swojej pracy, otrzymała pochwałę od komendantki, złożoną wobec drużynowego 16 WDH. Przyboczni zuchowi wezmą udział w sierpniowych kursach, po których przystąpią do rozbudowy i umacniania swoich gromad. (LN)
Zobacz relację z kolonii >>>

Szesnastka najlepszą drużyną w hufcu
Warszawa, 26 czerwca 2006 r.

W rozkazie nr L6/2006 z 26 czerwca 2006 roku hufcowy WHH "Klucz", phm. Grzegorz Kalisz, ogłosił wyniki punktacji drużyn hufca. W gronie pięciu sklasyfikowanych drużyn Szesnastka zajęła I miejsce z 452 punktami, miejsce II - 123 WDH (223,3 pkt), a III - 194 WDH (222,7 pkt). Tym samym na kolejny rok otrzymaliśmy prawo noszenia klucza na proporcu Drużyny. (LN)

Kwaterka wyrusza nocą
Warszawa, 26 czerwca 2006 r.

O północy wyruszyła z Warszawy kwaterka w sile trzech osób. Załadowana sprzętem obozowym ciężarówka miała drobną awarię po drodze, ale po naprawie pojechała dalej. Wkrótce kwaterkę zasilą kolejne cztery osoby. (LN)

Zlot UNDHR
Poznań, 24-25 czerwca 2006 r.

Najlepszy zastęp 16 WDH, "Jastrzębie", w nagrodę za zwycięstwo w turnieju zastępów, reprezentował Drużynę za zlocie UNDHR w Poznaniu. Zlot zorganizowała poznańska Czternastka. Oprócz gospodarzy i Szesnastki dojechała jedynie ekipa z Łodzi. Delegacja Drużyny pod wodzą przybocznego Marka Marczaka liczyła 9 osób. (LN)

Zuchy z Szesnastki wyjechały na swoją pierwszą kolonię
Warszawa, 24 czerwca 2006 r.

Dwie gromady zuchowe działające przy 16 WDH wyjechały na swoją pierwszą kolonię zuchową. Kolonia odbywa się w Sokołowsku w Górach Wałbrzyskich i bierze w niej udział kilka warszawskich gromad. Komendantką kolonii jest phm. Iwona Krajewska (Szczep 22 WDHiZ "Watra"). 16 WGZ "Rycerze Czarnej Zbroi", pod wodzą ćw. Maurycego Kiendzińskiego, wyjechała na kolonię w składzie 12 osób (w tym funkcyjni), zaś prowadzona przez ćw. Daniela Karkowskiego 16 WGZ "Rycerze Czarnego Orła" liczy na kolonii 7 osób (w tym funkcyjni). Kolonia potrwa do 7 lipca 2006 roku. (LN)

Spływ kajakowy Biebrzą
15-18 czerwca 2006 r.

Malowniczą, choć miejscami płytką, rzeką Biebrzą spłynęły kajaki z harcerzami Szesnastki. W czterodniowej wyprawie wzięło udział 16 harcerzy: trzech przybocznych, ZZ, wybrańcy z K2 oraz uczestnicy wiosennego kursu zastępowych. (LN)
Zobacz relację >>>

Patent zastępowego dla harcerza Szesnastki
Urle, 10-11 czerwca 2006 r.

Zakończyła się wiosenna edycja hufcowej szkoły zastępowych, którą prowadzili m.in. przyboczni 16 WDH, h.o. Piotr Drzazga i h.o. Marek Marczak. Kurs ukończyło trzech harcerzy Szesnastki, przy czym jeden z nich (mł. Kajetan Kapuściński) otrzymał patent zastępowego. W zakończeniu szkolenia uczestniczył hufcowy. Kurs zakończono wycieczkś po lasach w okolicach Urli nad Liwcem. (LN)

Turniej Zastępów rozstrzygnięty - "Jastrzębie" najlepsze!
Urle, 10-11 czerwca 2006 r.

W lasach koło Urli nad Liwcem odbył się biwak Drużyny kończścy turniej zastępów. Wystartowało sześć zastępów, z których po biwakowych zmaganiach (gra z terenoznawstwa, zadania z pomiarów i zaradności, turniej musztry, gry sprawnościowe, szybkość stawania na alarmach i inne) zwycięstwo przypadło "Jastrzębiom" (zastępowy ćw. Michał Lewandowski). Najlepszy zastęp otrzymał przechodni puchar "Wikingów", pamiśtkowe koszulki oraz zaproszenie na zlot UNDHR do Poznania. Biwak zwizytował hufcowy WHH "Klucz", phm. Grzegorz Kalisz. (LN)
Zobacz relację >>>

Zlotowe trofeum w pełnej krasie
Warszawa, 5 czerwca 2006 r.

Zdobyta przez Szesnastkę na Zlocie św. Jerzego w Pionkach paradna szabla podoficerska wz. 1921/22 została poddana renowacji w profesjonalnym zakładzie płatnerskim. Dokupiono także niezbędne akcesoria (pochwę, pas, rapcie i koalicyjkę). Na Radzie Drużyny zaprezentowano po raz pierwszy nasze trofeum w pełnej krasie i nowe umundurowanie paradne harcerza Szesnastki.
Szabla ta według śmiałych planów będzie tworzyć wraz ze swoją blizniaczką ,która jest własnością jednego z harcerzy Szesnastki paradny poczet sztandarowy drużyny. O przywrócenie szabli dawnego blasku zadbał Konrad Winiarski z zastępu K2. (LN&KW)

Zbiórka Drużyny z zakresu samarytanki
Warszawa, 2 czerwca 2006 r.

W piątek, 2 czerwca 2006 r., na Polach Mokotowskich odbyła się zbióka Drużyny z zakresu samarytanki. Stawiło się na nią 7 zastępów. Na przeszkodach obstawionych przez kadrę, patrol HOPR i zastęp K2 harcerze musieli wykazać się znajomością technik samarytańskich - m. in. udzielania pierwszej pomocy przy sklaczeniu, krwotoku, omdleniu czy złamaniu. Grę wygrał zastęp Jastrzębie; drugie miejsce zatęp żbiki, trzecie Lisy. Szczegóły punktacji na forum. (MS)

Szesnastka w Białej Służbie
Warszawa, 25-26 maja 2006 r.

Jeden instruktor i 29 harcerzy 16 WDH wzięło udział w zabezpieczeniu warszawskiej części papieskiej pielgrzymki do Polski. Trzech harcerzy działało w służbach medycznych (HOPR), 14 w służbie porządkowej, a 12 w służbie wodnej (w piątek). Zbiórka Szesnastki wyznaczona została na czwartek, na godzinę 6:30 na skraju Pól Mokotowskich. Poprzedniego wieczora harcerze dostarczyli na punkt kontaktowy swoje bagaże, które zostały następnie rozwiezione do baz w szkołach na ul. Ciasnej (porządkowa) i Smolnej (wodna), gdzie mieliśmy spędzić noc z czwartku na piątek. ZHR zebrał się na apelu rozpoczynającym Białą Służbę na Polu Mokotowskim przy Rondzie Jazdy Polskiej. Po apelu część z nas pozostała na placu apelowym, aby odebrać identyfikatory, reszta zaś przejechała metrem do satcji "Ratusz" i wraz z pozostałymi harcerzami z bazy na ul. Ciasnej udała się na odcinek "Miodowa" (po stronie kościoła Kapucynów). Cała Drużyna, zarówno harcerze ze służby porządkowej, jak i wodnej, obstawiali tego dnia fragment trasy przejazu papieża z lotniska do Placu Muranowskiego (czyli właśnie ulicę Miodową). Około 8:30 instruktor Szesnastki, pełniący obowiązki szefa odcinka, rozstawił harcerzy w porozumieniu z policją na całej długości ulicy. Pilnowaliśmy, aby nikt nie przechodził barierek i nie wszedł z ulicy Długiej w Miodową (tam barierek nie było). Około południa podano informację, że zbliża się do nas kolumna z dostojnym gościem. Kilkanaście minut później zobaczyliśmy w oddali "papa mobil" i odwróciliśmy się twarzami do tłumu - tak, jak uczono nas na odprawie służb porządkowych. Papież minął nasz odcinek trasy około 5 metrów od nas, a potem pojechał w kierunku Placu Muranowskiego i zawróciwszy, skręcił w Długą w kierunku Freta. To był prawie koniec służby porządkowej w dniu 25 maja, przy czym część harcerzy pilnowała jeszcze trasy dojazdu do Pałacu Prymasowskiego. Około 15:00 zeszliśmy z posterunków po zakończeniu przejazdu papieża do nuncjatury i udaliśmy się na obiad w Parku Krasińskich, a stamtąd do baz. Harcerze z Szesnastki uczestniczyli także tego dnia w służbie kwatermistrzowskiej (przygotowanie posiłków na dzień następny). W piątek zarządzono pobudką służb porządkowych w bazie na ul. Ciasnej już o 1:30, a o 3:00 stawiliśmy się na zbiórce pod Pałacem Lubomirskich, skąd perzeszliśmy do Ogrodu Saskiego. Od godz. 4:00 staliśmy wzdłuż Marszałkowskiej, na skraju Ogrodu Saskiego. Po dwóch godzinach w ogrodzie pojawili się także harcerze ze służby wodnej. Około 7:30 harcerze zostali wycofani z Marszałkowskiej i przeniesieni pod fontannę naprzeciwko tyłów Grobu Nieznanego Żołnierza. Ponieważ służby w tej chwili nie było, zwiad Szesnastki wyruszył na poszukowanie odcinka, który można by zabezpieczyć. Znaleziono takie miejsce na ul. Wierzbowej pod budynkiem Metropolitan. Tam wraz z policją i Totus Tuus harcerze 16 WDH mieli zabepieczać drogę i pilnować, aby wierni nie przekraczali barierek. Po otrzymaniu zgody szefa służby porządkowej udaliśmy się na odcinek. Około 8:30 zaczęła się pierwsza ulewa. Gdy po 40 minutach do Wierzbowej zbliżał się "papa mobil" byliśmy już zupełnie przemoczeni i przemarznięci, ale za to szczęśliwi, że przydajemy się na coś, zamiast tkwić bez celu na obrzeżach Ogrodu Saskiego. Przez następne dwie godziny czekała nas jeszcze jedna ulewa i nieustanna służba. Około 11:15 rozpoczęliśmy ewakuację wiernych z sektorów (tworząc przejścia i kierując tłumem). Służbę pełnili także harcerze 16 WDH z patrolu HOPR, natomiast służba wodna została wcześniej zwolniona i przeniesiona do baz z powodu braku zajęcia. Około 12:15 zawiązaliśmy krąg na Placu Piłsudskiego, a następnie stanęliśmy do grupowego zdjęcia na stopniach ołtarza, skąd udaliśmy się do bazy, a następnie do domów. Patrol HOPR z Szesnastki udał się natomiast na służbę do Krakowa. (LN)
Zobacz relację ze służby >>>

Zlot św. Jerzego - Szesnastka "Drużyną Szabli"
Pionki, 12-14 maja 2006 r.

Sześć zastępów Szesnastki (łącznie 32 harcerzy i jeden isntruktor) wzięło udział w zlocie Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy - Zlocie św. Jerzego. Był on połączony z obchodami 95-tej rocznicy powstania harcerstwa na ziemiach polskich oraz z 24-tymi Puszczańskimi Harcami organizowanymi tradycyjnie przez środowisko Szczepu "Puszcza" z Pionek. Rywalizacja zastępów w trakcie zlotu odbywała się w ramach gry terenowej patroli oraz tzw. "warsztatów" w sobotę, gry nocnej z soboty na niedzielę oraz biegu na orientację w niedzielę. Po podsumowaniu punktacji zastępów ogłoszono wyniki drużyn. Szesnastka zajęła II miejsce w rywalizacji zlotowej, przekazując włócznię św. Jerzego 4 Pionkowskiej Drużynie Harcerzy. Jednakże obroniła tytuł najlepszej drużyny harcerzy na Mazowszu (jako Drużyna Szabli) i otrzymała szablę, którą dwa lata temu, mimo zdobycia tytułu, przekazała na mocy decyzji organizatorów zlotu w Zalesiu 44 WDH "Stanica". Zlot odwiedził także były komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, hm. Marek Gajdziński. (LN)

Zuchowa gra poświęcona Konstytucji 3 Maja
Warszawa, 3 maja 2006 r.

Zuchy z 16 Warszawskiej Gromady Zuchowej "Rycerze Czarnej Zbroi" wzięły udział w grze przygotowanej w celu uświetnienia obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Gromady-rody szlacheckie (pod wodzą swoich nestorów) miały pomóc marszałkowi Stanisławowi Małachowskiemu w wypełnieniu jego misji, nadanej przez króla Stanisława Poniatowskiego, tj. stworzenia projektu konstytucji. Należało zebrać różne fragmenty konstytucji pokonując poszczególne prezeszkody. Trzeba było wykazać się znajomością kroków defiladowych, kompetencji sądu, sejmu i rządu oraz narysować maszyny rolnicze, przydatne każdemu chłop(c)u. Nie zapomniano też o liberum veto i wolnej elekcji. Należało także jak najszybciej przekazać pisemnie meldunek o dacie kolejnego zebrania się sejmu. Po czterech godzinach zmagań najlepszą konstytucję zebrała 61 WGZ "Rycerze Gondoru", zaraz za nią uplasowała się 16 WGZ "Rycerze Czarnej Zbroi", a następnie połączone gromady 82 WGZ "Łapacze Wiatru" i 32 MGZ "Wikingowie z Zielonego Lądu". Spotkanie rodów zakończył apel z wręczeniem nagród. (MK)

Wypad w góry
Kotlina Kłodzka, 29 kwietnia - 3 maja 2006 r.

W czasie długiego weekendu majowego odbył się krótki wypad 16 WDH w Góry Bystrzyckie i Stołowe. W ciągu 3 dni wędrówki harcerze przebyli trasę: Kłodzko - Bystrzyca - Sokołówka (chata 23 WDH) - Polanica Zdrój - Batorówek - Karłów - Błędne Skały - Kudowa Zdój. W obozie wzięło udział 7 harcerzy, w tym 1 instruktor. Dowodził phm. Lesław Kuczyński. (MS)

Mecz piłkarski z 22 WDH "Płowce"
Warszawa, 23 kwietnia 2006 r.

Szesnastka rozegrała towarzyski mecz piłki nożnej z 22 WDH "Płowce". Miejscem potyczki było boisko na błoniach przy Al. Zielenieckiej. Gra odbywała się na pół-ligowym boisku, grało po 8 zawodników. Po zażartym boju, który momentami był bardzo ostry, mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla 16WDH. Strzelcami bramek byli: Michał Trocha, Michał Lenart i Kuba Lewandowski. Po meczu toczyły się już ciche rozmowy o rewanżu. (PH)

I Ochocki Rajd Historyczny
Warszawa, 22 kwietnia 2006 r.

W sobotę 16 WDH wspólnie z 22 WDH-ek wsparła organizacyjnie I Ochocki Rajd Historyczny, w którym wzięło udział około 100 uczniów ochockich szkół. W służbie na rzecz Dzielnicy uczestniczyło około 25 harcerzy Szesnastki oraz dwóch instruktorów. Naszym zadaniem było obstawienie wraz z kombatantami (lub samodzielnie) punktów zlokalizowanych w miejscach pamięci narodowej lub związanych z historią (tablica poświęcona gen. Stefanowi Grotowi-Roweckiemu, tablica poświęcona Sybirakom, miejsca straceń ludności cywilnej w czasie okupacji i podczas Powstania Warszawskiego). Służba trwała około 4 godzin. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy znaczek. (PH)

IX Zjazd ZHR - instruktor Szesnastki w Radzie Naczelnej
Warszawa, 21-23 kwietnia 2006 r.

W gmachu dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się ponad 200 delegatów i delegatek na IX Zjazd ZHR. Zadaniem zjazdu jest skwitowanie ustępujących po dwuletniej kadencji władz Związku, wybranie nowych władz oraz podjęcie szeregu uchwał, w tym, jeśli zachodzi konieczność - zmieniających Statut ZHR. W zjeździe wzięło udział dwóch instruktorów 16 WDH: hm. Marek Gajdziński i phm. Lech Najbauer, który zasiadał w prezydium zjazdu. W wyniku wyborów do władz Związku członkiem Rady Naczelnej został phm. Lech Najbauer. Gośćmi zjazdu byli m.in. Premier Kazimierz Marcinkiewicz, Prezydent Ryszard Kaczorowski, biskup polowy WP Tadeusz Płoski, przedstawiciele władz ZHP oraz stowarzyszeń kombatanckich. (LN)

Nagranie w Polskim Radiu z udziałem harcerza Szesnastki
Warszawa, 4 kwietnia 2006 r.

Przyboczny 16 Warszawskiej Gromady Zuchowej "Rycerze Czarnej Zbroi" wziął udział w nagraniu audycji pt.: "Wspomnienie Szarych Szeregów" w studio Polskiego Radia im. W. Lutosławskiegow Warszawie. Audycję prowadziła pani Barbara Wachowicz. W nagraniu wzięło udział kilku innych harcerzy z ZHR. (AD)

Służba w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II
Warszawa, 2 kwietnia 2006 r.

Harcerze 16 WDH wzięli udział w służbie porządkowej i medycznej podczas uroczystości związanych z pierwszą rocznicą śmierci Jana Pawła II. Służbę pełniono na Placu Piłsudskiego podczas transmisji koncertu z Teatru Wielkiego oraz podczas Mszy św. W służbie wzięło udział 11 harcerzy Szesnastki (w tym trzech w patrolu HOPR) oraz jeden instruktor. (LN)

Zjazd Okręgu Mazowieckiego ZHR - zakończenie kadencji komendanta chorągwi
Warszawa, 1 kwietnia 2006 r.

W Galerii Porczyńskich odbył się Zjazd Okręgu Mazowieckiego ZHR oraz zbiórki sprawozdawczo-wyborcze instruktorek i instruktorów Mazowsza. W zjezdzie i w zbiórce instruktorów wzięło udział pięciu instruktorów 16 WDH. Po dwuletniej kadencji funkcję komendanta chorągwi złożył hm. Marek Gajdziński. Instruktorzy przyjęli w głosowaniu sprawozdanie ustępującego komendanta. Po raz drugi do Komisji Rewizyjnej okręgu wybrano pwd. Andrzeja Karwana. Przewodniczącym Prezydium Zjazdu oraz sekretarzem Prezydium Zbiórki Instruktorów był phm. Lech Najbauer. Odbyły się także uzupełniające wybory delegatów na zjazd ZHR (na skutek złożenia przez jednego z instruktorów protestu wyborczego), w których wyniku instruktorzy Mazowsza pozbawieni zostali trzech mandatów. (LN)

Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Anny
Warszawa, 31 marca 2006 r.

Szesnastka wzięła udział w uroczystej Mszy św. rozpoczynającej obchody pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Harcerze 16 WDH w liczbie 25 plus dwóch instruktorów pełnili służbę reprezentacyjną podczas liturgii, a potem, wraz ze sztandarem Drużyny, szli w szyku dwójkowym w procesji różańcowej sprzed kościoła na Plac Piłsudskiego (tuż za prowadzącym procesję krzyżem). Sztandar Drużyny był jedynym sztandarem obecnym na uroczystościach. (LN)

Szesnastka pierwsza na Zlocie Hufca "Klucz"
Stara Wieś, 24-26 marca 2006 r.

Szesnastka uczestniczyła w Zlocie Warszawskiego Hufca Harcerzy "Klucz", który odbył się w Starej Wsi, nieopodal Celestynowa. W rywalizacji między zastępami, zastęp "Rysie" zajął trzecie miejsce (84 punkty), natomiast w turnieju drużyn 16 WDH zajęła pierwsze miejsce (74 punkty) i w nagrodę otrzymała wojskowy termos. Rywalizacja obejmowała zarówno udział w sobotniej grze zastępów, jak również porządek, postawę drużyn, prezentacje na kominku, przygotowanie obiadu w warunkach polowych i inne elementy. W zlocie wzięło udział około 100 harcerzy i instruktorów hufca, w tym 32 harcerzy i dwóch instruktorów 16 WDH. (LN)

Akcja "ZYG" rozpoczęta
Warszawa, marzec - lipiec 2006 r.

Na piątkowej zbiórce Drużyny rozpoczęto tegoroczną edycję Akcji "ZYG", w czasie której będziemy zdobywać wyższe stopnie harcerskie. Regulamin Akcji "ZYG" podany został w rozkazie L7/2005/2006. Karty prób można pobierać od osób odpowiedzialnych za ich wyznaczanie na poszczególne stopnie. Do 16 kwietnia 2006 roku należy poinformować drużynowego o tym kto będzie opiekunem próby na stopień. Zakończeniem akcji będą biegi i próby końcowe w czasie obozu. (LN)
Zobacz rozkaz z regulaminem akcji Zyg >>>

Zbiórka Drużyny z zakresu sygnalizacji
Warszawa, 17 marca 2006 r.

W piątek, 17 marca 2006 r., na Polach Mokotowskich odbyła sie sygnalizacyjna zbiórka Drużyny. Stawiło się na nią 8 zastępów. Na przeszkodach obstawionych przez kadrę i zastęp K2 harcerze musieli wykazać się znajomością technik sygnalizacjyjnych - nadawania i odbierania wiadomości przesyłanych alfabetem Morse'a za pomocą chorągiewek, gwizdków i latarek. Były także zadania specjalne, takie jak układanie "Żurawiejek" (krótkich wierszyków o tematyce wojskowej), zdobycie pieczątki pobliskiego baru "Lolek" czy jazda na zaimprowizowanym snowboardzie. Grę wygrał zastęp Jastrzębie; drugie miejsce ex aequo zatęp Lisy i Żubry. Szczegóły punktacji już wkrótce. (MS)
Zobacz rozkaz >>>

Manewry Drużyny Ratowniczej HOPR - pierwsze miejsce patrolu z Szesnastki
Leszno, 10-11 marca 2006 r.

W Lesznie w Puszczy Kampinoskiej odbyły się pierwsze manewry drużyny ratowniczej HOPR dzialajacej przy naszym hufcu (WHH "Klucz"). Trwały od piątku wieczorem do soboty w nocy. Na manewry stawiły się cztery patrole, tj. MA-P0001 (Kadra 16 WGZ "Rycerze Czarnego Orła"), MA-P0016 (123 WDH-y), MA-P0039 (23 WDH-ek "Skała"), MA-P0054 (123 WDH-ek). Podczas gry patrolowej mogliśmy spróbować sił w udzielaniu pomocy w przypadku porażenia prądem,wypadku samochodowym, ataku padaczki oraz w urazie głowy. Po obiedzie wzięliśmy udział w akcji poszukiwawczej oraz udzieliliśmy pomocy w pozorowanym wypadku masowym. Pierwsze miejsce w manewrach zajął patrol z Szesnastki (MA-P0001) zdobywając 40,5 pkt. (DK)

Wiosenny Turniej Sportowy Szesnastki
Warszawa, 4 marca 2006 r.

W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 61 odbył się wiosenny turniej sportowy Szesnastki. Wzięło w nim udział 39 harcerzy, którzy rywalizowali głównie w dyscyplinie zwanej piłką nożną. W przerwach między meczami piłkarskimi odbyły się rozgrywki koszykarskie, a w czasie turnieju, ci, którym obce jest uganianie się za piłką, poświęcili się grze w szachy. Pierwsze miejsce w turnieju piłkarskim zajął zastęp "Żbiki", drugie, "Kruki", a trzecie "Jastrzębie". Królem strzelców został Arif Khan z "Jastrzębi". Wszystkie zastępy otrzymały dyplomy, a pierwsze trzy - dodatkowo statuetki z odpowiednimi dedykacjami. Punktacja poszczególnych rozgrywek w grupach wyglądała następująco: Grupa A - "Żbiki" 7pkt, "Kruki" 4pkt, "Rysie" 2pkt, "Żubry" 1pkt; Grupa B - "Jastrzębie" 9pkt, "Lisy" 6pkt, "Wydry" 3pkt, "Wilki" 0pkt. W półfinałach spotkały się "Żbiki" i "Lisy" (wynik - 5:3) oraz "Kruki" i "Jastrzębie" (wynik - 3:3, w karnych - 1:0), a w finale "Żbiki" pokonały "Kruki" (4:2). Doszło także do towarzyskiego spotkania Zastępu Zastępowych z K-2, o którego wyniku przemilczmy. (LN)

Zbiórka wyborcza Okręgu Mazowieckiego ZHR - dwóch delegatów na Zjazd ZHR z Szesnastki
Warszawa, 25 lutego 2006 r.

W gmachu Liceum im. Staszica w Warszawie odbyła się zbiórka wyborcza instruktorek i instruktorów Okręgu Mazowieckiego ZHR, która miała na celu wyłonienie delegatów Mazowsza na zjazd Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Gospodarzem zbiórki była Szesnastka; funkcyjni i harcerze uczestniczyli w jej organizacji (m.in. ustawianie krzeseł, podłączenie nagłośnienia, obsługa komputera, sprzątanie). W zbiórce wzięło udział czterech instruktorów 16 WDH, w tym pwd. Andrzej Karwan jako członek komisji skrutacyjnej. Dwóch instruktorów, hm. Marek Gajdziński i phm. Lech Najbauer, zostało delegatami na zjad ZHR, który odbędzie się w kwietniu w Warszawie. (LN)

Choinka Szesnastki w Gimnazjum Staszica
Warszawa, 12 lutego 2006 r.

Po raz kolejny zorganizowano szesnastkową choinkę w Gimnazjum im. Staszica. Tym razem gości było znacznie więcej, niż zwykle. Przybyły delegacje dwóch drużyn żeńskich, komendant chorągwi, hufcowy, liczni Zawiszacy i rodzice, a także, oczywiście, harcerze i zuchy z Szesnastki. W trakcie apelu ogłoszono zmianę na funkcji drużynowego. Odbył się także kominek z pokazem slajdów i występem zuchów. Innymi atrakcjami choinki były: wystawa fotograficzna, specjalny numer "Sulimczyka", kawiarenka, przygotowana przez harcerzy (w tym ciasta pieczone wspólnie z rodzicami) oraz, jak zawsze, kuluarowe rozmowy między dawno niewidzianymi Zawiszakami. Choinka zakończyła się po około trzech godzinach. (LN)
Zobacz relację z Choinki >>>
Zobacz choinkowy numer Sulimczyka >>>

Nocny bieg narciarski
Puszcza Kampinoska, 10-11 lutego 2006 r.

Pięciu funkcyjnych 16 WDH wzięło udział w zorganizowanym przez Warszawski Hufiec Harcerzy "Klucz" nocnym biegu narciarskim po Puszczy Kampinoskiej. Trasa była dość trudna ze względu na ciemności oraz braki sprzętu, co powodowało, że część uczestników biegła na nartach, a część? "na butach" (a potem się zmieniali). Odbyło się także pokrzepiające ognisko. Zmęczeni, ale zadowoleni narciarze powrócili do domów w sobotę rano. (LN)

Nowy-stary drużynowy Szesnastki
Warszawa, 10 lutego 2006 r.

Rozkazem hufcowego Warszawskiego Hufca Harcerzy "Klucz" (rozkaz L4/2006 z 10 lutego 2006 roku) z funkcji drużynowego Szesnastki zwolniony został phm. Paweł Burakowski, a w jego miejsce powołany został phm. Lech Najbauer. Hufcowy podziękował ustępującemu drużynowemu za wzorową służbę na bardzo wysokim poziomie i życzył sukcesów jego następcy. (LN)

Kolejne zimowisko Szesnastki za nami
Wojcieszów, 14-21 stycznia 2006 r.

Po raz 54 Szesnastka wyjechała na swoje zimowisko. Tym razem obozowaliśmy w Wojcieszowie w Górach Kaczawskich. W tym miasteczku Szesnastka była już po raz drugi (poprzednio w 1999 roku). Podobnie, jak siedem lat temu, zatrzymaliśmy się w hotelu u podnóża Miłka (obecnie hotel nazywa się "Adalbertus"). Zimowisko obfitowało w gry terenowe i wycieczki górskie, jak również w dalsze wyprawy autokarowe (Bolków, Bolczów, Książ, Praga). Kadrę stanowili: phm. Lech Najbauer (komendant), phm. Lesław Kuczyński (zastępca komendanta), ćw. Paweł Huras (instruktor programowy), ćw. Maurycy Kiendziński (instruktor programowy) i wyw. Jakub Kurek (oboźny); zastępem K2 dowodził h.o. Krzysztof Pasternak. Zdobyto pięć stopni wywiadowcy i szereg sprawności. W zimowisku uczestniczył także Zawiwszak, Jacek Kajak. Zimowisko zwizytował instruktor komendy hufca oraz drużynowy Szesnastki. Wkrótce rozkazy, relacje i statystyka. (LN)
Zobacz relację z zimowiska >>>

Spotkanie opłatkowe Okręgu
Warszawa 7 Stycznia 2006 r.

W sobotę 7 Stycznia mszą św. W kościele St. Kostki w Warszawie rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Okręgu Mazowieckiego ZHR. Po mszy w jednej z kaplic nastąpiło podzielenie się opłatkiem, życzenia składał m.in komendant Mazowieckiej chorągwi harcerzy a błogosławieństwa udzielił kapelan chorągwi. W programie była jeszcze „Szopka” oraz rozmowy przy suto zastawionych stołach, w tle przygrywał bardzo ładnie zespół złożony z harcerzy i harcerek,. W spotkaniu uczestniczył drużynowy i trzech przybocznych szesnastki. Na koniec kadra 16WDH udała się pod grób ks. Jerzego Popiełuszki by tam zmówić modlitwę beatyfikacyjną. (PH)