Bukownina, 4 - 29 lipca 2005 r.

76 obóz stały 16 WDH odbył się w dniach 4 - 29 lipca 2005r. nad jeziorem Kamienickim koło Bukowiny, gmina Cewica, powiat Lębork, woj. pomorskie, czyli ogólnie - na Kaszubach. Obóz Szesnastki wraz z obozem 40 Gdyńskiej Drużyny Harcerek "Źródło" im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej tworzył zgrupowanie, które miało wspólną kuchnię i stołówkę, prowadząc wszakże odrębny program obozowy. Komendantem zgrupowania był phm. Lech Najbauer HR, a komendantką podobozu harcerek pwd. Karolina Kustra. W obozie Szesnastki wzięło udział 49 harcerzy (w 7 zastępach młodszoharcerskich i 2 zastępach starszoharcerskich), w tym 45 z 16 WDH, 3 z 214 WDH i jeden z 4 WDH oraz 3 instruktorów 16 WDH (łącznie 52 osoby). Instruktorzy pełnili funkcje komendantów w poszczególnych etapach trwania obozu. Kwatermistrzowsko obóz przygotowany został przez pwd. Andrzeja Karwana HR, przy czym na obozie funkcje kwatermistrza pełniła instruktorka zuchowa z Gdyśka, zwana "Suchą". Tradycyjnie obóz wsparli Zawiszacy: Robert Borzęcki i Dariusz Orłowski (transport sprzętu na obóz), Wojciech Talacha (kronika fotograficzna), a także Adam Lenarcik (pomoc w trakcie pionierki) i Jacek Kajak (zaopatrzenie w ostatnim tygodniu) i żony Zawiszaków: Alicja Burakowska (zaopatrzenie przez pierwsze trzy tygodnie) oraz Teresa Kajak (pomoc w kuchni w ostatnim tygodniu). Obóz wspierali także pielęgniarka oraz ratownik wodny.

Skład Drużyny w czasie obozu:

1. Kadra

 • phm. Lech Najbauer HR - komendant obozu i zgrupowania
 • phm. Paweł Burakowski HR (drużynowy) - zastępca komendanta
 • hm. Marek Gajdziński HR (Komendant Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy) - zastępca komendanta
 • ćw. Pawel Huras - oboźny młodszoharcerski h.o. Marek Marczak - oboźny starszoharcerski
 • h.o. Piotr Drzazga - instruktor programowy (biegi na stopnie, gry - od 10.07)
 • h.o. Krzysztof Pasternak - instruktor programowy (biegi na stopnie, gry - do 26.07)

2. Zastępy

Zastępy harcerskie

 • "Szopy" ("Lotor"): wyw. Jakub Kurek (zastępowy) wyw. Michał Strzelecki mł. Konrad Winiarski mł. Piotr Maślankiewicz mł. Tomasz Odrzygóźdź mł. Adam Dziedzic
 • "Lisy" ("Vuples"): mł. Marcin Gierbisz (zastępowy) mł. Tomasz Filipiak mł. Maciej Sadowski mł. Kajetan Kapuściński mł. Piotr Mierzyński
 • "Bobry" ("Bobrus"): mł. Adam Gajdziński (zastępowy) wyw. Marcin Kajak mł. Bogumił Macioch mł. Jakub Burakowski mł. Jakub Omiecki
 • "Łosie" ("Alces"): wyw. Maurycy Kiendziński (zastępowy - do 25.07) mł. Dominik Koć mł. Wojciech Barański mł. Piotr Słupski mł. Łukasz Juszkiewicz (podzastępowy od 26.07)
 • "Żubry" ("Bison"): wyw. Artur Piątek (zastępowy) wyw. Michał Lenart wyw.. Dyzma Zawadzki mł. Krzysztof Matejak szer. Adam Koseła
 • "Rysie" ("Lynx"): wyw. Karol Czopek (zastępowy) mł. Maciej Ślusarczyk mł. Paweł Mierzyński mł. Adam Bojanko mł. Kamil Bojanko mł. Marcin Kołakowski
 • "Sokoły" ("Falco"): ćw. Michał Lewandowski (zastępowy) mł. Piotr Kończyk mł. Sebastian Przybysz mł. Jakub Lewandowski mł. Michał Trocha

Zastępy wędrownicze

 • (początkowo jako jedne zastęp "Sulima", potem podzielony) "Germanen Robolen Watahen Robotniken": ćw. Jakub Sławiński (zastępowy) wyw.Aleksander Kućma wyw. Michał Kalenik (młodszy ratownik WOPR i magazynier obozowy) mł. Michał Zdunkiewicz.
 • (od 10.07) "Die Sonne des Alten Wolf": ćw. Daniel Karkowski (zastępowy do 25.07) wyw. Janusz Górecki wyw. Maciej Myszkowski wyw. Mateusz Wierucki (podzastępowy od 26.07).

 

3. Stopnie i sprawności

Zdobyto 2 stopnie ćwika, 4 stopni wywiadowcy i 12 stopni młodzika oraz 98 sprawności (najwięcej, po 5, zdobyli Maciej Sadowski i Kajetan Kapuściński z "Lisów"; sprawność "Trzech Piór" zdobył Jakub Kurek).

ćwik

 • Michał Lewandowski
 • Jakub Sławiński (4 WDH)

wywiadowca

 • Michał Strzelecki
 • Michał Lenart
 • Marcin Kajak
 • Dyzma Zawadzki

młodzik

 • Piotr Maślankiewicz
 • Tomasz Odrzygóźdź
 • Kajetan Kapuściński
 • Maciej Sadowski
 • Łukasz Juszkiewicz
 • Adam Dziedzic
 • Adam Bojanko
 • Kamil Bojanko
 • Jakub Burakowski
 • Jakub Omiecki
 • Marcin Kołakowski
 • Maciej Ślusarczyk

sprawności

 • Michał Lewandowski - 4
 • Michał Trocha - 1
 • Jakub Lewandowski - 1
 • Piotr Kończyk - 1
 • Sebastian Przybysz - 1
 • Karol Czopek - 1
 • Paweł Mierzyński - 1
 • Marcin Kołakowski - 3
 • Maciej Ślusarczyk - 3
 • Adam Bojanko - 3
 • Kamil Bojanko - 4
 • Artur Piątek - 1
 • Michał Lenart - 2
 • Dyzma Zawadzki - 1
 • Krzysztof Matejak - 1
 • Adam Koseła - 2
 • Maurycy Kiendziński - 1
 • Piotr Słupski - 2
 • Wojciech Barański - 1
 • Dominik Koć - 1
 • Łukasz Juszkiewicz - 3
 • Adam Gajdziński - 1
 • Bogumił Macioch - 1
 • Marcin Kajak - 2
 • Jakub Omiecki - 3
 • Jakub Burakowski - 4
 • Marcin Gierbisz - 1
 • Tomasz Filipiak - 1
 • Piotr Mierzyński - 1
 • Kajetan Kapuściński - 5
 • Maciej Sadowski - 5
 • Jakub Kurek - 2
 • Michał Strzelecki - 3
 • Konrad Winiarsk - 2
 • Adam Dziedzic - 4
 • Tomasz Odrzygóźdź - 4
 • Piotr Maślankiewicz - 4
 • Daniel Karkowski - 2
 • Michał Kalenik - 3
 • Aleksander Kućma - 1
 • Jakub Sławiński - 1
 • Janusz Górecki - 2
 • Mateusz Wierucki - 3
 • Maciej Myszkowski - 3
 • Krzysztof Pasternak - 1
 • Marek Marczak - 1

4. Punktacja końcowa

W punktacji obozowej osiągnięto następujące wyniki:

 1. I miejsce "Szopy" zast. wyw. Jakub Kurek (127,5 pkt)
 2. II miejsce "Sokoły", zast. ćw. Michał Lewandowski (111 pkt)
 3. III miejsce "Żubry", zast. wyw. Artur Piatek (70,5 pkt)
 4. IV miejsce "Bobry", zast. mł. Adam Gajdziński (58 pkt)
 5. V miejsce "Łosie", zast. wyw. Maurycy Kiendziński/mł. Łukasz Juszkiewicz (53 pkt)
 6. VI miejsce "Rysie", zast. wyw. Karol Czopek (49 pkt)
 7. VII miejsce "Lisy", zast. mł. Marcin Gierbisz (21 pkt).

5. Najlepszy harcerz obozu

Tytułu najlepszego harcerza obozu nie przyznano. Wspomnieć jednak należy o zdobyciu "Trzech Piór" przez wyw. Jakuba Kurka, osiągnięciu najlepszego wyniku na biegu na wywiadowcę przez wyw. Michała Strzeleckiego i najlepszego wyniku na biegu na młodzika przez mł. Piotra Maślankiewicza (wszyscy z zastępu "Szopy").

6. Obrzędowość

Obóz zorganizowano na wzór wysuniętej na północ placówki Imperium Romanum. Harcerze byli legionistami, tworzącymi załogę fortu rzymskiego. Obrzędowość przejawiała się w następujących formach:

 1. zastępy - każdy zastęp przybrał na czas obozu nazwę będącą łacińskim odpowiednikiem nazwy zwierzęcia będącego godłem zastępu (oprócz "Bobrów", bo poszły na łatwiznę oraz wędrowników, bo utworzyli nazwy fantazyjne wskazujące na ich "germański" rodowód); przed namiotami ustawiono totemy nawiązujące m.in. do rzymskich umocnień i machin oblężniczych; zastępy młodszoharcerskie zwane były decuriami, a starszoharcerskie (germańscy najemnicy) - watahami;
 2. nazewnictwo - wprowadzono kilka nazw obozowych, głównie związanych z pełnionymi na obozie funkcjami, i tak pierwszy komendant (Paweł Burakowski) zwany był cezarem, drugi (Marek Gajdziński) - consulem, trzeci (Lech Najbauer) - pretoriusem, oboźny (Paweł Huras) - optio, zastępowi - decurioni, szeregowi - legioniści; plac apelowy nazwano forum, ale nazwa nie przyjęła się;
 3. sprawność - zdobywano specjalną sprawność obozową "Pater Noster" - należało nauczyć się i wyrecytować modlitwę "Ojcze nasz" po łacinie; sprawność zdobywano na pamiątkę przyjęcia przez Rzymian chrześcijaństwa;
 4. pionierka - brama zbudowana została na kształt wejścia do rzymskiego fortu; posiadała dwie wieże połączone trapem, a od frontu - dwie duże tarcze pomalowane na kolor czerwony z żółtymi krzyżami, wzorowane na tarczach legionistów; ponadto nieopodal placu apelowego, w miejscu ogniska, powstała Bazylika Św. Piotra, jako nawiązanie do wyprawy do Rzymu dwóch harcerzy Szesnastki na pogrzeb Jana Pawła II - była to kolumnada z żerdek oraz zarys budynku bazyliki z krzyżem;
 5. mapa - obok komendy wisiał płat płótna, na którym harcerze umieszczali zarysy okolic obozu oraz obu podobozów zgrupowania; w ten sposób powstała mapa "Imperium Szesnastki";
 6. żołd - prowadzono instytucję żołdu wypłacanego zastępom w sestercjach, zgodnie z liczbą zdobytych punktów; sestercjami były metalowe podkładki pod śruby; obowiązywał cennik obozowy wywieszony na tablicy rozkazów; za sestercje można było np. przedłużyć kąpiel czy kupić słodycze w obozowym sklepiku;
 7. gazetka obozowa - zastęp "Lisy" prowadził wywieszaną na tablicy rozkazów gazetkę pod tytułem "Rzymskie sprawy" wraz ze specjalnym dodatkiem "Info przedział";
 8. stroje, zbroje i proporce - każdy harcerz wykonał własnoręcznie prostokątną tarczę legionisty (z płyty pilśniowej) oraz włócznię, a także czerwoną tunikę; niektórzy mieli bardziej wyszukane uzbrojenie i wyposażenie (np. drewniane miecze, zbroje metalowe i tekturowe oraz hełmy); Germanie mieli wyposażenie bliższe ich obrzędowości (okrągłe tarcze, skóry); ponadto każda decuria oraz kontyngent germański wykonały specjalne proporce noszone na apelach i grach obrzędowych;
 9. plakietka - obozowa plakietka, zaprojektowana przez Marka Marczaka i Andrzeja Karwana przedstawiała rzymskiego legionistę w rozwiewanym przez wiatr płaszczu; numer Drużyny oraz rok napisano cyframi rzymskimi;
 10. program - prowadzono zajęcia taktyczne (np. ustawianie "żółwia") oraz gry z użyciem wyposażenia obrzędowego (np. pogoń za barbarzyńcami, którzy zbuntowali się i chcieli uciec spod władzy pretoriusa); wraz z harcerkami zorganizowano manewry nawiązujące do wyprawy Argonautów (harcerki miały obrzędowość grecką); rajd zastępami odbywał się na terenach, przez które przebiegał "Bursztynowy Szlak";
 11. inne - nawiązywano do rzymskiej obrzędowości także niezależnie od programu, np. poprzez używanie łacińskich przysłów, z których najpopularniejszym było "Absens carens" ("Nieobecny traci"), używane zwłaszcza przy dzieleniu podwieczorku. sporządził:

Lech Najbauer