Po Choince plutony i zastępy z Liceum Kołłątaja i Szkół Podstawowych nr 21, 39 i 16 pracowały normalnie, przygotowując się do obozu.

Maj - Odbyły się biegi na stopień ćwika i inne stopnie w Pomiechówku.

Lato - II wędrowny obóz górski - Tatry Polskie i Słowackie (24 czerwiec - 5 lipiec). Komendant - Z. Stok, oboźny - A. Kossowski. Zdobyto srebrne odznaki GOT-PTTK. Uczestników 9. Próba wyżywienia kocherowego - każdy gotuje sam. Udział w kajakowym obozie wędrownym (jez. Augustowskie) kursu drużynowych Wilce III z udziałem: M. Wronkowskiego, O. Ziški, R. Ogonowskiego. XXXII obóz letni (stały) w Karwieńskich Błotach (6-30 sierpnia). Komendant - Z. Stok, zastępca - T. Sułowski (po 2 tygodnie każdy), oboźny - T. Woźniak, kwatermistrz - B. Wichiciel. Uczestników - 49 w 3 podobozach z plutonów: I - Olek Ziška - zastępy: Bobrów (T. Biernawski), Sępów (J. Jedliński); II - A. Kossowski - zastępy: Sokołów (P. Mydlarz), Łosiów (J. Herbich); III - M. Wronkowski później T. Woźniak - zastępy: Gepardów (Bogdan Stefański), Wilków (Marek Rubaszkiewicz). Odbyły się biegi na młodzika, wywiadowcę i ćwika. Zdobyto stopnie: młodzika - 11, wywiadowcy - 7, ćwika - 2 oraz 80 sprawności, 37 osobowa reprezentacja Drużyny: Komendant - Z. Stok, oboźny - M. Wronkowski wzięła udział w 4-dniowym Zlocie Hufca w Kamienicy Królewskiej. W rozegranej spartakiadzie zdobyto I miejsce w siatkówce. W biegu patrolowym - I miejsce wśród drużyn młodszych (patrol M. Wronkowski, B. Stefański, M. Rubaszkiewicz) i III miejsce wśród drużyn starszych. W ogólnej klasyfikacji Szesnastka zdobył I miejsce i jako nagrodę - namiot.

Po obozie Drużyna formalnie przekształciła się w Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy.

ZAWISZACY

W obozie górskim uczestniczył przez 4 dni b. drużynowy Szesnastki hm. Gustaw Radwański (jeden z filarów jej rozwoju) oraz odwiedził obóz stały. Była to jego ostatnia wizyta w Kraju (zmarł na raka kilka tygodni później).

Wojciech Bogusławski, „Kronika 16 WDH im. Zawiszy Czarnego 1911-1986”.
Przepisał hm. Dyzma Zawadzki (pisownia zgodna z oryginałem).

UZUPEŁNIENIE

W tym miejscu Wojtek Bogusławski zmienia układ, w jakim podaje dzieje Szesnastki. Mianowicie oddzielnie podaje dzieje całego Szczepu, oddzielnie zaś dzieje poszczególnych drużyn wchodzących w jego skład. Ze względu na chęć zebrania w jednym miejscu kroniki całej Szesnastki, musimy w tym momencie zrezygnować z obszernych fragmentów kroniki 75-lecia cytowanych dosłownie i pracując na jej podstawie przekazać własne zestawienie ówczesnych wydarzeń. Niemniej jednak kronika Wojtka pozostaje głównym źródłem dziejów Drużyny, zresztą po rozwiązaniu Szczepu powrócimy do stosowanego dotychczas układu.

Tymczasem jednak wróćmy do roku 1961.

1 listopada 1961 roku powstał Szczep, zaś działające dotychczas plutony przekształcają się w drużyny. I pluton przekształcił się w drużynę o profilu starszoharcerskim i przyjął nazwę "Oldboye", jego wodzem pozostał zaś Olek Ziška. II pluton przyjął nazwę "Zawrat" i jak wskazuje Wojtek Bogusławski, w programie skupił się na turystyce. Drużynowym został rzecz jasna Andrzej Kossowski. III pluton przekształcił się w drużynę o nazwie "Youngboye", drużynowym został zaś Marek Wronkowski, wraz z przybocznym M. Rubaszkiewiczem i B. Stefańskim. Powstała także czwarta, próbna drużyna o nazwie "Wierchy" przy nowej szkole podstawowej o numerze 9, zaś jej drużynowym został Bogdan Wichiciel, wsparty przez harcerzy spoza Szesnastki.

Działanie szczepu skupione było na przygotowanie Jubileuszu 50-lecia Drużyny. Wyznaczono w tym celu podharcmistrza Włodka Dusiewicza na komisarza obchodów. Prócz niego do kadry Szczepu weszli instruktorzy: phm T. Sułowski i T. Woźniak, a także szczepowy - którym został Zbigniew Stok-Stokowiec.

Dyzma Zawadzki

Więcej...