Zimowisko 16 WDH (wraz z zimowiskiem 1 WDHek) odbyło się w dniach 12-19 lutego 2005 roku. Kwatera znajdowała się w Domu Wycieczkowym PTTK w Wetlinie (powiat leski), w sercu Bieszczad. W zimowisku uczestniczyło łącznie 59 osób, w tym dwoje instruktorów (Paweł Burakowski oraz Ewelina Krupniewska), lekarz (Leszek Krupniewski), 46 harcerzy (w tym 45 harcerzy 16 WDH i jeden harcerz 4 WDH) oraz 10 harcerek 1 WDHek.

Zimowiska męskie i żeńskie prowadzone były według własnych programów.

Program zimowiska 16 WDH obejmował pracę w kręgach stopni, doskonalenie w technikach harcerskich (na poziomie właściwym dla stopni), wycieczki górskie oraz wyprawę do Lwowa.

Zimowisko 16 WDH zostało podzielone na kręgi stopni, w kręgach zaś na zastępy zakwaterowane poszczególnych pokojach. I tak, w kręgu szeregowych pod opieką h.o. Piotra Drzazgi funkcjonowały trzy zastępy (łącznie z opiekunem 11 harcerzy), w kręgu młodzików pod opieką h.o. Krzysztofa Pasternaka - cztery zastępy (łącznie z opiekunem 20 harcerzy), w kręgu wywiadowców pod opieką h.o. Marka Marczaka - dwa zastępy (łącznie z opiekunem 10 harcerzy), a w kręgu ćwików jeden zastęp (trzech harcerzy). Łącznie na zimowisku działało 10 zastępów.

Kadrę zimowiska stanowili:
phm. Paweł Burakowski HR - komendant
ćw. Paweł Huras - oboźny
h.o. Piotr Drzazga - członek komendy, opiekun szeregowych
h.o. Krzysztof Pasternak - członek komendy, opiekun młodzików
h.o. Marek Marczak - członek komendy, opiekun wywiadowców
h.o. Mikołaj Nowakowski - członek komendy, sekretarz zimowiska.

W punktacji zimowiskowej osiągnięto następujące wyniki:

(a) wszystkie zastępy

Smerek 52
Wołowy Garb 45
Przysłop 33
Wierch 14
Berdo 10
Widełki 7
Fajka 6
Łysa Góra 2
Jawornik 0

(zastęp ćwików Tarnica nie brało udziału w rywalizacji i nie był klasyfikowany)

(b) zastępy w kręgach stopni

- Krąg szeregowych
Berdo 10
Fajka 6
Łysa Góra 2

- Krąg młodzików
Przysłop 33
Wierch 14
Widełki 7
Jawornik 0

- Krąg wywiadowców
Smerek 52
Wołowy Garb 45

Zdobyto 150 sprawności (12 indywidualnie oraz 138 zbiorowo - każdy uczestnik zimowiska po trzy). Najwięcej sprawności zdobył szer. Maciej Sadowski - łącznie sześć (w tym trzy zbiorowo i trzy indywidualnie).

Lech Najbauer