12 stycznia - Odbyła się wznowiona uroczystość Choinki Drużyny z udziałem rodziców, władz harcerskich i Zawiszaków. Zastępy pracują z myślą o obozie. Przed obozem kierownictwo Drużyny objął Tadek Sułowski przy pomocy przybocznych: Włodka Dusiewicza, Zygmunta Naszydłowskiego i Tadka Woźniaka (to już z nowej 16-tki).

Lato - XXIX obóz letni w Sukowie na kielecczyźnie (1-29 lipca). Drużyna otrzymała zamiast prycz - łóżka-kanadyjki. Komendant Tadek Sułowski, później Włodek Dusiewicz, oboźny - Tadek Woźniak, kwatermistrz - Zygmunt Naszydłowski. Zastępów 5: Bobrów (Jacek Klep), Sokołów (M. Jankowski), Łosiów (M. Łukaszewski), Żurawi (A. Kossowski), Orłów (Adam Krynicki). Dużo wycieczek i wzajemne wizyty m.in. 225 W.D.H.-ek (drużyna żeńska z Liceum im. H. Kołłątaja). Podchody obozu hufca tarnowskiego. Wizytacja obozu przez Hufiec. Wyjątkowo uroczyste Święto obozu z udziałem Zawiszaków, którzy wręczyli ufundowaną przez siebie dokładną replikę sztandaru z 1925 r., oraz przyrzeczenie młodzików.

Jesień - Próby uatrakcyjnienia pracy: zastępy żeglarski i artystyczny - bez większych rezultatów. Kurs dla zastępowych. Udział w koncentracji Hufca Ochota i II Zlocie Chorągwi.

Zima - XIII obóz zimowy w Starym Lesińcu (zimowisko Hufca). Komendant - Włodek Dusiewicz, oboźny - Jacek Klep. Zastęp Szesnastki zdobył I miejsce na zimowisku.

KPH

KPH zdobywa fundusze na obóz. Szczególnie udana była sprzedaż pocztówek świątecznych, powtarzana kilka razy, zainicjowana przez p. Sabinę Szeflerową - następną długoletnią przewodniczącą Koła. Bardzo czynny udział w pracach Koła wzięły pp. Maria Strużyna, Barbara Suraga, Hanna i Stefan Jedliński. Wyjazd kwatermistrzów obozu z ramienia Koła (p. B. Suraga i p. Hoffman).

Wojciech Bogusławski, „Kronika 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911-1986”.
Przepisał hm. Dyzma Zawadzki (pisownia zgodna z oryginałem).

W zimowisku rad drużynowych hufca wzięło udział 12 harcerzy Szesnastki (z treści numeru 12 "Sulimczyka" z 1959 roku wynika, że zimowisko odbyło się w Starym Lesieńcu koło Wałbrzycha).

Dyzma Zawadzki

Więcej...