Wigilia Drużyny
Warszawa, 21 grudnia 2002 r.

21 grudnia 2002 r. w budynku Gimnazjum im. St. Staszica odbyła się wigilia Drużyny (początek o godz. 17:00). W opłatkowym spotkaniu uczestniczyli harcerze wszystkich trzech plutonów oraz rodzice. Przyszli także nieliczni Zawiszacy. Serwowano ciasta przygotowane przez mamy harcerzy. Po powitaniu gości przez Drużynowego symbolicznie podzielono się opłatkiem przy wtórze kolęd (z magnetofonu...). Z kolei poszczególne plutony oraz zastępy przedstawiły krótkie scenki nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W głosowaniu na najlepszą scenkę zwyciężył III Pluton. Po zakończeniu części artystycznej odbył się uroczysty apel Drużyny. Odczytano rozkaz Drużynowego wprowadzający nową strukturę Szesnastki (podział na plutony). Przyznano także krajki harcerzom, którzy zaliczyli bieg w dniu 14 grudnia. Wigilia zakończyła się około godz. 18:30. Spotkanie zostało przygotowane przez wywiadowców w ramach próby na stopień ćwika. Uczestniczyło 36 harcerzy i 4 instruktorów 16 WDH oraz goście (w tym 2 harcerki - zalążek żeńskiej Szesnastki). (LN)

Kwesta w Wola Park
Warszawa, 15 grudnia 2002 r.

W niedzielę 15 grudnia 2002 r. Szesnastka przeprowadziła kwestę na rzecz Towarzystwa Brata Alberta. Harcerze kwestowali w Wola Park namawiając klientów do datków na rzecz biednych, których nie będzie stać na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej. W kweście wzięło udział 8 harcerzy z I Plutonu i 4 z II Plutonu. (MG) 

Bieg na krajkę i kostki
Warszawa, 14 grudnia 2002 r.

W sobotę 14 grudnia 2002 odbył sił bieg na krajkę i kostki dla harcerzy z Pierwszego Plutonu. Wzięło w nim udział 7 druhów: Michał Lewandowski, Artur Piatek, Michał Zdunkiewicz, Marcin Siek, Michał Czernikiewicz, Aleks Kucma i Patryk Sidorak. Wszyscy zaliczyli bieg, choć najsłabiej wypadły piosenki. Gratulujemy. Bieg przygotował Paweł Huras w ramach próby na stopień wywiadowcy. Przeszkody na Starym i Nowym Mieście obstawiali przyboczni i zastępowi z Drugiego Plutonu. (LN)

Zbiórka polowa II Plutonu
Warszawa, 8 grudnia 2002 r.

W niedzielę 8 grudnia miała miejsce zbiórka polowa II Plutonu pod wodzą wyw. Krzysztofa Pasternaka. W ramach zbiórki odbyła się gra terenowa na Polach Mokotowskich. Uczestniczyło 10 harcerzy. (LN)

Spotkanie korespondentów UNDHR
Warszawa, 7 grudnia 2002 r.

Delegacja Szesnastki wzięła udział w tradycyjnym grudniowym spotkaniu korespondentów Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej. Spotkanie zorganizowała Pomarańczarnia (Szczep 23 WDH) w gmachu liceum im. S. Batorego. Oprócz gospodarzy (i Szesnastki) obecni byli przedstawiciele Szczepu Błękitna Czternastka, 22 Watra oraz 21 WDH. Spotkanie prowadziła Marszałek UNDHR, dna Aleksandra Filińska. Zabrakło przedstawicieli Szczepu 14 WPH (Poznań), XV ŁDH (Łódź) oraz wszystkich środowisk krakowskich (2 KDH, 5 KDH, 6 KDH, 7 KDH oraz CTK czyli 13 KDH). Omówiono aktualną sytuację środowisk i wstępnie ustalono termin zlotu na 17 - 18 maja 2003 (organizator - 21 WDH, ewentualnie z pomocą Pomarańczarni). Podzielono się także informacjami o zimowiskach i nowymi namiarami na drużynowych/szczepowych oraz korespondetów (dotyczyło to w zasadzie wyłącznie Pomarańczarni).(LN)

Pierwsza wycieczka Trzeciego Plutonu
Lasy Nadarzyńskie, 23 listopada 2002 r.

W sobotę odbyła się pierwsza wycieczka chłopców (i nie tylko) z gimnazjum Staffa. Wzięło w niej udział 5 kandydatów na harcerzy, dwie dziewczyny, jeden zuch, jedna harcerka z 22 WDH oraz 2 instruktorzy i 2 funkcyjni z 16 WDH, ogółem 13 osób. Trasa wycieczki wiodła lasami wokół Otrębusów. Odbyły się podchody oraz kilka gier terenowych (w tym z tworzeniem fortyfikacji w terenie leśnym), a na koniec ognisko. (LN)

Powołanie HOPR
Warszawa, 20 listopada 2002 r.

Naczelnictwo ZHR powołało do życia Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Zespół organizacyjny pogotowia tworzą instruktorzy 16WDH; hm. Marek Gajdziński i pwd. Lech Najbauer, z których inicjatywy powstała ta formacja Związku.
Szczegóły na stronie http://www.hopr.zhr.pl/

Zlot Hufca Klucz
Julinek, 15-17 listopada 2002 r.

W Julinku koło Leszna (Puszcza Kampinoska) odbył się biwak Warszawskiego Hufca Harcerzy "Klucz".  Szesnastka uczestniczyła w biwaku dwoma plutonami, w sumie w składzie 21 chłopców, 2 instruktorów i jednego zucha.  Byliśmy najliczniejszą ekipą na biwaku (na ogółem 50 uczestników).  oprócz 16 WDH w biwaku uczestniczyli harcerze i instruktorzy ze 123 WDH i 123 WDW, 131 WDH, 194 WDH i 215 WDW.  Komendantem zlotu był Grzegorz Kalisz ze 123 WDW, oboźnym Andrzej Gajcy z 215 WDW, a w niedzielę Marek Gajdzińśki z 16 WDH.  Kwatermistrzem był Lesław Kuczyński z 16 WDH. (LN)
Zobacz relację z Pierwszego Plutonu >>> 
Zobacz relację z Drugiego Plutonu >>>

Wycieczka dla klas pierwszych Gimnazjum Staffa
Zalecie Górne, 15 listopada 2002 r.

Odbyła się kolejna wycieczka integracyjna dla klas pierwszych - tym razem z Gimnazjum Staffa. W święcie Pieczonego Ziemniaka wzięło udział 160 chłopców i dziewcząt z sześciu klas pierwszych i jednej drugiej. (MG) 
Zobacz relację z wycieczki >>>

Kolejna wycieczka poborowa
Nowa Wieś, sobota 26 października 2002 r.

Odbyła się kolejna wycieczka poborowa tym razem do Lasów Nadarzyńskich. (MG) 
Zobacz relację z wycieczki >>>

Msza za dusze poległych i zmarłych Zawiszaków
Warszawa, Kościół św. Jacka, 23 października 2002 r.

23 października 2002 r. odbyła się Msza Św. za dusze Zawiszaków, którzy odeszli na Wieczną Wartę.  W tym roku szczególnie wspominamy drogich naszemu sercu harcmistrzów Zygmunta Wierzbowskiego "Zyga" oraz Stefana Jedlińskiego. We Mszy Św. odprawionej tradycyjnie w kościele pw. Św. Jacka na ul. Freta uczestniczyli nieliczni Zawiszacy oraz delegacja Drużyny z pocztem sztandarowym. (LN)

Wycieczka poborowa do Ossowa
Ossów, 12 października 2002 r.

W sobotę 12 października 2002 r. odbyła się wycieczka poborowa do lasów w okolicach Ossowa.  Uczestniczyło w niej ogółem 37 osób, w tym 11 chłopców z gimnazjum Staszica i 10 ze szkoły podstawowej nr 23.  Utworzono dwa plutony próbne. (LN)
Zobacz relację z wycieczki >>>

Wycieczka dla klas piątych SP 23
Zalesie Górne, 4 października 2002 r.

W piątek 4 października 16 WDH i 281 WDH-ek ze Stowarzyszenia Harcerskiego zorganizowały wspólnie wycieczkę dla piątych klas Szkoły Podstawowej nr 23. Wspaniała jesienna pogoda sprzyjała dobrej zabawie. (LN)
Zobacz relację z wycieczki >>>

Wycieczka dla klas pierwszych Gimazjum Staszica
Zalesie Górne, 27 września 2002 r.

W piątek 27 września Drużyna zorganizowała wycieczkę integracyjną dla pierwszych klas Gimnazjum Staszica. Mimo fatalnej pogody zabawa było przednia. (MG)
Zobacz relację z wycieczki >>>

Msza na Błoniach Wilanowskich
Warszawa, 21 września 2002 r.

Trzyosobowa delegacja Szesnastki wzięła udział w służbie porządkowej w trakcie Mszy Św. odprawionej 21 września 2002 r. przez Prymasa Polski na Błoniach Wilanowskich, w miejscu, w którym zostanie zbudowana Świątynia Opatrzności Bożej. Harcerze 16 WDH weszli w skład kontyngentu hufca „Klucz", będącego we wrześniu hufcem służbowym Chorągwi Mazowieckiej Organizacji Harcerzy. Przed Mszą Św., w wykonaniu rozkazu drużynowego z 8 września 2002 r., wyw. Marek Marczak otrzymał zielony sznur przybocznego. (LN)

Biwak kadry Drużyny
Puszcza Kampinoska, 07- 08 września 2002 r.

Odbył się biwak szarż Drużyny. Mianowano czterech nowych przybocznych Szesnastki. (LN)
Zobacz relację z biwaku >>>

Kurs Drużynowych "Agricola"
Gdzieś w górach, 1- 24 sierpnia

W tegorocznym obozie kursu drużynowych "Agricola" organizowanym przez Komendę Mazowieckiej Choragwi Harcerzy ZHR, wzięło udział aż 4 wędrowników z Szesnastki: wyw. Piotr Drzazga, wyw. Krzysztof Pasternak, wyw. Mikołaj Nowakowski i wyw. Marek Marczak. Było to pierwsze od wielu lat szkolenie instruktorskie w Szesnastce. Wszyscy ukończyli kurs i od września obejmują funkcje w Drużynie. (MG)
Zobacz relację z kursu >>>

Biała Służba
Na trasie Pielgrzymki Ojca Świętego,  16 - 19 sierpnia 2002 r.

Drużyna wzięła udział w kolejnej Białej Służbie podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Polski. Nasz kontyngent był raczej symboliczny jako, że większość  naszych wędrowników pełniła służbę w ramach obozu kursu drużynowych Agricola.

Drużynę reprezentował tylko pwd. Lech Najbauer HO. W stosunku do tych wędrowników, którzy deklarowali wcześniej swój udział w służbie i nie dotrzymali słowa, wyciągnięte zostały surowe konsekwencje. Nie ma ich już wśród nas. W Drużynie zdobywano sprawność BS'02. (MG)
Zobacz relację ze służby >>>

Zmarł "Zyg"  -  hm. Zygmunt Wierzbowski
Warszawa, 18 lipca 2002 r.

W dniu 10 lipca 2002 r. zmarł w wieku 98 lat nasz najukochańszy Zyg - hm. Zygmunt Wierzbowski. Był niekwestionowanym przywódcą i autorytetem wszystkich pokoleń Zawiszackich, oraz wielkim przyjacielem Drużyny. Szesnastka zawdzięcza swój niepowtarzalny charakter i to, że zachowała go do dziś właśnie jego osobie. To on jako Drużynowy stworzył w 1925 roku podwaliny jej późniejszej potęgi i przez 77 lat był stale obecny w życiu Drużyny. Zyg był też prawdopodobnie najstarszym z żyjących harcmistrzów przedwojennego harcerstwa - prawdziwą legendą i historią naszego ruchu. Jego odejście uczyniło bolesną pustkę w naszych sercach. Wiadomość o jego śmierci zastała Drużynę w trakcie jednego z obozowych ognisk. Od tej pory, codziennie, po ognisku modlimy się w intencji zbawienia jego duszy. W Szesnastce ogłoszono żałobę na okres do końca roku. Drużyna przerwała też swój obóz i wzięła udział w pogrzebie, który odbył się w czwartek 18 lipca o godzinie 14.00 w kościele św. Karola Boromeusza w Warszawie (Stare Powązki). (MG)
Zobacz treść rozkazu specjalnego Drużynowego 16WDH >>>
Zobacz relację z pożegnania "Zyga" na Cmentarzu Powązkowskim >>>
Zobacz biogram Zygmunta Wierzbowskiego w Panteonie Szesnastki >>>

Obóz letni
Góry Kaczawskie,  5 - 20 lipca 2002 r.

W tym roku obóz Drużyny zorganizowano w formule obozu stało-wędrownego. Pierwszy tydzień to wędrówki po Górach Kaczawskich. Drugi - zaplanowano jako zajęcia w stałym biwaku zlokalizowanym w Złotoryi. Niestety, śmierć "Zyga" sprawiła, że Drużyna chcąc oddać mu hołd i uczestniczyć w pogrzebie musiała zmienić swoje plany. (MG)
Zobacz relację z pierwszej części obozu >>>
Zobacz relację z drugiej części obozu >>>

Służba na Pikniku Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy
Warszawa, 16 czerwca 2002 r.

Już po raz drugi Szesnastka przyłączyła się do organizacji charytatywnego pikniku dziennikarzy. Tym razem zebrane pieniądze zostały przeznaczone dla dzieci z domów dziecka. Podobnie jak na jesieni, naszą rolą było zorganizowanie czegoś na kształt biegu patrolowego dla grup rodzinnych. (MG)
Zobacz relację z pikniku >>>

Kurs Ratownictwa Medycznego
Warszawa,  8 i 9 czerwca 2002 r.

Szesnastka zorganizowała 3 i 4 edycję profesjonalnego kursu pierwszej pomocy. W bezpłatnym kursie mogli wziąć udział harcerze z innych drużyn Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. (LN)
Zobacz relację z kursów >>> 

Kurs Drużynowych Agricola
Okolice Warszawy,  25-26 maja 2002 r.

W tym roku, po raz pierwszy po wieloletniej przerwie harcerze Szesnastki wezmą wreszcie udział w kursie drużynowych. Kurs organizuje Chorągiew Mazowiecka ZHR. Chcemy aby wzięło w nim udział aż 5 -ciu harcerzy ( a może nawet 8-miu). 25 i 26 maja odbył się biwak kwalifikacyjny kursu. (MG) 
Zobacz relację z biwaku kursowego >>> 

XX Zlot UNDHR
Warszawa,  10-12 maja 2002 r.

W tym roku jubileuszowy XX Zlot UNDHR organizowały wspólnie 16WDH i 22WDH. Zlot odbył się na terenie HOW-u w Warszawie. (MG)
Zobacz sprawozdanie ze zlotu >>>
Zobacz refleksje pozlotowe Lecha Najbauera >>>
Zobacz zlotowy numer Sulimczyka >>>

Zlot św. Jerzego
okolice Góry Kalwarii,  30 kwietnia - 3 maja 2002 r.

Po wieloletniej przerwie Szesnastka znów wzieła udział w Zlocie św. Jerzego Chorągwi Mazowieckiej ZHR. Przypomnijmy, że w pierwszym zlocie organizowanym jeszcze przez Ruch w 1987 roku, Szesnastka wygrała zawody między drużynami zdobywając główne trofeum - Włócznię św. Jerzego. Sukces ten został powtórzony na zlocie w 1991r. W tym roku nie poszło tak dobrze, co uświadomiło wszystkim jak wiele jeszcze jest do nadrobienia. (MG)

Zmarł Stefan Jedliński
Warszawa, 29 kwietnia 2002 r.

23 kwietnia po długiej chorobie zmarł Zawiszak, Drużynowy 16 WDH w latach 1938-1939, dh phm. Stefan Jedliński. Do ostatnich dni życia, żywo interesował się sprawami Szesnastki. Był nie tylko przyjacielem Drużyny i wielu powojennych pokoleń Zawiszackich. Był także, o co w dzisiejszych czasach tak bardzo trudno, wielkim dla nas autorytetem. Jego odejście pogrążyło w smutku wszystkich, którzy go osobiście znali. Msza Święta żałobna została odprawiona 29 kwietnia w kościele św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. W pogrzebie wzięło udział liczne grono Zawiszaków i Drużyna wraz ze swoim pocztem sztandarowym. Na grobie zmarłego złożono między innymi wiązanki kwiatów od Zawiszaków i Gimnazjum Staszica. (MG)
Zobacz relację z pogrzebu >>>
Zobacz biogram Stefana Jedlińskiego w Panteonie Szesnastki >>>
Zobacz w pożegnanie Stefana Jedlińskiego zamieszczone przez Cietrzewi w Gazecie Wyborczej >>>

Biwak Hufca Klucz
Kamieńczyk,  26-28 kwietnia 2002 r.

W dniach 26 - 28 kwietnia na wyspie na rzece Liwiec koło Kamieńczyka odbył się zlot hufca Klucz. Szesnastka zajęła 3 miejsce w zawodach o tytuł najlepszej drużyny hufca. (MG)

Tradycyjny Złaz Zawiszaków z okazji Urodzin Lesława
Puszcza Kampinoska,  14 kwietnia 2002 r.

Tradycyjnie już Lesław Kuczyński ( obecny drużynowy) zaprosił wszystkich Zawiszaków z rodzinami na swoje urodziny, które rok rocznie organizuje w Puszczy Kampinoskiej. Przybyło ok. 30 Zawiszaków. Była też Drużyna. Większość przyjechała na miejsce pikniku samochodami, nieliczni odbyli ok. 6 km pieszą wycieczkę z Leszna. Harcerze przyszli na piechotę z Kampinosu. Piknik rozpoczął się o 13-tej i skończył ok. 18-tej. W programie był tort, kiełbaski z rożna i mecz w piłkę kopaną pomiędzy dziećmi Zawiszaków i pomiędzy Drużyną i Zawiszakami. (MG)
Zobacz relację z urodzin >>>

Zbiórka Drużyny
Warszawa, 3 kwietnia 2002

W środę 3 kwietnia w Lasku Bielańskim, gdzie organizowany będzie Zlot UNDHR, odbyła się zbiórka Drużyny. Zapoznano się z okolicą zlotu, rozegrano nocną grę terenową (przekradanie się przez drogę) i na apelu odczytano rozkaz drużynowego. Lesław mianował dwóch nowych przybocznych: pwd. Lecha Najbauera HO i pwd. Andrzeja Karwana HO, którzy specjalnie dla ratowania Drużyny powrócili do służby w ZHR. W ten sposób Szesnastka dysponuje już czterema instruktorami - Zawiszakami w służbie czynnej. Teraz czekamy tylko na to, żeby jak najszybciej "wygryźli" ich młodzi.  (MG)

Instruktorska Droga Krzyżowa
Wielki Piątek, 29 marca 2002

Trzyosobowa delegacja Szesnastki uczestniczyła w instruktorskiej Drodze Krzyżowej, odprawionej w kościele oo. franciszkanów na Nowym Mieście. (LN)

Halowy Turniej Piłki Nożnej
Warszawa 23 marca 2002 r.

W sobotę, 23 marca 2002 r. odbył się harcerski turniej halowej piłki nożnej. Rozgrywki miały miejsce na sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 23 przy ul. Reja w Warszawie. W zawodach wzięły udział zastępy „Kretów", „Bobrów" i „Łosiów" oraz reprezentacja Zawiszaków. W zastępach, oprócz harcerzy, grali również „stranieri", czyli koledzy harcerzy ze szkół i podwórek. Turniej rozegrano systemem ligowym: każdy z każdym. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyli Zawiszacy (dwa zwycięstwa i jeden remis), jednak ich wyniki nie były wliczane do rezultatów rozgrywek. W klasyfikacji zastępów zwyciężyły „Krety", przed „Bobrami" i „Łosiami". Królem strzelców został Marcin Gugała „Ciastko" z zastępu „Kretów". Po dopełnionej przez drużynowego, Lesława Kuczyńskiego, ceremonii wręczenia każdemu z zastępów pamiątkowych dyplomów, zaś zwycięskim „Kretom" - pucharu ufundowanego przez organizatorów, odbył się jeszcze towarzyski mecz „Zawiszacy contra Reszta Świata". O wyniku – litościwie zamilczmy. Zwycięski zastęp w towarzystwie drużynowego udał się jeszcze na zasłużoną... pizzę. (LN)

Wycieczka Drużyny do Jabłonnej
Warszawa 17 marca 2002 r.

17 marca Odbyła się wycieczka Drużyny na trasie Choszczówka – Jabłonna. Uczestniczyło 9 harcerzy 16 WDH oraz 1 harcerka z 22 WDH. Wycieczkę prowadził drużynowy, Lesław Kuczyński. Na początku wycieczki odbyła się gra terenowa, a następnie Drużyna zwiedziła dom położony w lesie w Choszczówce, gdzie znajduje się prywatna kaplica oraz pokój, w którym mieszkał Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Następnie przemaszerowano do Jabłonny, gdzie wraz z przybyłymi z Warszawy Zawiszakami (Paweł Burakowski, Robert Borzęcki i Wojciech Talacha z osobami towarzyszącymi) zwiedzano pałac oraz park. Po posiłku w pałacowej restauracji Drużyna udała się na dworzec kolejowy w Legionowie skąd wróciła do Warszawy. (LN)
Zobacz relację z wycieczki >>>

24 Rocznica śmierci "Kamyka"
Warszawa,  16 marca 2002 r.

Delegacja Drużyny uczestniczyła w Apelu Kamykowym, zorganizowanym w 24 rocznicę śmierci hm. Aleksandra Kamińskiego. Uroczystość odbyła się przy grobie "Kamyka" na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Zorganizował ją hm. Stanisław Korwin-Szymanowski, wspierany przez instruktorów 16 WDH: phm. Pawła Burakowskiego (komendant placu), phm. Roberta Borzęckiego (poczty sztandarowe) oraz pwd. Lecha Najbauera (wiązanki kwiatów i rejestracja delegacji). Drużyna wystawiła poczet sztandarowy. W Apelu Kamykowym wzięli udział kombatanci, delegacje władz i środowisk harcerskich oraz szkół noszących imię Aleksandra Kamińskiego. Po Apelu druhowie Stanisław Korwin-Szymanowski oraz Paweł Burakowski uczestniczyli we Mszy Św. w kościele pw. Św. Jakuba oraz w spotkaniu z zespołem „Gawęda". (LN)

Rozpoczął pracę Zastęp Zastępowych
Warszawa, 11 marca 2002 r.

W poniedziałek 11 marca obyła się pierwsza zbiórka nowo powołanego Zastępu Zastępowych. W zbiórkach, które maja na celu dostarczyć wzorów do planowania własnych zbiórek zastępów biorą udział wszyscy obecni zastępowi i uczestnicy kursu zastępowych Żródło2. Cotygodniowe zajęcia prowadzić będą na zmianę Lesław Kuczyński, Lech Najbauer, Robert Borzęcki i Marek Gajdziński. (MG)

Zawiszacki zwiad w Alpach
Falkenberg, 8-16 marca 2002 r.

Trzech Zawiszaków Jakub Skrzyński, Marek Talacha i Marek Gajdziński wybrało się do Austrii na narty. Objeżdżono blisko 200km tras w rejonie lodowca Hintertux. W przyszłym roku, pod koniec marca planowana jest podobna wyprawa dla Zawiszaków wraz całymi rodzinami. Wszyscy, którzy chcą uzyskać bliższe informacje proszeni są kontakt mailowy na adres drużyny. (MG)

Kurs Ratownictwa Medycznego
Warszawa,  2 i 3 marca 2002 r.

Szesnastka zorganizowała profesjonalny kurs ratownictwa medycznego. W bezpłatnym kursie wzięło udział 43 harcerzy z wielu różnych drużyn ZHR. (MG)
Zobacz relację z kursu >>>
Zobacz opinie o kursie zebrane u największych znawców zagadnienia >>>

Zimowisko
Kudowa Zdrój, 20-28 styczeń 2002 r.

Zimowisko Drużyny odbyło się w Kudowie w pierwszym tygodniu ferii szkolnych. Koszt wynosił 350 PLN. Zimowisko zostało zorganizowane wspólnie z zaprzyjaźnioną 22WDH. Odbyło się wiele gier terenowych i wycieczek krajoznawczych, w tym całodniowa wycieczka do Pragi Czeskiej. W obozie wzięło udział 15 harcerzy Szesnastki pod wodzą phm. Lesława Kuczyńskiego. (MG)
Zobacz relację z zimowiska >>>

Więcej...

Panteon - Stanisław Korwin Szymanowski