Serdecznie prosimy Rodziny i Znajomych o pomoc w ustaleniu położenia miejsc spoczynku Zawiszaków, nie tylko wymienionych poniżej.

Warto nadmienić, iż nie zawsze jesteśmy w stanie ustalić dokładną datę śmierci - dotyczy to szczególnie Zawiszaków, którzy podzielili los ofiar Katynia, Charkowa i innych miejsc kaźni polskich oficerów oraz Janusza Rudnickiego czy Romana Różyckiego - którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Niemniej sukcesywnie będziemy uzupełniać te informacje, starając się też opracować notki biograficzne przynajmniej części z wymienionych Zawiszaków.

Napotykamy też trudności w ustaleniu miejsca spoczynku niektórych poległych we wrześniu 1939 roku, ale też np mjr Jana Włodarkiewicza - dowódcy "Wachlarza", zmarłego we Lwowie w 1942 roku, harcerza 16WDH.

WARSZAWA

Cmentarz Powązkowski

 • Jerzy Boguski (zm. 13 stycznia 1919 roku) - kwatera 95, rząd 3, miejsce 21
 • Stanisław Bugajski (zm. 24 listopada 1970 roku) - kwatera 96, rząd 1, miejsce 13
 • Leszek Dulęba (zm. 17 lutego 1987 roku) - kwatera 266, ?
 • Jerzy Gierak (zm. 5 listopada 2009 roku) - ?
 • Józef Girtler (zm. 22 maja 1988 roku) - kwatera 169, rząd 1, miejsce 5
 • Giżycki Włodzimierz (zm. 2/3 sierpnia 1944 roku) - kwatera 144, rząd 3, miejsce 29
 • Andrzej Goebel (zm. 9 sierpnia 1944 roku) - kwatera 37, rząd 6, miejsce 21
 • Kazimierz Graba-Łęcki (zm. 2 sierpnia 1944 roku) - kwatera 188, rząd 3, miejsce 6,7,8
 • Tadeusz Gutowski (zm. 22 czerwca 1919 roku) - kwatera 200, rząd 3, miejsce 12
 • Stefan Gutowski (zm. 1940 roku) - kwatera 200, rząd 3, miejsce 12 (grób symboliczny)
 • Janusz Haman (zm. 16 września 2019 roku) - kwatera 86, rząd 2, miejsce 1,2
 • Tadeusz Jaegermann (zm. 4 września 2008 roku) - kwatera 108, rząd 2, miejsce 25
 • Wojciech Jakimowicz (zm. 14 stycznia 1945 roku) - kwatera 65, rząd 5, miejsce 16,17 (grób symboliczny)
 • Władysław Tadeusz Jarosz (zm. 2 marca 2019 roku) - kwatera 284a wprost, rząd 1, miejsce 12
 • Stefan Jedliński (zm. 23 kwietnia 2002 roku) - kwatera 62, rząd 6, miejsce 4
 • Ignacy Jeziorkowski (zm. 10 stycznia 1921 roku) - kwatera B, rząd 3, miejsce 26/27
 • Jerzy Kaczyński (zm. 6 października 2011 roku) - ?, ponadto upamiętniony w kwaterze batalionu "Zośka" - graniastosłup prawy, tabl. 2
 • Wojciech Kalitowski (zm. 1944 roku) - kwatera 148, rząd 2, miejsce 32
 • Janusz Klarner (zag. 17 września 1949 roku) - kwatera 74, rząd 5, grób 15 (grób symboliczny)
 • Jerzy Klarner (zm. 29 lipca 1943 roku) - kwatera 74, rząd 5, grób 15 (grób symboliczny)
 • Ryszard Kontkiewicz (zm. 11 października 1992 roku) - kwatera 194, rząd 2, miejsce 19,20
 • Andrzej Kontkiewicz (zm. 4 sierpnia 2004 roku) - kwatera 194, rząd 2, miejsce 19,20
 • Stanisław Korwin-Szymanowski (zm. 3 marca 2008 roku) - kwatera 265, rząd 1, miejsce 5,6
 • Jerzy Kozłowski (zm. 23 sierpnia 1997 roku) - kwatera 24, rząd 1, miejsce 20,21
 • Andrzej Krupski (zm. 14 lutego 1944 roku) - kwatera C, rząd 4, miejsce 15
 • Jerzy Krasicki (zm. 19 maja 1993 roku) - kwatera 146b, rząd 4, miejsce 6 - prawdopodobnie
 • Józef Kujawski (zm. 28 września 1944 roku) - kwatera 28, rząd 6, miejsce 22-23
 • Zygmunt Łada (zm. 22 października 2000 roku) - kwatera 139, rząd 5, miejsce 5
 • Łoziński Leszek (zm. 18 czerwca 1941 roku) - kwatera 73, rząd 1, miejsce 24
 • Gustaw Mazurkiewicz (zm. 2 marca 1942 roku) - kwatera 146, rząd 2, miejsce 18
 • Aleksander Mianowski (zm. 6 lipca 1969 roku) - kwatera 41, rząd 4, miejsce 26,27
 • Jan Mieszkowski (zm. 1974 roku) - kwatera 69, rząd 4, miejsce 14,15 (prawdopodobnie)
 • Jerzy Mieszkowski (zm. 1986 roku) - kwatera 69, rząd 4, miejsce 14,15 (prawdopodobnie)
 • Roman Morozewicz (zm. 13 sierpnia 1920 roku) - kwatera 166, rząd 5, miejsce 16,17 (uwaga - w kronice "Morozowicz")
 • Tadeusz Nakoniecznikow-Klukowski (zm. 7 października 1980 roku) - kwatera 51, rząd 6, miejsce 23/24 (uwaga - w kronice "Nakoniecznikoff")
 • Romuald Narbutowicz (zm. 1982 roku)- kwatera 89, rząd 5, miejsce 10
 • Marek Tadeusz Nowakowski (zm. 15 listopada 2014 roku) - ?
 • Stanisław Olewiński (zaginął w 1939 roku) - kwatera 203, rząd 3, miejsce 14 (grób symboliczny)
 • Piotr Pawlikowski (zm. 15 września 1939 roku) - kwatera 95, rząd 3, miejsce 1,2 (prawdopodobnie)
 • Andrzej Pawłowski (zm. 23 sierpnia 2010 roku) - kwatera 189, rząd 4, miejsce 4
 • Jan Perkowski (zm. październiku 1942 roku) - kwatera 184, rząd 5, miejsce 27
 • Tadeusz Pfeil (zm. 27 listopada 1990 roku) - kwatera 228, rząd 6, miejsce 23
 • Jerzy Piaskowski (zm. 9 maja 1932 roku) - kwatera 70, rząd 1, miejsce 23,24
 • Zygmunt Piaskowski (zm. 30 sierpnia 1931 roku) - kwatera 70, rząd 1, miejsce 23,24
 • Bohdan Pniewski (zm. 5 września 1965 roku) - Aleja Zasłużonych, rząd 1, miejsce 87
 • Stefan Polkowski (zm. 23 lipca 1941 roku) - kwatera 198, rząd 4, miejsce 21,22
 • Mieczysław Popielawski (zm. 11 listopada 1920 roku) - kwatera 43, rząd 1, miejsce 2,3
 • Stanisław Potempski (zm. 3 listopada 2015 roku) - kwatera 231, rząd 4, miejsce 29
 • Jerzy Radzikowski (zm. 10 lutego 2014 roku) - kwatera 129, rząd 6, miejsce 21
 • Andrzej Reingruber (zm. 14 września 1988 roku) - kwatera 238, rząd 1, miejsce 29
 • Janusz Rudnicki (zm. 1942 roku) - kwatera Pod Murem IV, rząd 1, miejsce 147-148
 • Ludwik Schellenberg (zm. 7 maja 2014 roku) - kwatera 161, rząd 5, miejsce 26/27
 • Zygmunt Schellenberg (zm. 25 listopada 2006 roku) - kwatera 83, rząd 2, miejsce 5
 • Jerzy Sikorski (zm. 4 kwietnia 1990 roku) - kwatera 127, rząd 5, miejsce 7
 • Karol Smogorzewski (zm. 4 października 1978 roku) - kwatera 26, rząd 3, miejsce 16,17
 • Feliks Sobczyński (zm. 29 maja 1943 roku) - kwatera 150, rząd 5, miejsce 25,26
 • Jerzy Sobczyński (zm. 17 marca 1987 roku) - kwatera 150, rząd 5, miejsce 25,26
 • Tadeusz Sobczyński (zm. 25 grudnia 1944 roku) - kwatera 150, rząd 5, miejsce 25,26
 • Marek Strasburger (zm. 6 września 1944 roku) - kwatera 84, rząd 2, miejsce 22
 • Jerzy Suchenek-Suchecki (zm. 29 lipca 1934 roku) - kwatera 211, rząd 2, miejsce 16,17
 • Wiesław Szeliski (zm. 1 kwietnia 1985 roku) - kwatera 30, rząd 6, miejsce 8
 • Bohdan Tomaszewski (zm. 27 lutego 2015 roku) - kwatera 146, rząd 5, miejsce 9,10
 • Zygmunt Tyszka (zm. 13 maja 1970 roku) - kwatera 8, rząd 1, miejsce 9,10
 • Roman Umiastowski (zm. 29 grudnia 1982 roku) - kwatera 305, rząd 2, miejsce 5,6
 • Jerzy Wąż-Cichoński (zm. 28 sierpnia 1944 roku) - kwatera 150, rząd 1, miejsce 1
 • Andrzej Werner (zm. 29 października 2007 roku) - kwatera 86, rząd 4, miejsce 23,24,25
 • Zygmunt Wierzbowski (zm. 10 lipca 2002 roku) - kwatera 194, rząd 4, miejsce 25,26
 • Andrzej Wojno (zm. 19 sierpnia 1944 roku) - kwatera N, rząd 4, miejsce 22-23
 • Jerzy Wojno (zm. 18 września 1939 roku) - kwatera N, rząd 4, miejsce 22-23
 • Krzysztof Zbytniewski (zm. 3 maja 2015 roku) - kwatera 323, rząd 2, grób 23
 • Stanisław Zdziarski (zm. 17 marca 1975 roku) - kwatera 11, rząd 4, miejsce 4,5
 • Tadeusz Zdziarski (zm. 20 września 1939 roku) - kwatera 11, rząd 4, miejsce 4,5
 • Andrzej Zieliński (zm. 21 maja 1996 roku) - kwatera 60, rząd 6, miejsce 26

 Cmentarz Wojskowy

 • Włodzimierz Boerner (zm. 24 czerwca 1974 roku) - kwatera 15B, rząd 4, grób 9
 • Kazimierz Brauliński (zm. 1939 roku) - kwatera B25, rząd 1, miejsce 10
 • Aleksander Broel-Plater (zm. 19 sierpnia 1944 roku) - kwatera A23, rząd 11, grób 16
 • Jacek Ludwik Broel-Plater - ?
 • Ireneusz Dytkowski (zm. 2 października 1944 roku) - kwatera A25, rząd 3, grób 25
 • Adam Gacek (zm. 13 sierpnia 1944 roku) - kwatera B24, rząd 11, grób 7 (kwatera Batalionu Gustaw)
 • Janusz Gaładyk (zm. 18 lipca 1947 roku) - kwatera B28, rząd 5, grób 30
 • Andrzej Gluziński (zm. 20 sierpnia 1943 roku) - upamiętniony w kwaterze batalionu "Zośka" - graniastosłup lewy, tabl. 1
 • Marek Jaczewski (zm. 24 września 2017 roku) - kwatera D22, rząd 11, grób 7
 • Jerzy Kaczyński (zm. 6 października 2011 roku) - upamiętniony w kwaterze batalionu "Zośka" - graniastosłup prawy, tabl. 2, grób na Starych Powązkach
 • Kazimierz Koźniewski (zm. 15 kwietnia 2005 roku) - kwatera A16, rząd 1 grób 3
 • Felicjan Loth (zm. 24 lipca 1982 roku) - kwatera A27, rząd 12, grób 24/25, miejsce 5/4
 • Stefan Miłosz - kwatera B10, rząd 1, tabl. 32 (prawdopodobnie)
 • Włodzimierz Mizgier-Chojnacki (zm. 1 sierpnia 1944 roku) - kwatera A15, rząd 8, miejsce 1/2
 • Jan Pawłowski (zm. 13 sierpnia 1944 roku) - kwatera B24, rząd 11, miejsce 13 (kwatera Batalionu Gustaw)
 • Zygmunt Przewłocki (zm. 19 sierpnia 1944 roku) - kwatera A23, rząd 11, miejsce 15
 • Zdzisław Radwański (zm. 1944 roku) - kwatera A27, rząd 7, miejsce 1 
 • Feliks Rysiawa (zm. 25 września 1944 roku) - kwatera A22, rząd 7, miejsce 23
 • Edward Salwerowicz (zm. 6 września 2015 roku) - kwatera C, rząd B, miejsce 14
 • Andrzej Sanecki (zm. 24 sierpnia 1944 roku) - kwatera A25, rząd 15, miejsce 8
 • Bolesław Skinder (zm. 18 sierpnia 1920 roku) - kwatera A17, rząd 1, miejsce 30
 • Jerzy Skinder (zm. 1940 roku) - kwatera A17, rząd 1, miejsce 30
 • Tadeusz Skinder (zm. 21 stycznia 1952 roku) - kwatera B17, rząd 1, miejsce 3 (grób symboliczny, pochowany w Anglii)
 • Zbigniew Tomczyk - kwatera A23, rząd 3, miejsce 22 (prawdopodobnie)
 • Andrzej Ujejski (zm. 17 sierpnia 1931 roku) - kwatera A10, rząd 3, grób 2
 • Tadeusz Ulankiewicz (zm. 24 lipca 1944 roku) - kwatera A24, rząd 7, grób 21
 • Andrzej Włodarkiewicz (zm. 10 sierpnia 1939 roku) - kwatera C14, rząd 1, grób 7
 • Michał Woynicz-Sianożęcki (zm. 13 sierpnia 1944 roku) - kwatera B24, rząd 11, miejsce 6 (kwatera Batalionu Gustaw)

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski

 • Jerzy Reinstein (zm. 31 grudnia 2018 roku) - aleja 8, rząd 1, miejsce 36
 • Andrzej Pfeffer (zm. 28 czerwca 1991 roku) - sektor Al29, rząd 1, miejsce 37
 • Jan August Moes (zm. 20 maja 2017 roku) - ?

Cmentarz Bródnowski

 • Adam Bojanko (zm. 28 maja 2012 roku) - aleja 35B, rząd 1, miejsce 17
 • Ryszard Ogonowski - (zm. 1 sierpnia 2012 roku) - ?

Cmentarz Północny

 • Wojciech Bogusławski - kwatera W-IX-6, rząd 3, grób 2
 • Wacław Gabara - kwatera S-III-13, rząd 8, grób 17

Cmentarz w Aleksandrowie (Wawer)

 • Adam Halber (zm. 25 lutego 2015 roku) - ?
 • Cmentarz Marysin Wawerski
 • Jerzy Hellman (zm. 1987 roku) - ?

 Cmentarz Wolski

 • Adam Gomólicki (zm. 14 grudnia 2008 roku) - ?
 • Andrzej Kossowski - kwatera 3 - 6 - 1 (prawdopodobnie)
 • Ryszard Mechanicki (zm. 24 września 1932 roku) - ?
 • Aleksander Žiska (zm. 17/18 listopada 2021 roku) - ?

Cmentarz Wawrzyszewski

 • Juliusz Chomicz (zm. 2 sierpnia 1944 roku) - ?
 • Cmentarz Wilanowski
 • Jerzy Przecławski (zm. 19 sierpnia 1944 roku) - grób nr 2874, sektor X

POLSKA

Cmentarz pariafalny Zawady k. Kampinosu

 • Jan Karczewski (zm. 12 października 2017 roku) - ?

Cmentarz w Józefowie

 • Tadeusz Sułowski (zm. 29 września 2020 roku) - kwatera SC 12/15

Cmentarz Wojskowy pw. św. Jerzego w Łodzi - Bałuty

 • Jan Pfeffer (zm. 23 września 1939 roku) - sektor wojskowy 24

Cmentarz parafialny w Skolimowie

Cmentarz w Milanówku

Cmentarz w Pęcicach (pomnik Bitwy pod Pęcicami)

 • Michał Dowbor (zm. 2 sierpnia 1944 roku) - ?
 • Wiesław Radtke (zm. 2 sierpnia 1944 roku) - ?
 • Kazimierz Graba-Łącki (zm. 2 sierpnia 1944 roku) - pochowany na Cmentarzu Powązkowskim

Cmentarz Salwatorski (Kraków)

 • Janusz Meissner (zm. 28 lutego 1978 roku) - sektor SC13, rząd 1, grób 68

Nowy Cmentarz Podgórski (Kraków)

Cmentarz Rakowicki (Kraków)

 • Jan Bugajski (zm. 16 lipca 1943 roku) - Cmentarz Wojskowy, kwatera LXXXVIII, rząd 24, miejsce 29 (symbolicznie na grobie rodziców)

Cmentarz Witomiński (Gdynia)

 • Tadeusz Meissner (zm. 19 sierpnia 1966 roku) - sektor 77, rząd 19, grób 8

Cmentarz komunalny w Sopocie

 • Zbigniew Bogacki (zm. 29 lutego 1992 roku) - sektor N5, rząd 1, grób 2

Cmentarz parafialny św. Urszuli w Strońsku

 • Jan Motz (zm. 5 września 1939 roku) - pomnik

Cmentarz wojenny w Radziwiłce/Budach Starych

 • Władysław Popielawski (zm. 12 września 1939 roku) - grób zbiorowy

Cmentarz parafialny w Mszczonowie przy ul. Długiej

 • Stefan Niesiołowski (zm. 6 września 1939 roku) - aleja główna (grób zbiorowy)

Cmentarz parafialny w Woli Gułowskiej

 • Jerzy Świerczewski (zm. 4 października 1939 roku) - kwatera SGO Polesie, mogiła zbiorowa - prawdopodobnie

Cmentarz Srebrzysko (Gdańsk)

 • Włodzimierz Hellman (zm. 27 października 1987 roku) - rejon V, kwatera TAR II, grób 44
 • Boleslaw Bondy (zm. 1 sierpnia 2011 roku) - ?

Cmentarz Osobowice (Wrocław)

Mogiła żołnierzy NSZ w Pogwizdowie

 • Wojciech Jakimowicz (zm. 14 stycznia 1945 roku) - mogiła zbiorowa, upamiętniony symbolicznie na grobie rodzinnym na Starych Powązkach (kwatera 65, rząd 5, miejsce 16,17)

Stacja PKP Szymanów (Teresin-Niepokalanów) oraz cmentarz w Szymanowie

 • Witold Grott (zm. 1 grudnia 1943 roku) - upamiętniony pod nazwiskiem Roman Górka na pomnikach w obu ww. miejscach

Cmentarz Kule w Częstochowie

 • Jerzy Kozłowski (zm. 21 lutego 1988 roku) - ?

Cmentarz Wojenny Rotunda w Zamościu

 • Antoni Mikoszewski (zm. 19 września 1939 roku) - prawdopodobnie

Cmentarz Wojenny nr 171 na wzgórzu Kopaliny pod Łowczówkiem

Cmentarz parafialny w Zakopanem

 • Jerzy Pozdiejew (zm. 1977 roku) - ?

Cmentarz w Przemyślu (ul. Przemysława)

 • Jan Junosza-Szaniawski (zm. wrzesień 1939 roku) - ?, pochowany jako Szaniawski

Cmentarz w Nowym Kawkowie

 • Rafał Lipski (zm. 15 września 2016 roku) - ?

Cmentarz parafii Opatrzności Bożej w Białej (Bielsko-Biała)

 • Tadeusz Pietrzykowski (zm. 17 kwietnia 1991 roku)

POZA GRANICAMI KRAJU

Cmentarz Polski pod Monte Cassino

 • Andrzej Silberberg (zm. 20 maja 1944 roku) - kwatera 1-A, grób 18

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu

Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie

 • Jerzy Skinder (zm. 1940 roku) - ?

Brytyjski Cmentarz Wojenny w Sage (Niemcy)

 1. Jan Kropatsch (Kropacz, zm. 20 czerwca 1942 roku) - kwatera 1, rząd E, grób 13

Polski Cmentarz Wojenny Northwood

 • Jerzy Godlewski (zm. 29 maja 1942 roku) - Service Section H, grób 289

Cmentarz Streatham Park (Londyn)

 • Gustaw Radwański (zm. 10 października 1961 roku) - ?

Londyn (?)

 • Zdzisław Broncel (zm. 7 grudnia 1998 roku) - ?

Friedhof Sihlfeld (Zurich)

Cmentarz w Stryjówce (mogiła żołnierzy AK)

 • Władysław Krasucki (zm. 20 września 1943 roku) - grób zbiorowy
 • Zbigniew Szczepanik (zm. 20 września 1943 roku) - grób zbiorowy

Cmentarz Wrexham (Walia)

 • Tadeusz Skinder (zm. 21 stycznia 1952 roku) - grób nr 10654

Tulon

 • Tadeusz Łada (zm. 20 lutego 1993 roku) - ?

Fort Saskatchewan Cemetery (Alberta, Kanada)

 • Tadeusz Wacław Benz (zm. 1971 roku) - ? (prawdopodobnie)

Presqu'île de Giens, Francja

 • Jerzy Rencki (zm. 5 marca 2017 roku) - ?

Beechwood Cemetery (Ottawa, Kanada)

 • Zdzisław Szeliski (zm. 23 stycznia 2018 roku) - ?

 NIEUSTALONE MIEJSCE POCHÓWKU

 • Wacław Bisier (zm. lipca 1924 roku) - ?
 • Witold Eichhorn (zm. 29 sierpnia 1955 roku) - ?
 • Witold Gwidon Bursa (zm. 19 lub 21 stycznia 1944 roku) - ?
 • Tadeusz Lubański (zm. 25 kwietnia 1969 roku) - ?
 • Witold Szeronos (zm. 29 marca 2007 roku) - ?
 • Tadeusz Woźniak (zm. 28 maja 1939 roku) - ?
 • Jan Eberhardt
 • Jerzy Gorzycki