W Trybunie zamieszczono wzmiankę o 90-leciu Szesnastki.

skan artykułu