Wznowiono wydawanie Sulimczyka dzięki pomocy Andrzeja Pfeffera i Kazika Koźniewskiego. Skład redakcji stanowili: Mirek Łukaszewski - naczelny, Jaremi Gajewski - techniczny oraz Tadek Woźniak, Adam Krynicki, Rysiek Ogonowski - administrator.

18 stycznia - Choinka Drużyny. P. Sabina Szeflerowa otrzymała godność "Honorowego Zawiszaka".

Luty - Tydzień Szesnastki w Hufcu. Drużynę prowadzili na przemian T. Sułowski z phm Wł. Dusiewiczem. Nowym przybocznym został Jacek Klep, a później Adam Krynicki.

Kwiecień - czerwiec - Kierownictwo Drużyny do wakacji przejął ponownie Andrzej Pawłowski (egzaminy T. Sułowskiego). Udział w koncentracjach Hufca (19 kwietnia i 23 maja), nocny biwak w Nowinkach (30 - 31 maja).

24 maja - Delegacja Dru€żyny ze sztandarem uczestniczyła w uroczystościach Zjazdu Wychowanków Szkół im. Staszica: w odsłonięciu w gmachu Szkoły tablicy poległych i pomordowanych w latach 1939-1945, apelu poległych i nadaniu Szkole Podstawowej nr 45 patrona: Stanisława Staszica.

1959 r. Tablica pamiątkowa poległych i pomordowanych w latach 1939-1945 w gmachu szkoły.

1959 r. Sztandar 16WDH w chwili odsłonięcia tablicy.

Drużyna nareszcie otrzymała tradycyjne krajki łowickie. Poprzednio pojedyncze stare krajki były nagrodami. W drużynie działało 5 zastępów: Bobrów (artystyczny), Żurawi, Wilków, Jeleni i Orłów. Dyskusja w Sulimczyku o pracy w Drużynie pt.: "Czy jutro będzie lepiej".

Lato - Mimo trudności z obsadą obozu - zorganizowano dzięki K.P.H. - XXX obóz letni w Przerośli na Mazurach (zgrupowanie Hufca). Komendanci zmieniali się kolejno przez I-sze dwa tygodnie: Edek Salwerowicz, Zbyszek Stok-Stokowiec, Wiesiek Szeliski, Janek Stokowiec, a drugie dwa tygodnie - Tadek Sułowski. Zastępca komendanta - Adam Krynicki, oboźny - Tadek Woźniak, kwatermistrz - Bogdan Wichiciel. Uczestników 26 w trzech zastępach: Bobrów (M. Łukaszewski), Żurawi (A. Kossowski), Wilków (Janek Jedliński). W biegu na wywiadowcę: I miejsce - Tomek Błeszyński, II - Rysiek Ogonowski, III - Tomek Biernawski i Andrzej Lubbe. Praca społeczne - wywiady etnograficzne, sadzenie lasu, pomoc w rozbijaniu i zwijaniu obozów innym drużynom. Sprawność "Trzy pióra" zdobyli: A. Kossowski i T. Woźniak. Pierwsze przyrzeczenie harcerskie w nocy w lesie przy ognisku (nowa tradycja). Po obozie węrówka 3-ch członków redakcji Sulimczyka w Beskidy i Pieniny.

Jesień - Tadka Sułowskiego powołano do wojska, a Drużynę objął Zbyszek Stok-Stokowiec, z przybocznymi T. Woźniakiem i A. Krynickim.

Październik - W Drużynie działało 5 zastępów: kurs zastępowych - zastępowy T. Woźniak, Żurawi (kurs żeglarski) - zastępowy A. Kossowski, Wilków - zastępowy B. Wichiciel, Jeleni - zastępowy Andrzej Doliński, Red. Sulimczyka - redaktor naczelny - zastępowy M. Łukaszewski.

Lstopad - Udział w obchodach Święta Zmarłych - uporządkowano groby poległych Zawiszaków.

Grudzień - Nowy nabór. Drużyna objęła swoją działalnością Szkołę Podstawową nr 39.

Zima - XIV obóz zimowy (zimowisko) na Hali Gąsienicowej (26 grudzień - 5 styczeń). Komendant - Z. Stok, oboźny - A. Krynicki, kwatermistrz - B. Wichiciel, zastępowi: A. Kossowski i Marek Wronkowski. Opiekunka z ramienia K.P.H. p. B. Suraga. Wszyscy uczestnicy zdobyli sprawność narciarza.

KPH

Jak zwykle Koło zdobywało fundusze na obóz, poza sprzedażą pocztówek, sprzedawano bilety na "Zielony Balonik" - Boya oraz zorganizowano udaną zabawę (ale bez dochodu. Wobec trudności kadrowych jedynie dzięki pracy K.P.H. odbył się obóz letni.

ZAWISZACY

Do czynnej pracy w Drużynie włączyli się bracia stryjeczni: Zbyszek Stok-Stokowiec i Janek Stokowiec.

Wojciech Bogusławski, „Kronika 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911-1986”.
Przepisał hm. Dyzma Zawadzki (pisownia zgodna z oryginałem).

UZUPEŁNIENIE

Rok rozpoczął się znamiennym wydarzeniem - wznowieniem wydawania "Sulimczyka". W całym roku osiągnięto niemal przedwojenną regularność, wydając do stycznia 1960 roku dwanaście numerów pisma, w tym jeden podwójny (wrześniowy). W pierwszym numerze Tadeusz Sułowski złożył życzenia owocnej pracy, dziękując jednocześnie Kazimierzowi Koźniewskiem i Andrzejowi Pfefferowi, a także redakcji, za wysiłek włożony w odrodzenie pisma.

Dyzma Zawadzki

Więcej...