Sylwester nad Pilicą
Chata Buraka, 31 grudnia 2005 r.

Grupa najstarszych harcerzy Szesnastki i zaprzyjaźnionych harcerek spotkała się w chacie Buraka nad Pilicą by wspólnie żegnać 2005 roku i powitać z nadzieją Nowy Rok 2006. (MG)
Zobacz relację >>>

Świąteczna paczka - wyjazd na Białoruś
Warszawa, 16-18 grudnia 2005 r.

Już po raz ósmy harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podzielili się opłatkiem i zawieźli świąteczne paczki wraz z życzeniami najbardziej potrzebującym Polakom na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Szesnastka wystawiła 10 osobową ekipę pod dowództwem drużynowego Pawła Burakowskiego, który został komendantem autokaru Mazowsza. Służbę uwieńczyła polska msza święta w grodzieńskiej katedrze.(KW)
Zobacz relację z wyprawy >>>
Zobacz refleksje i wspomnienia z wyprawy >>>

Spotkanie opłatkowe
Warszawa, 16 grudnia 2005 r.

W gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica, w piątek 16 grudnia 2005 roku o godzinie 18.00 rozpoczęło się spotkanie opłatkowe Drużyny, zwane Wigilią. Na Wigilii zjawiło się 40 harcerzy, w tym 2 instruktorów, a także 20 zuchów i mnóstwo gości, głównie rodziców. Na uroczystym apelu poprowadzonym przez przybocznego Pawła Hurasa został odczytany rozkaz. Drużynowy złożył życzenia wszystkim gościom i podzieliliśmy się opłatkiem.  Po części oficjalnej zastępy harcerzy oraz zuchy z gromady "Rycerze Czarnej Zbroi" śpiewały kolędy. Później ZZ wystawił jasełka.  Zuchy z Gromady "Rycerze Czarnego Orła" przygotowały sympatycznął wersję jasełek, po których otrzymały burzliwe oklaski.  W kuluarach czynny był bufet: ciasta i napoje, którymi raczono się po części artystycznej (ale i w trakcie również). Na Wigilii pojawił się także Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, instruktor Szesnastki, hm. Marek Gajdziński.  (MG)
Zobacz rozkaz >>>

Spotkanie korespondentów UNDHR w Warszawie
Warszawa, 10 grudnia 2005 r.

Szesnastka była organizatorem tegorocznej zbiórki korespondentów UNDHR. Spotkanie odbyło się w siedzibie Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy w Warszawie, przewodził mu instruktor 16 WDH, Lech Najbauer. Po wymianie informacji na temat aktualnej sytuacji w środowiskach oraz organizacji zimowisk, zaplanowano wstępnie zlot na 23-25 czerwca 2006 roku pod Poznaniem. (LN)

Jubileusz 22 WDH
Warszawa, 10 grudnia 2005 r.

Dwóch instruktorów oraz zastępowy 16 WDH wzięło udział w uroczystościach 90-tej rocznicy założenia 22 WDH. Po odsłonięciu w kościele pw. Bożego Ciała na Kamionku tablicy poświęconej byłym instruktorom 22 WDH, goście wzięli udział w apelu w szkole podstawowej nr 60 oraz uraczyli się tortem. (LN)

IV manewry Okręgu Mazowieckiego HOPR
Stara Miłosna, 9-11 grudnia 2005 r.

Zaledwie jeden ratownik HOPR z Szesnastki wziął udział w tegorocznych manewrach okręgu, które odbyły się w Starej Miłośnie. Ćwiczenia zwizytował Komendant Główny HOPR, instruktor Szesnastki. (LN)

Bieg na krajkę i kostki orz na plakietkę Drużyny
Warszawa, 3 grudnia 2005 r.

W sobotę odbył się coroczny bieg na krajkę i kostki (tzw. "KiK") oraz po raz pierwszy bieg na plakietkę Drużyny. W zbiórce łącznie uczestniczyło 37 harcerzy. Bieg zaczął się o godz. 9:00 pod gmachem Gimnazjum Staszica, a skończył ok. 12:30 na Starym Mieście. Trzy przeszkody znajdowały się w Śródmieściu, a pięć kolejnych na Starówce. Biegnący harcerze byli sprawdzani głównie z podstawowej wiedzy dotyczącej Szesnastki. Wszyscy ukończyli bieg z wynikami pozytywnymi, a szczegółowe dane dotyczące miejsc i liczby zdobytych punktów znajduje się tutaj. Wręczenie krajek, kostek oraz plakietek odbędzie się na Wigili Drużyny, 16 grudnia. Gratulacje dla wszystkich biegnących oraz podziękowania dla przeszkodowych. (PH)
Zobacz wyniki biegów >>>

Harcerska Msza Święta
Gdynia, 20 listopada 2005 r.

W niedzielę 20 listopada 2005 roku o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Łaskawej na ul. Świętojańskiej odbyła się Harcerska Msza Święta, w której ze strony 16 WDH wziął udział drużynowy, phm. Paweł Burakowski, oraz dwóch harcerzy, mł. Marcin Gierbisz i mł. Jakub Burakowski. (MG)

Seminarium 25-ciolecia KIHAM
Gdynia, 12-13 listopada 2005 r.

Dwóch instruktorów Szesnastki, Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy hm. Marek Gajdziński i drużynowy 16 WDH phm. Paweł Burakowski, wzięło udział w seminarium zorganizowanym z okazji 25-tej rocznicy powstania Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Po zwiedzeniu stoczni i "Daru Pomorza" uczestniczono w seminarium oraz w dyskusji, także z udziałem druhów z ZHP. Seminarium odbywało się w kolegium jezuickim w Gdyni, a zakończono je w niedzielę uroczystą Mszą Świętą. (PB)

Instruktor Szesnastki w Wydziale Prawnym Naczelnictwa
Warszawa, 11 listopada 2005 r.

Rozkazem L. 14/2005 Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej powołał Wydział Prawny Naczelnictwa ZHR. W skład zespołu weszli instruktorzy-prawnicy (sędziowie, adwokaci, radcowie prawni). Ekspertem zespołu został m.in. instrutkor 16 WDH, phm. Lech Najbauer. Zespołowi przewodniczy sędzia hm. Krzysztof Piaseczny. (LN)

Święto 85-ciolecia Łódzkiej Piętnastki (i 10-ciolecia Łódzkiej Piątki)
Łódź, 11-13 listopada 2005 r.

Nasza Drużyna została zaproszona do udziału w obchodach 85-ciolecia założenia XV ŁDH oraz 10-ciolecia powstania 5 ŁDH-ek "Ryngraf". Do Łodzi pojechała ośmioosobowa reprezentacja Szesnastki pod wodzą h.o. Marka Marczaka. W ramach obchodów uczestniczyła w dwóch kominkach, Mszy harcerskiej, seansie kinowym ("Czarne Stopy"), zajęciach grupowych (gry integracyjne, pokaz prezentacji multimedialnych o drużynach, pokaz filmów, rozmowy do bardzo późnej nocy) w kinie "Przedwiośnie" i oczywiście uroczystym apelu. Zwiedziła też Łódz. Było to bardzo miłe spotkanie z naszymi przyjaciółmi, dzięki któremu odświeżylismy stare i nawiązaliśmy nowe kontakty. Uroczystości rozpoczęły się w piątek i trwały do niedzielnego południa. (PH)
Zobacz relację >>>

Zlot mazowieckich gromad zuchowych
Zielonka, 10-12 listopada 2005 r.

Dwie gromady zuchowe działające przy 16 WDH uczestniczyły w zlocie gromad pod hasłem "Ku Niepodległości". Na zlocie stawiło się 10 gromad. W czwartek wieczorem odbył się zapoznawczy kominek, na którym każda gromada przedstawiała swoją legendę. W piątek od rana aż do obiadu trwała gra terenowa, podczas której zuchy wykonywały zadania związane z odzyskaniem niepodległości. Po obiedzie wszystkie gromady udały się na uroczystość upamiętniającą rozstrzelanie harcerzy z Zielonki, a następnie na Mszę Świętą. Wieczorem zorganizowano kominek o tematyce niepodległościowej. W sobotę rano zuchy brały udział w grach sprawnościowych związanych z rozbrajaniem Niemców. Na zakończenie zlotu odbył się apel, na którym pierwsze trzy gromady otrzymały dyplomy oraz nagrody. Pierwsze miejsce zajęła 7 WGZ "Nieustraszeni Żeglarze", drugie 123 WGZ "Podróżnicy z Prastarego Lasu" (z tą gromadą połaczyła się na czas gry 16 WGZ "Rycerze Czarnego Orła", która miała za mało zuchów do gry), a trzecie miejsce 61 WGZ "Rycerze Gondoru". (DK)

Święto Niepodległości - uroczystości dzielnicowe
Warszawa, 11 listopada 2005 r.

Harcerze Szesnastki zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości na Ochocie. Niestety, z uwagi na przedłużające się uroczystości centralne, poczet sztandarowy 16 WDH nie wziął udziału we Mszy Św. w kościele Św. Jakuba na Placu Narutowicza. Harcerze wysłuchali jednak koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu żeńskiego chóru "Harfa" zorganizowanego w kościele po Mszy, a potem, wraz ze sztandarem, wzięli udział w przemarszu pod pomnik Gabriela Narutowicza. Pod pomnikiem wystawili poczet sztandarowy oraz pełnili wartę w szpalerze wzdłuż alejki podczas składania wieńców. Przemawiający radny dzielnicy Ochota wspomniał o udziale Szesnastki w tych uroczystościach wobec grupy kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy. Uroczystości zakończyły się około 15:00. (LN)

Święto Niepodległości - uroczystości centralne
Warszawa, 11 listopada 2005 r.

Szesnastka, jako drużyna reprezentacyjna Organizacji Harcerzy ZHR, uczestniczyła w uroczystych centralnych obchodach Święta Niepodległości. W służbie wzięlo udział 23 harcerzy i dwóch instruktorów. Rozpoczęto Mszą Św. w kościele Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Szesnastka pełniła służbę reprezentacyjną wraz z drużyną harcerek z Murowanej Gośliny, które zostały specjalnie zaproszone na tę uroczystość. Instruktor Szesnastki znajdował się w poczcie sztandarowym ZHR. Po Mszy Szesnastka oraz harcerki z Wielkopolski przemaszerowała pod Grób Nieznanego Żołnierza i ustawiła się w szyku po lewej stronie grobu. Poczet sztandarowy ZHR stanął po prawej stronie. Uroczyste obchody Święta Niepodległości zakończyły się około 13:30 defiladą wojska, harcerzy i pocztów sztandarowych. (LN)
Zobacz relację >>>

Uroczystości w przeddzień Święta Niepodległości
Warszawa, 10 listopada 2005 r.

W wigilię Święta Niepodległości odbyła się uroczysta zbiórka Chorągwi Mazowieckiej połączona ze spotkaniem Stowarzyszenia Szarych Szeregów. O godzinie 16:00 w Katedrze Polowej na ul. Długiej rozpoczęła się Msza Święta. Szesnastka w składzie 24 harcerzy i jeden isntruktor wystawiła poczet sztandarowy. Po Mszy odbyła się defilada harcerzy i kombatantów. Otwierała ją kolumna 16 WDH ze sztandarem oraz werblami (dodatkowego werblistę wystawiła 265 WLDH "Skrzydła") i bębnem. Na laskach skautowych harcerze mieli zawiązane proporczyki w barwach narodowych; szli z pochodniami i flagami. Trasa przemarszu wiodła Długą, Nowomiejską, Rynkiem, Świętojańską, Placem Zamkowym i Krakowskim Przedmieściem pod pomnik Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty i odśpiewano "Pierwszą Brygadę". Potem kolumna przeszła pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie odbył się apel poległych, a komendant Chorągwi odczytał rozkaz. Uroczystości zakończono w wielkim kręgu, w którym stanęły drużyny męskie i żeńskie oraz członkowie Stowarszyszenia Szarych Szeregów. (LN)

Wycieczka do Pęcic
Pęcice, 6 listopada 2005 r.

W niedzielę odbyła się wycieczka Drużyny do Pęcic. Program wycieczki obejmował grę z obrzędowością związaną z bitwą pod Pęcicami, ćwiczenia musztry przed uroczystościami Dnia Niepodległości, wycięcie lasek skautowych, ognisko oraz grę w dwa proporce. Trasa wycieczki wiodła od Reguł przez Pęcice do Nowej Wsi. Na cmentarzu w Pecicach harcerze oddali cześć poległym w potyczce z Niemcami w nocy 2 sierpnia 1944 roku, wśród nich także Zawiszakom. W wyprawie uczestniczyło łącznie 24 harcerzy. (PH)
Zobacz relację >>>

Sukces zuchów na Mistrzostwach Pływackich ZHR
Warszawa, 5 listopada 2005 r.

Zuchy z 16 WGZ "Rycerze Czarnej Zbroi" zdobyły trzy medale (dwa złote i jeden srebrny) na VI Ogólnopolskich Mistrzostwach Pływackich ZHR w kategorii "Zuchy do lat 11". Startowali następujący zawodnicy: Michał Surmak (złoty medal 25 m stylem grzbietowym), Piotr Orłowski (złoty medal 25 m stylem dowolnym) i Michał Wawrzyniecki (srebrny medal 25 m stylem dowolnym). W pozostałych konkurencjach (styl klasyczny) zuchy z Szesnastki nie startowały i to mimo próśb publiki, gdyż mistrzowie byli już wyczerpani. Dzięki tej imprezie zuchowa Szesnastka zaczyna być znana na forum referatu zuchowego chorągwi. (MK)
Zobacz relację >>>

Zjazd żołnierzy Armii Krajowej
Warszawa, 5 listopada 2005 r.

Zastęp zastępowych i rada Drużyny w sile 11 harcerzy wsparli organizacyjnie zjazd żołnieży Armii Krajowej, który odbywał się w warszawskim ratuszu. Głównym zadaniem była obsługa szatni oraz sprzedaż książek, a także ogólna pomoc w organizacji zjazdu. (PH)

Konferencja zuchmistrzowska
Warszawa, 28-30 października 2005 r.

W XVII konferencji zuchmistrzowskiej wziął udział przyboczny Szesnastki, prowadzący jedną z róbnych gromad zuchowych przy Drużynie. W piatek wieczorem odbył sie bal z okazji "urodzin" Referatu Zuchowego Mazowieckiej Choragwi Harcerek "Dzika Róża". W sobote o 9:15 rozpoczęto konferencje uroczystym apelem, a nastepnie do godziny 14:00 prowadzono zajęcia w czterech grupach. Poruszano m.in. takie tematy, jak kiedy realizować sprawności indywidualne? jak motywować zuchy do zdobywania sprawności? jakie są formy zdobywania gwiazdek? tęczowe obrzędy - nadanie sprawności, obietnica gwiazdkowa itp.; próba na znaczek zucha; jak przekazać zuchom ideę tęczy? sprawności na kolonii, zimowisku itp. - jak je zdobywać, ile, jak przedstawiać? sprawności grupowe ; rola sprawności w cyklu zabawowym. Po południu odbyła się wycieczka do muzeum Powstania Warszawskiego, a nastepnie zajęcia w grupach. Dyskusje i praca zakonczyły się późnym wieczorem. W niedzielę uczestnicy konferencji wzięli udzial we Mszy Świętej, po której odbyło się podsumowanie oraz apel kończący konferencję. W konferencji wzielo udzial około 60 zuchmistrzyń i zuchmistrzów z całej Polski. (DK)

Zastęp starszo-harcerski "K2"
Warszawa, 22 października 2005 r.

W dniu dzisiejszym odbyła się na Starym Mieście zbiórka organizacyjna zastępu "Sulima", na której została zakończona druga część głosowania na nazwę zastępu - wygrała propozycja "K2".W Zastępie zaczęły również działać Sekcje, które mają na celu rozwijanie zainteresowań, zgranie grupy i stworzenie elitarnego zespołu, który będzie w stanie działać w każdych warunkach. Nowo powstałymi sekcjami są: Sekcja InformatycznaSekcja FilmowaSekcja FotograficznaSekcja Turystyczno-Krajoznawcza "Zawrat" oraz Sekcja Mistrzów Musztry i Sekcja strzelecka.(AK)

Dwie gromady zuchowe w Szesnastce
Warszawa, 18 października 2005 r.

Rozkazem komendanta Związku Drużyn "Klucz" (L 1/2005) powołano w Szesnastce dwie próbne gromady zuchowe: 16 Warszawską Gromadę Zuchową "Rycerze Czarnego Orła", p.o. drużynowego ćw. Daniel Karkowski zoraz 16 Warszawską Gromadę Zuchową "Rycerzez Czarnej Zbroi", p.o. drużynowego ćw. Maurycy Kiendziński. Opiekunem obu gromad został phm. Paweł Burakowski HR, drużynowy 16 WDH. (LN)

Szesnastka uczestniczyła w uroczystościach związanych z Dniem Papieskim
Warszawa, 16 października 2005 r.

Harcerze Szesnastki (w liczbie harcerzy plus dwóch ratowników HOPR) uczestniczyli w obchodach Dnia Papieskiego. Zadaniem Szesnastki była służba w szpalerze, umożliwiającym przejście procesji spod kościoła św. Anny na pl. Zamkowy. W szpalerze harcerze 16 WDH staliz płonącymi pochodniami, a potem rozdawali świeczki zgromadzonym przed Zamkiem Królewskim wiernym. Służba trwała od 18:00 do ok. 20:30. (PH)

80-ta rocznica przyznania Szesnastce Sztandaru oraz Msza Św. za Zawiszaków
Warszawa, 4 października 2005 r.

W 80 lat po poświęceniu i wręczeniu 16 WDH sztandaru, odbyła się uroczysta zbiórka Drużyny i Zawiszaków poświęcona temu wydarzeniu. Apel odbył się w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odczytano uroczysty rozkaz, w którym m.in. rozwiązano zastepy "Szopy", "Sokoły" i "Bobry" oraz powołano sześć nowych - poborowych. Mianowano także nowych zastępowych i przybocznych. Po apelu Szesnastka i goście przemieścili się na Plac Zamkowy skąd ze sztandarem i w rytm bębnów przemaszerowano do kościoła św. Jacka na ul. Freta, gdzie odprawiono tradycyjną październikową Mszę Św. Za dusze zmarłych i poległych Zawiszaków. (LN)
Zobacz relację >>>
Zobacz rozkaz >>>

Służba na Kopcu Czerniakowskim
Warszawa, 3 października 2005 r.

Rada Drużyny Szesnastki (w liczbie czternastu osób) pełniła służbę oświetlając pochodniami drogę na szczyt Kopca Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 19:00 i trwała niecałe dwie godziny. (AK)

Wycieczka dla klas pierwszych gimnazjum im. Staffa
Zalesie Górne, 1 października 2005 r.

Szesnastka oraz 22 WDHek "Jaworzyna" zorganizowały Święto Pieczonego Ziemniaka dla uczniów klas pierwszzych gimnazjum im. Staffa. Ponad 120-stoosobową wycieczką do Zalesia Górnego dowodził phm. Lesław Kuczyński przy wsparciu harcerzy 16 WDH i harcerek 22 WDHek. (LN)

II Ogólnopolskie Manewry HOPR
Poznań, 30 września - 2 października 2005 r.

Zaledwie dwóch ratowników oraz instruktor HOPR z Szesnastki wzięło udział w ogólnopolskich ćwiczeniach Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Współtworząc patrol z ratowniczką z Ursynowa harcerze wzięli udział w grze patroli, a potem w zawodach indywidualnych (ewakuacja tramwaju i test) i, wspólnie z instruktorem z 16 WDH, w służbie podczas Mszy Św. i procesji w Poznaniu. (LN)
Zobacz relację >>>

Gra miejska Instytutu Pamięci Narodowej
Warszawa, 24 września 2005 r.

Czterech harcerzy Szesnastki wzięło udział w obstawianiu przeszkód na grze miejskiej współorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej, a poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu oraz Powstaniu Warszawskiemu. Harcerze wraz z pracownikami IPN zajmowali pozycje przy Szpitalu Maltańskim oraz w BUWie, pomagając m.in. w obsłudze (stemplowanie kart oraz rozdawanie informacji o przeszkodach). (LN)

Wycieczka poborowa dla uczniów szkoły podstawowej nr 23
Kanie Helenowskie, 24 września 2005 r.

Tradycyjnie wycieczka poborowa dla uczniów klas piątych ze szkoły nr 23 odbyła się do Kań Helenowskich. Wzięło w niej udział dziewięciu harcerzy i pięciu poborowych. (LN)
Zobacz relację >>>

Pieczony ziemniak w Staszicu
Zalesie Górne, 23 września 2005 r.

Również w gimnazjum im Staszica rozpoczęła się akcja poborowa. W wycieczce do Zalesia Górnego uczestniczyło aż pięć klas pierwszych. Kadrę stanowili instruktorzy i harcerze 16 WDH (uczniowie szkoły) oraz przyboczny. Także tym razem za przygotowanie wyprawy odpowiedzialny był h.o. Marek Marczak. (LN)

Zbiórka poborowa w szkole podstawowej nr 61
Warszawa, 22 września 2005 r.

Szesnastka zorganizowała zbiórkę poborową w szkole podstawowej nr 61 im. Juliana Przybosia na Białobrzeskiej. Na zbiórkę stawiło się 13 nowych harcerzy + nowi zastępowi ze swoimi podzastępowymi i oczywiście kadra Szesnastki. Zagraliśmy w "Dwa proporce", w grę z przekradaniem oraz w szybki mini-turniej piłki nożnej. Wszystkim zabawa się podobała. Na razie utworzyliśmy trzy nowe zastępy. Dziękujemy Pani Dyrektor za miłe przyjęcia Drużyny w murach szkoły i chęć współpracy z nami. (PH)

Pieczony ziemniak w szkole podstawowej nr 23
Zalesie Górne, 20 września 2005 r.

Tak, jak co roku Szesnastka prowadzi akcję poborową współpracując ze szkołami, w których działają zastępy. W tym roku rozpoczęliśmy od "Święta pieczonego ziemniaka" w szkole podstawowej nr 23. W wyprawie, zorganizowanej wspólnie z instruktorką Stowarzyszenia Harcerskiego, uczestniczyły trzy klasy, nauczyciele i rodzice oraz dwóch przybocznych 16 WDH. Następnego dnia przyboczni spotkali się z uczniami klas piątych na godzinach wychowawczych. Wyprawę przygotował h.o. Marek Marczak. (LN)

Szesnastka obroniła tytuł Najlepszej Drużyny Harcerzy w ZHR!!!
Bzura, 16-18 września 2005 r.

Szesnastka stanęła po raz drugi do rywalizacji o tytuł "Drużyny Rzeczypospolitej" (tj. najlepszej drużyny harcerzy w ZHR), tym razem w obronie tego zaszczytnego tytułu. Pokonując dwie drużyny: 10 ŁDH "Serviam" i 265 WLDH "Skrzydła", 16 WDH zdobyła już po raz kolejny Buławę Rzeczypospolitej!!! Powtórzenie sukcesu dwa lata z rzędu świadczy o klasie drużyny. Rywalizacja nie była łatwa o czym można się przekonać czytając relację. Szesnastka - klaw boys!!! (AK)
Zobacz relację z turnieju >>>

Barykada Września 2005
Warszawa, 8 września 2005 r.

Wzorem lat ubiegłycvh Szesnastka odbyła swoją pierwszą w nowym roku harcerskim zbiórkę pod Barykadą Września na ul. Grójeckiej, biorąc udział w uroczystościach związanych z 66 rocznicą obrony Warszawy. Delegacja Drużyny w sile 22 harcerzy oraz dwóch instruktorów przemaszerowała spod Instytutu Radowego na Wawelskiej na Grójecką w rytm bębnów oraz ze sztandarem, budząc spore zainteresowanie przechodniów. Szesnastka pełniłą służbę reprezentacyjną i porządkową, a także paramedyczną (dwóch harcerzy-ratowników HOPR). Odczytano pierwszy po wakacjach rozkaz. Uroczystość zakończono przemarszem ulicą Grójecką i Winnicką pod Instytut Radowy. (LN)
Zobacz rozkaz >>>

Wielka Armada Kajakowa
Drzewiczka-Pilica, 3 - 4 września 2005 r.

Aż 32 uczestników stanęło na starcie spływu kajakowego Drzewiczką i Pilicą. Na Wielką Armadę Kajakową składały się załogi kajaków i canoe, w których za wiosła chwyciło 8 harcerek 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek "Źródło" (naszych współgospodyń z obozu nad jez. Kamienickim), 7 wędrowniczek z 80 Warszawskiej Drużyny Wędrowniczek "Ostoja" oraz 17 harcerzy 16 WDH (ZZ oraz Rada Drużyny). Wielką Armadą dowodził drużynowy phm. Paweł Burakowski. Trasa, dłuższa, niż w zeszłym roku, obfitowała w wiele przeszkód i nie należała do łatwych.(LN)
Zobacz relację ze spływu >>>

Kurs przewodnikowski "Źródło"
Jezioro Orłowskie koło Soczewki, 15-28 sierpnia 2005 r.

H.o. Marek Marczak wziął udział w kursie przewodnikowskim "Źródło" Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, który odbył się w sąsiedztwie kursu "Agricola 2005". Marek był członkiem kursowego zastępu "Nurt". Szkolenie objęte programem zaliczył. Komendantem kursu był phm. Paweł Bucki. (MM)
Zobacz relację z kursu >>>

Kurs drużynowych "Agricola 2005"
Jezioro Soczewka, 8 - 28 sierpnia 2005 r.

Nad jeziorem Soczewka, koło wsi Soczewka (ok. 15 km od Płocka)odbył się kurs drużynowych "Agricola 2005" Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, w którym uczestniczyło trzech harcerzy Szesnastki: ćw. Paweł Huras, wyw. Jakub Kurek i wyw. Michał Kalenik. Wraz z harcerzami z 4 WDH-y utworzyli zastęp "Orły". Zastęp ten osiągnął najwyższy wynik w punktacji końcowej kursu. Harcerze Szesnastki uzyskali wszystkie zaliczenia, jakie mogli do tej pory otrzymać. Zakończenie szkolenia planowane jest na Turniej Drużyn Puszczańskich. Kurs miał trzech komendantów: pwd. Andziej Jaworski HR, phm. Robert Chalimoniuk HR i hm. Marek Gajdziński HR (każdy dowodził w innym tygodniu). (PH)
Zobacz relację z kursu >>>

Przewodnikowski Kurs Zuchmistrzowski Drugiego Stopnia "408 Naboi"
Zyndranowa koło Barwinka, 29 lipca - 11 sierpnia 2005 r.

Harcerze Szesnastki, ćw. Daniel Karkowski i wyw. Maurycy Kiendziński, wzięli udział w kursie zuchmistrzowskim zorganizowanym przez Małopolską Chorągiew Harcerzy, Górnośląską Chorągiew Harcerzy, Podkarpacką Chorągiew Harcerzy oraz Świętokrzyskie Namiestnictwo Harcerzy, wchodząc w skład patrolu o nazwie "Paladyni pod wezwaniem Św. Trójcy". Kurs przebiegł pomyślnie, a do jego zaliczenia konieczne jest jeszcze wypełnienie szeregu zadań i przedstawienie raportu z działalności zuchowej do 30 listopada 2005 r. Sporym osiągnięciem było zdobycie wysokich not za przygotowaną przez harcerza Szesnastki gawędę. Komendantem kursu był phm. Artur Grzywna HR. (DK)
Zobacz relację z kursu >>>

"Szare Szeregi na Ochocie" - promocja książki
Warszawa, 11 sierpnia 2005 r.

Delegacja 16 WDH uczestniczyła w promocji książki pt. "Szare Szeregi na Ochocie" Wojciecha Marcinkiewicza. Spotkanie odbyło się w Domu Literatury. Harcerze pełnili służbę reprezentacyjną. Akcją dowodził h.o. Marek Marczak. (LN)

Uroczystości 61 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Warszawa, 1 sierpnia 2005 r.

Harcerze 16 WDH w liczbie trzynastu (wraz z drużynowym) oraz harcerz Czwórki uczestniczyli w ognisku zorganizowanym na szczycie Kopca Powstania Warszawskiego na ul. Bartyckiej w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się około godz. 21:00 i trwała dwie godziny. Harcerze pełnili służbę reprezentacyjną, a także oświetlali pochodniami drogę na Kopiec. (LN)
Zobacz relację >>>

Służba w wigilię rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
Warszawa, 31 lipca - 1 sierpnia 2005 r.

Sześciu harcerzy Szesnastki oraz harcerz Czwórki wzięło udział w akcji "Wianki", w ramach której przydzieleni do patroli Straży Miejskiej odwiedzali miejsca związane z walkami powstańczymi, składając przy nich wiązanki kwiatów. Odwiedzono szereg miejsc na Ochocie, Okęciu, Żoliborzu, Bielanach oraz w Śródmieściu. Służba zakończyła się około 2:00 w nocy (strażnicy odwieźli harcerzy do domów). Akcją ze strony 16 WDH dowodził h.o. Marek Marczak. (LN)

76 Obóz 16 WDH
Bukowina, Jezioro Kamienickie, 4-29 lipca 2005 r.

Szesnastka obozowała już po raz siedemdziesiąty szósty. Tym razem namioty rozbiliśmy na ziemi kaszubskiej (Bukowina, gmina Cewice, powiat lęborski). Nieopodal (około 300 metrów) obozowały harcerki z 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek "Źródło", meliśmy zatem wspólną kuchnię, kilka gier, ognisk i apeli. Obóz został zorganizowany na wzór rzymskiego legionu, odbywającego służbę na północnych rubieżach imperium. Harcerze młodsi zorganizowani byli siedmiu "decuriach" (odpowiadajacych zastępom), a harcerze starsi - tworzyli dwie watahy barbarzyńskich najemników z Germanii. Komendantem zgrupowania był phm. Lech Najbauer, obozem harcerzy dowodził phm. Paweł Burakowski i hm. Marek Gajdziński, a obozem harcerek pwd. Karolina Kustra. Oboźnym harcerzy był ćw. Paweł Huras, a oprócz niego w komendzie zasiadali (częściej zalegali) h.o. Piotr Drzazga, h.o. Krzysztof Pasternak (instruktorzy programowi) oraz h.o. Marek Marczak (dowódca germańskich najemników). Kwatermistrzostwo prowadziły harcerki z Gdyni, ale przygotowanie gospodarcze obozu spoczywało w rękach pwd. Andrzeja Karwana. Ogółem w obozie wzięło udział 44 harcerzy Szesnastki, trzech instruktorów Szesnastki, jeden harcerz Warszawskiej Czwórki oraz trzech harcerzy 214 WDH (łącznie 51 osób). Zdobyto 12 stopni młodzika, cztery stopnie wywiadowcy i dwa stopnie ćwika oraz szereg sprawności (w tym Trzy Pióra). Najlepszym zastępem obozu okazały się "Szopy". Obóz zwizytował m.in. Zawiszak hm. Stanisław Korwin-Szymanowski. Gorące podziękowania należą się Zawiszakom, którzy wspomogli organizatorów obozu (Robert Borzęcki i Dariusz Orłowski - transport sprzętu, Jacek Kajak - zaopatrzenie w ostatnim tygodniu), a także żonom Zawiszaków (Alicja Burakowska - zaopatrzenie przez pierwsze trzy tygodnie i Teresa Kajak - kuchnia w ostatnim tygodniu). Wkrótce relacje i podsumownaia. (LN)
Zobacz statystyki obozowe >>>
Zobacz rozkazy obozowe >>>
Zobacz relację z obozu >>>

Turniej zastępów 16 WDH rozstrzygnięty
Warszawa, 28 czerwca 2005 r.

Śródroczną rywalizację między zastępami zakończono turniejem, który odbył się na terenie Ochoty. Cztery przeszkody, zlokalizowane na Polu Mokotowskim, koło Instytutu Radowego oraz na Placu Narutowicza, zostały obstawione przez wędrowników oraz przybocznego. Turniej zakończył się apelem pod gmachem Gimnazjum im. Staszica, na którym drużynowy odczytał ostatni przed obozem rozkaz. W tunieju zwyciężył zastęp "Bobry", zastępowy ćw. Paweł Huras, zdobywając 32,5 punktów oraz przechodni Puchar Wikingów. Na turnieju pojawił się tylko jeden harcerz z "Zastępu Orlego" Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, czyli "Szopów". zobacz rozkaz, relacja wkrótce (LN)
Zobacz relację Adama Dziedzica >>>
Zobacz relację zastępu "Lisy" >>>

Szesnastka na Cmentarzu Obrońców Lwowa
Warszawa, 23 - 24 czerwca 2005 r.

Dwudziestoosbowa delegacja 16 WDH pod wodzą drużynowego, phm. Pawła Burakowskiego, reprezentowała ZHR oraz pełniła służbę w trakcie uroczystego otrwarcia Cmentarza Obrońców Lwowa, zwanego Cmentarzem Orląt Lwowskich. Wyprawa wyruszyła we czwartek o świcie i w nocy z piątku na sobotę powróciłą do Warszawy. Szesnastka wystąpiła jako "Drużyna Rzeczypospolitej". (LN)
Zobacz relację >>>

Wizytacja Rady Drużyny
Warszawa, 20 czerwca 2005 r.

Zastępca Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, phm. Radosław Tymiński, zwizytował zbiórkę Rady Drużyny. Wizytacja miała na celu zweryfikowanie arkusza kategoryzacyjnego. Jeśli Szesnastka otrzyma kategorię Drużyny Puszczańskiej, weźmie udział w jesiennym turnieju, w którym będzie bronić tytułu Drużyny Rzeczypospolitej. (LN)

Służba podczas Kongresu Eucharystycznego
Warszawa, 18-19 czerwca 2005 r.

Harcerze-ratownicy HOPR z Szesnastki wzięli udział w zabezpieczaniu uroczystości związanych z Kongresem Eucharystycznym oraz Mszą Św., na której wyniesiono na ołtarze trzech nowych błogosławionych. Uroczystości odbywały się na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W sobotę służba pełniona była w godzinach popołudniowych, w niedzielę zaś w porannych i południowych. (LN)

Szesnastka na uroczystości poświęconej 16 przywódcom Państwa Podziemnego Warszawa, 10 czerwca 2005 r.

Harcerz Szesnastki wziął udział w Mszy Św. odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w związku z przypadającą w tym roku 60-tą rocznicą aresztowania i uprowadzenia do Rosji 16 przywódców Państwa Podziemnego. Część z aresztowanych została stracona lub zmarła w Rosji. Zawiszak, Włodzimierz Dusiewicz, jest autorem filmu dokumentalnego poświęconego tym wydarzeniom. (LN)

Szopy znów na podium!
Otwock, 11-12 czerwca 2005 r.

Zastęp 16 WDH, Szopy, pod dowództwem wyw. Jakuba Kurka obronił tytuł "Zastępu Orlego" Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy. W rozegranym w okolicach Otwocka turnieju Szopy zajęły pierwsze miejsce wśród najlepszych zastępów z poszczególnych hufców Mazowsza. W nagrodę harcerze Szesnastki wrócili do Warszawy obciążeni dwoma zdobycznymi namiotami. (LN)
Zobacz relację z turnieju >>>

Szkolenie instruktorskie HOPR w Staszicu
Warszawa, 11-12 czerwca 2005 r.

Szkoła, w której działa Szesnastka, była po raz kolejny miejscem kursu dla instruktorów HOPR. Kurs organizował i prowadził część zajęć instruktor 16 WDH i Komendant Główny HOPR, phm. Lech Najbauer. (LN)

Harcerska Służba na Lednicy
Jezioro Lednickie, 4-5 czerwca 2005 r.

Trzech harcerzy i jeden instruktor 16 WDH wzięło udział w Harcerskiej Służbie Lednica 2005. Harcerze weszli do struktor HOPR, którymi dowodziła Komendantka Okręgu Wielkopolskiego HOPR, pwd. Ewa Terakowska. Służba trwała około 20 godzin. (LN)
Zobacz relację ze służby >>>

Spływ kajakowy ZZtu i Zawiszaków
Czarna Hańcza, 25-29 maja 2005 r.

Zastęp Zastępowych pod wodzą drużynowego, phm. Pawła Burakowskiego, odbył tradycyjny wiosenny spływ kajakowy. Tym razem trasa wiodła Czarną Hańczą. W spływie wzięli również udział Zawiszacy: Robert Borzęcki z synem Maćkiem i Wojciech Talacha. Przez cztery dni wiosłowania pokonano następujący szlak: Stary Folwark - jezioro Wigry - klasztor kamedułów - Czarna Hańcza - Maćkowa Ruda - Frącki - Adamowe Łączki - Okółek - Rygol - Mikaszówka - śluza Perkuć - śluza Paniewo - karczma "Starożyn" - śluza Gorczycka - Swoboda - śluza Przewięż - jezioro Białe - jezioro Necko. (LN)
Zobacz relację ze spływu >>>

Szesnastka zwycięska na zlocie hufca
Zalesie Górne, 13-15 maja 2005 r.

Po raz kolejny Zimne Doły koło Zalesia Górnego okazały się miejscem szczęśliwym dla Szesnastki. Obroniliśmy tytuł najlepszej drużyny WHH "Klucz", a zastęp "Szopy" uzyskał miano najlepszego zastępu hufca. Zastępy 16 WDH zajęły następujące miejsca w zlotowych zmaganiach: w grze trzecie miejsce "Bobry", drugie "Żubry", pierwsze "Szopy", w turnieju zastępów trzecie miejsce "Żubry", drugie "Szopy", pierwsze "Wilki" z 270 WDH, klasyfikacja ogólna trzecie miejsce "Żubry", drugie "Bobry", pierwsze "Szopy". Tematyką zlotu była rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II (gawęda i gra zlotowa). W zlocie uczestniczyło 16 harcerzy Szesnastki pod wodzą przybocznego h.o. Krzysztofa Pasternaka. Zlot zwizytował drużynowy, a wsparli go kwatermistrzowsko trzej inni instruktorzy 16 WDH.(LN)
Zobacz relację ze zlotu >>>

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Warszawa-0paleń, 3 maja 2005 r.

Pięciu harcerzy oraz jeden instruktor Szesnastki wzięło udział w uroczystej Mszy Św. w kościele św. Anny w Warszawie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Harcerze pełnili służbę reprezentacyjną i organizacyjną. Po Mszy odbyła się wycieczka w okolice Wólki Węglowej i Opalenia w ramach przygotowań kondycyjnych do sezonu letniego, a szczególnie obozu wędrownego. Wycieczkę prowadził phm. Lesław Kuczyński.(LN)
Zobacz relację >>>

Pogrzeb Druha Kazimierza Koźniewskiego
Warszawa, 26 kwietnia 2005 r.

Szesnastka wraz ze sztandarem pożegnała na Powązkach Druha Kazimierza Koźniewskiego, Zawiszaka, literata, dziennikarza. Druh Koźniewski odznaczył się w historii 16 WDH pełniąc funkcje zastępowego (słynny zastęp "Cietrzewi"), przybocznego i drużynowego. Jeszcze przed wojną, rozwijając swój talent literacki, był przez wiele lat redaktorem "Sulimczyka". Z okazji 70-ciolecia założenia 16 WDH napisał "Gawędę o Szesnastce Zawiszy Czarnego" (1981), która przez wiele lat stanowiła niezastąpione źródło wiedzy o przeszłości Drużyny. Był zawsze bliski spraw Szesnastki. Położył wielkie zasługi dla rozwoju naszej Drużyny i utrwalenia jej historii. W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział 12 harcerzy (w tym czterech wprost z egzaminów gimnazjalnych) i trzech instruktorów 16 WDH oraz grono Zawiszaków. W imieniu byłych harcerzy Szesnastki zmarłego pożegnał dh Marek Jaczewski, a nad mogiłą przemówił dh Tadeusz Sułowski, wkładając do grobu zawiszacką krajkę. Sztandar Szesnastki był jedynym obecnym na pogrzebie sztandarem harcerskim. (LN)

Konferencja Programowo-Metodyczna Mazowsza
Warszawa, 23-24 kwietnia 2005 r.

Trzej instruktorzy Szesnastki wzięli udział w Konferencji Programowo-Metodycznej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, która odbyła się w Warszawie. Dwaj instruktorzy (w tym komendant chorągwi) prowadziło bloki dyskusyjne poświęcone systemowi stopni harcerskich (sobota) oraz harcerstwu w gimnazjach (niedziela). Dodatkowo drużynowy wziął udział w pracach bloku poświęconych stopniom w charakterze prelegenta. (LN)

Wycieczka rowerowa na rozpoczęcie sezonu
Warszawa-Młociny-Leszno, 16 kwietnia 2005 r.

Szesnastka rozpoczęła letni sezon wędrówek i rajdów od wycieczki rowerowej do Młocin i Puszczy Kampinoskiej. Początkowo wyprawa miała zakończyć się w Młocinach, ale po osiągnięciu tego celu postanowiono wykorzystać sprzyjającą pogodę oraz energię cyklistów i przejechano do Truskawia, a stamtąd żółtym szlakiem do Leszna, skąd powrócno do Warszawy transportem samochodowym, korzystając z uprzejmości przybocznego 16 WDH oraz Zawiszaka. W wyprawie wzięło udział czterech kolarzy (jeden instruktor Szesnastki, jeden harcerz Szesnastki, jeden harcerz Czwórki i jeden Zawiszak). Przejechano około 60 km. (LN)

Szesnastka oddała hołd Ojcu Świętemu w Watykanie
Rzym, 7-9 kwietnia 2005 r.

Drużynowy oraz przyboczny Szesnastki wzięli udział w pielgrzymce ZHR na pogrzeb Ojca Świętego do Watykanu. Drużynowy 16 WDH pełnił funkcję komendanta jednego z autokarów, którymi pielgrzymi z ZHR dotarli do Rzymu. Przedstawiciele Szesnastki uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych na samym Placu Świętego Piotra, pod flagą narodową i w towarzystwie innych instruktorów ZHR. (LN)
Zobacz relację >>>

Uroczystości pogrzebowe Jana Pawła II w Warszawie
Warszawa, 8 kwietnia 2005 r.

Szesnastka dwukrotnie pełniła w tym dniu służbę na Placu Piłsudskiego oraz w okolicach Traktu Królewskiego. W czasie przedpołudniowego zgromadzenia na Placu Piłsudskiego oraz na Placu Zamkowym, wierni oglądali transmisję uroczystości pogrzebowych odbywających się w Watykanie. Zgromadziło się ponad 100 tysięcy osób. Z 16 WDH na służbę stawiły się dwa patrole HOPR (ogółem 10 osób), 17 harcerzy (służba wodna - roznoszenie wody wśród wiernych) oraz 3 instruktorów (łącznie - 30 harcerzy i instruktorów 16 WDH na służbie). Służba trwała 4 godziny. Tego samego dnia wieczorem 9 ratowników HOPR z Szesnastki oraz 3 instruktorów wzięło udział w zabezpieczeniu medycznym marszu młodych na trasie Plac Piłsudskiego - Królewska - Marszałkowska - Świętokrzyska - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Plac Zamkowy. Zebrało się ponad 200 tysięcy młodych ludzi, którym pomocą paramedyczną służyli ratownicy HOPR, HSR (ZHP) oraz Fundacji św. Kamila, a także warszawskie pogotowie ratunkowe. Jeden z instruktorów Szesnastki wchodził w skład sztabu ochotniczych jednostek ratowniczych. Służba trwała ponad 3 godziny. (LN)

Patrol HOPR kolejny dzień na służbie
Warszawa, 7 kwietnia 2005 r.

Pięcioosobowy patrol HOPR działający przy Drużynie wziął udział w zabezpieczeniu nocnych uroczystości na Placu Piłsudskiego w Warszawie, które zgromadziły młodzież m.in. z duszpasterskich kręgów akademickich. Służbę pełniono od godziny 20:00 do północy. (LN)

Harcerska Pielgrzymka do Rzymu
Warszawa, 6 kwietnia 2005 r.

Z Warszawy wyruszyła pielgrzymka Okręgu Mazowieckiego ZHR do Rzymu. W ostatniej drodze Ojcu Świętemu towarzyszyć będzie także delegacja 16 WDH w składzie: drużynowy phm. Paweł Burakowski oraz przyboczny h.o. Krzysztof Pasternak. Paweł Burakowski został komendantem jednego z trzech mazowieckich autokarów, które dziś w południe, po Mszy i apelu na Placu Zamkowym, wyruszyły spod kościoła św. Anny w drogę do Wiecznego Miasta. (LN)

Narodowa Msza Święta za duszę Papieża
Warszawa, 5 kwietnia 2005 r.

Szesnastka stanęła do służby w czasie Narodowej Mszy Świętej za duszę Papieża, która został odprawiona na Placu Piłsudskiego 5 kwietnia 2005 roku. Wystawiono także sztandar 16 WDH. W służbie wzięło udział 32 harcerzy i 3 instruktorów Szesnastki. Pełniono służbę medyczną (11 ratowników HOPR), porządkową (13 harcerzy i 1 instruktor - m. in. pomoc w organizowaniiu udzielania komunii w tłumie wiernych), reprezentacyjną (1 instruktor w poczcie sztandarowym Mazowiekciej Chorągwi Harcerzy oraz 3 harcerzy w poczcie sztandarowym 16 WDH); ponadto 4 harcerzy pełniło służbę w sektorze VIP-ów (roznoszenie wody), a 1 instruktor (komendant chorągwi) wchodził w skład sztabu mazowieckich harcerzy. Szesnastka była jedną z pierwszych zwartych grup harcerzy, która stawiła się na zbiórkę alarmową pod gmachem Zachęty. Służba trwała ponad cztery godziny. We Mszy Świętej uczestniczyło ponad 200 tysięcy osób. (LN)

Msza Święta w Święto Miłosierdzia Bożego
Warszawa, 3 kwietnia 2005 r.

Szesnastka wraz ze swoim sztandarem wzięła udział w polowej Mszy Świętej odprawionej na Placu Piłsudskiego w Warszawie, w miejscu, skąd Papież, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku, wygłosił pamiętne słowa-wezwanie do Ducha Odnowiciela. Harcerze i instruktorzy Szesnastki uczestniczyli w działaniach służby porządkowej. Ponadto służbę pełnił czteroosobowy patrol HOPR działający przy Drużynie. Łącznie w służbie wzięło udział 27 harcerzy i instruktorów 16 WDH (w tym Komendant Chorągwi). Służba trwała około trzech godzin. Po zakończeniu Mszy Św kolumna harcerzy 16 WDH przemaszerowała na Ochotę w zwartym szyku. (LN)

Nocne czuwanie na Starym Mieście
Warszawa, 2 kwietnia 2005 r.

Patrol HOPR działający w Szesnastce wziął udział w służbie zabezpieczenia medycznego czuwania wiernych w kościele Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wcześniej dwóch instruktorów 16 WDH oraz trzech harcerzy Szesnastki, którzy zaciągnęli wartę honorową przed tablicą poświęconą Zawiszakom, uczestniczyło we Mszy Świętej, a następnie w nocnym czuwaniu w kościele Św. Jacka na ulicy Freta, tym samym, w którym 16 października 1978 roku, podczas tradycyjnej Mszy Św. za Zawiszaków, harcerze Szesnastki dowiedzieli się o wyborze Polaka na Stolicę Piotrową. W chwili, gdy do wiernych zgromadzonych w kościele dotarła wiadomość o powołaniu Ojca Świętego do Boga - symbolicznie zamknęło się koło historii. Szesnastka czterokrotnie uczestniczyła w Białych Służbach organizowanych podczas pielgrzymek Papieża do Ojczyzny (1983, 1987, 1991 i 2002). Czuwanie i służba HOPR trwały osiem godzin i zakończyły się około północy. (LN)

Patrol HOPR wziął udział w służbie w trakcie Drogi Krzyżowej
Warszawa, 25 marca 2005 r.

Jak co roku, harcerze Szesnastki pełnili służbę zabezpieczenia medycznego w trakcie Centralnej Drogi Krzyżowej po ulicach Starego i Nowego Miasta w Warszawie. Pięcioosobowy patrol HOPR działający przy Drużynie zabezpieczał Rynek Starego Miasta, gdzie znajdowała się jedna ze stacji Drogi Krzyżowej. Służba trwała ponad dwie godziny. (LN)
Zobacz relację ze służby >>>

Wiosenny turniej koszykówki
Warszawa, 19 marca 2005 r.

Jak zwykle w marcu zastepy Szesnastki wzięły udział w turnieju sportowym. W tym roku grano w koszykówkę. W zawodach zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 23 przez h.o. Krzysztofa Pasternaka uczestniczyło siedem zastępów (w tym jeden połączony z dwóch). Ogółem na boisku pojawiło się aż 35 zawodników. Zwyciężył połączony zastęp Żubrów i Sokołów (zwany Żubrolami).(LN)
Zobacz wyniki meczów >>>

Wędrownicy z Szesnastki na zimowym biwaku
Zielonka, 12 - 13 marca 2005 r.

Trójka harcerzy 16 WDH wzięła udział w zimowym biwaku zorganizowanym przez mazowieckich wędrowników. Dzień i noc z soboty na niedzielę spędzili na grach terenowych, podchodach, marszach po śniegu, napadach na konwoje, odbijaniu więźniów i jazdach pojazdami terenowymi. Biwak odbyła się w lasach niedaleko jednostki wojskowej w Zielonce. (LN)
Zobacz relację z biwaku >>>

Zastęp Zastępowych odwiedził targi "Wiatr i Woda"
Warszawa, 12 marca 2005 r.

Wzorem roku ubiegłego zastęp zastępowych "Rycerze Zawiszy" udał się na targi sprzętu pływającego "Wiatr i Woda". Nasi zastępowi, pod wodzą drużynowego, zwiedzali wystawę, oglądając zarówno najnowsze modele kajaków, jak i najdroższe modele jachtów. (LN)
Zobacz relację >>>

Szesnastka zakończyła 53 zimowisko
Wetlina, 12-19 lutego 2005 r.

Jak co roku w czasie ferii odbyło się zimowisko 16 WDH. Tym razem Drużyna gościła w Bieszczadach razem z Czarną Jedynką. W zimowisku wzięło udział 45 harcerzy oraz instruktorów 16 WDH. Komendantem był phm. Paweł Burakowski HR (drużynowy), a oboźnym ćw. Paweł Huras. Realizowano bardzo intensywny program szkoleniowy i turystyczny. Odbyła się także jednodniowa wycieczka do kolebki polskiego scoutingu, Lwowa. (AK)
Zobacz statystyki zimowiska >>>
Zobacz rozkazy >>>
Zobacz refleksje po zimowisku >>>
Zobacz relację z zimowiska >>>

Uroczystości rocznicowe pod pomnikiem Kopernika
Warszawa, 11 lutego 2005 r.

Czterech harcerzy Szesnastki wzięło udział w uroczystościach zorganizowanych pod pomnikiem Mikołaja Kopernika wWarszawie, upamiętniających akcję harcerza Szarych Szeregów, Macieja Aleksego Dawidowskiego, który 11 lutego 1942roku zdjął z cokołu pomnika tablicę, jaką Niemcy umieścili rzekomo w "hołdzie wielkemu niemieckiemu astronomowi". Dzięki tej brawurowej akcji, przeprowadzonej pod okiem granatowej policji mającej siedzibę przy KrakowskimPrzedmieściu, "Alek" otrzymał honorowy pseudonim "Kopernicki". (LN)

61 rocznica akcji "Kutschera"
Warszawa, 1 lutego 2005 r.

Trzej harcerze Szesnastki wzięli udział w uroczystościach upamiętniających akcję, w wyniku której żołnierze Armii Krajowej dokonali 1 lutego 1944 roku udanego zamachu na dowódcę SS i policji na Dystrykt Warszawski Franza Kutscherę. Po uroczystościach w Alejach Ujazdowskich 23 (miejsce akcji) udano się na dawny most Kierbedzia (miejsce śmierci dwóch żołnierzy AK po akcji), składając hołd bohaterom. Szesnastka wystąpiła jako jedna z drużyn hufca służnowego. (LN)

Udział w grze hufca "Klucz"
Warszawa, 30 stycznia 2005 r.

Dziewięciu harecerzy Szesnastki wzięło udział w grze hufca "Klucz" związanej z powstaniem styczniowym. Zajęliśmy trzecie miejsce w pierwszym etapie, jednak drugi etap gry nie został podliczony, więc wynik końcowy może jeszcze się zmienić. zobacz relację (LN)
Zobacz relację z gry >>>

List instruktorów 16 WDH do Naczelnictwa ZHR
Warszawa, 29 stycznia 2005 r.

Instruktorzy Szesnastki wystosowali list do Naczelnictwa ZHR z prośbą o rozważenie możliwości zajęcia przez władze Związku stanowiska w sprawie nieprawdziwych informacji pojawiających się w światowych mediach na temat rzekomego udziału Polaków w zbrodniach hitleryzmu. Przewodniczą ZHR wydał w tej sprawie oświadczenie datowane na 3 lutego 2005 r., z którym można zapoznać się na stronie internetowej www.zhr.pl. zobacz tekst listu instruktorów 16 WDH. (LN)
Zobacz treść listu >>>

Szesnastka pożegnała "kuriera z Warszawy"
Warszawa, 26 stycznia 2005 r.

Delegacja 16 WDH (Lech Najbauer, Paweł Huras, Aleksander Kućma, Michał Lewandowski i Karol Czopek) wraz ze sztandarem Drużyny wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Jana Nowaka Jeziorańskiego. Po Mszy w archikatedrze Św. Jana, na której sztandar Szesnastki samotnie reprezentował ZHR, delegacja Drużyny udała się na Powązki, asystując w złożeniu do grobu szczątków "kuriera z Warszawy". Za swoją postawę Szesnastka otrzymała podziękowania w rozkazie specjalnym Komendanta Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy, obecnego na uroczystościach. Migawki z pogrzebu, w których ujęto m.in. poczet sztandarowy 16 WDH, pokazała telewizja TVN24. (LN)
Zobacz relację z pogrzebu >>>
Zobacz sylwetkę Jana Nowaka Jeziorańskiego >>>

Choinka Szesnastki
Warszawa, 16 stycznia 2005 r.

W gimnazjum Staszica odbyła się tradycyjna Choinka Szesnastki. Wzięło w niej udział 60 harcerzy oraz liczne grono Zawiszaków i rodziców. Wręczono krajki, kostki i plakietki Drużyny kilkunastu osobom. Wydano specjalny numer "Sulimczyka". Zobacz relację i rozkaz choinkowy. (LN)
Zobacz relację z Choinki >>>
Zobacz choinkowy numer Sulimczyka >>>

Spotkanie korespondentów UNDHR
Kraków, 8 stycznia 2005 roku

Instruktor Szesnastki wziął udział w spotkaniu korespondentów UNDHR w Krakowie. Omawiano sytuacje w środowiskach oraz rozmawiano o tegorocznym zlocie, który jest planowany na początek czerwca w okolicach Poznania. (LN)

Bieg na kostki i krajkę
Warszawa, 8 stycznia 2005 roku

8 Stycznia 2005 roku, na ulicach Starego i Nowego Miasta, nowi harcerze Szesnastki brali udział w biegu na Krajki i Kostki. Bieg w tym roku został zorganizowany przez Pluton III. Z czternastu osób, zdały wszystkie - wręczenie Krajek i Kostek odbędzie się na choince. (AK)

Więcej...

Panteon - Stanisław Korwin Szymanowski