okładkaautor: Jerzy Filiński
„W drodze..."
Wydawnictwo Wing, Łódź 2003

Na święcie XXI WDH oraz na naszej szesnastkowej Choince można było w tym roku kupić książkę hm. Jerzego Filińskiego, nieżyjącego już instruktora XXI WDH.

Jeden z rozdziałów książki nosi tytuł „Rogatywka z góralskimi kostkami" (ku uciesze numerologów i wróżbitów dodajmy, że rozdział ten zajmuje strony 15 i, oczywiście...16!). Ta część książki wspomina o harcerzach Szesnastki, powstańcach warszawskich Jacku i Placku, czyli braciach Przewłockich, o Imzaile Pozdiejewie i o Stanisławie Korwin-Szymanowskim. Autor bardzo ciepło opisuje naszych Zawiszaków, ale warto może dodać kilka drobnych sprostowań wiadomości dotyczących Szesnastki.

Autor wspomina, że bracia Przewłoccy zasłynęli w czasie powstania swoją wyprawą z meldunkami. Jednakże to nie Jacek, czyli Zygmunt Przewłocki (poległ w powstaniu) przepłynął Wisłę jako łącznik powstańczy. Bracia Przewłoccy przedostali się do Lasów Chojnowskich i z powrotem (Józef Przewłocki czyli Placek odbył tę drogę jeszcze raz), natomiast tym, który przepłynął Wisłę był Zygmunt Głuszek ps. Victor, komendant hufca Ziem Zachodnich i autor książek „Hej chłopcy... Zawiszacy z Szarych Szeregów" oraz „Hej chłopcy... Harcerze Szarych szeregów w Powstaniu Warszawskim".

Inną nieścisłością jest podany przez autora prawdopodobny adres braci Przewłockich; w istocie nie mieszkali na Mokotowskiej 43, lecz na Noakowskiego 16 m. 18.

Wreszcie wspominając Izmaiła Pozdiejewa, który prowadził schronisko na Ornaku w Tatrach, autor pisze o jego uczestnictwie w przedwojennych jamboree w Gödöllö i w Haarle. Warto wspomnieć, że drugi z wymienionych przez autora zlotów skautowych odbył się dokładnie w Vogelenzang koło Haarlemu (1937r.), (przy okazji – osoby znające język angielski zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.pinetreeweb.com/1937-jamboree.htm poświęconej temu jamboree).