Najstarsi chłopcy otrzymali urlop z powodu matury (w związku z czym Sulimczyk przestał wychodzić). Nowymi przybocznymi zostali: Marek Wronkowski i Andrzej Kossowski. W Drużynie kurs żeglarski i dżudo.

Luty - Wprowadzono podział Drużyny na dwa plutony: I pluton prowadził Z. Stok z przybocznym A. Kossowski, II pluton prowadził T. Sułowski z przybocznym M. Wronkowskim. Wprowadzono "harcówki" - tj. zimowe wyjazdy w teren.

Lato - maraton obozowy: XXXI obóz letni w Saminie na Mazurach (28 czerwiec - 18 lipiec). Obóz działał w ramach Harcerskiej Akcji Grunwald. Zbyszek Stok reżyserował widowisko harcerskie: "Wszystko Tobie Ukochana Ziemio". Otrzymano pochwałę za służbę (budowa estrad, statystowanie), a Zbyszek Stok niemałe honorarium przekazał Drużynie, co umożliwiło urządzenie dalszych obozów. Komendant - Z. Stok, zastępca komendanta - W. Szeliski, oboźny - A. Kossowski, kwatermistrz - B. Wichiciel, instruktor WF - M. Wronkowski. Uczestników 45 w 6 zastępach: Sępów (T. Błeszyński), Sokołów (P. Mydlarz), Rysiów (Marian Chachulski), Żurawi (J. Jedliński), Bobrów (R. Ogonowski) i Oldboyów (A. Krynicki). 17 lipca Drużyna złożyła ślubowanie na Polach Grunwaldzkich. Zdobyto 14 stopni młodzika, 4 wywiadowcy i 23 sprawności. Wędrowny obóz kolarski po Warmii i Mazurach (16-26 lipca). Komendant - Z. Stok, oboźny - A. Kossowski, kwatermistrz B. Wichiciel, zastępowi: J. Jedliński i Paweł Mydlarz. Pierwszy wędrowny obóz górski - Beskidy i Tatry (4-16 sierpnia). Skład komendy jak na kolarskim. Uczestników - 11.

Jesień - Nastąpił nabór do Druż€yny, przy czym Szesnastka rozciągnęła swoją działalność na Szkołę Podstawową nr 16. W kursie drużynowych (tzw. Wilce III) brali udział: M. Wronkowski, Olek Ziška, R. Ogonowski i B. Wichiciel. Drużyna została podzielona na 3 plutony, które prowadzili: I pluton (starszoharcerski) - Liceum Kołłątaja - O. Ziška, II pluton (młodszoharcerski) - szk. nr 21 i 39 - A. Kossowski, III pluton (młodszoharcerski) - szk. nr 16 - M. Wronkowski. Wznowiono Olimp (radę kadry Drużyny), w skład którego weszli dawni Zawiszacy: A. Pawłowski, T. Sułowski, W. Szeliski, Wł. Dusiewicz oraz młodsi jak: A. Krynicki, A. Kossowski, M. Wronkowski, B. Wichiciel. Przewodniczył drużynowy Z. Stok.

Zima - IV obóz zimowy (zimowisko) na Hali Gąsienicowej. Komendant - Z. Stok, zastępca - T. Sułowski, oboźny - A. Kossowski, kwatermistrz - B. Wichiciel, instruktor - M. Wronkowski, zastępowi: J. Jedliński i P. Mydlarz. Udział zastępu żeńskiego z 225 W.D.H.-ek. Członkowie kursu drużynowych wzięli udział w zimowisku Wilców w św. Katarzynie.

Wojciech Bogusławski, „Kronika 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911-1986”.
Przepisał hm. Dyzma Zawadzki (pisownia zgodna z oryginałem).

UZUPEŁNIENIE

Pomimo podanej przez Wojciecha Bogusławskiego informacji, że zaprzestano wydawania "Sulimczyka", w styczniu 1960 roku ukazał się jeszcze jeden numer (dwunasty, licząc od stycznia roku poprzedniego), już pod opieką nowej redakcji, w której składzie znaleźli się Tomasz Biernawski jako redaktor naczelny, a także druhowie: Ryszard Ogonowski, Jeremi Gajewski, Tadeusz Woźniak i Andrzej Lubbe. Mirosław Łukaszewski i Adam Krynicki udali się na urlop związany z maturą.

Dyzma Zawadzki

Więcej...