Redaktorzy internetowego wydania TVN24 dla zilustrowania defilady harcerskiej jaka przemaszerowała przed Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim wybrali zdjęcie bez wątpienia, najlepiej się prezentującego pocztu sztandarowego  - pocztu 16WDH.

zrzut ekranu www.tvn24.pl z 29.08.2011r.