Poniżej przedstawiamy dokładną trasę jaką udało nam się pokonać w drodze z Warszawy do Wilna.

Być może znajdą się naśladowcy, bo trasa naprawdę była atrakcyjna. Każdego dnia można było się kąpać w rzekach lub jeziorach obok których przejeżdżaliśmy. Biwaki zostały zaplanowane w dogodnych do rozbicia namiotów miejscach. Walory krajobrazowe nie pozostawiały wiele do życzenia. Po stronie litewskiej trasa wiodła najpierw przez tereny zamieszkałe przez Litwinów, a później prawie wyłącznie przez Polaków. Dzięki temu łatwo można było poznać skomplikowaną historię tych ziem.

A może kiedyś np. w 2103r., nasi następcy - przyszli harcerze Szesnastki znajdą dość odwagi by w 100-lecie tego obozu powtórzyć wyprawę jadąc na zabytkowych rowerach z początku XXI wieku.

W każdym razie trasa warta jest zapamiętania.

15.08 piątek

zbiórka na skwerze Alojzego Pawełka
1,0 przejazd na Dworzec Zachodni
0,0 przejazd pociągiem do stacji PKP Ossów
3,0 szosą do kaplicy i pomnika Bitwy Warszawskiej w Ossowie / msza św./
5,5 przez las do Wołomina
5,5 szosą do Zagościńca
2,0 szosą do Lipinek /obiad/
2,5 szosą do Dobczyna
4,5 szosą do Klembowa
6,0 szosą do m. Krusze
1,0 szosą na płn. do drogi 636
3,0 leśną drogą do Karolewa
2,0 polną drogą do kolonii Kozły
2,0 do kolonii Rozciszewo /na przełaj przez pola - brak drogi/
1,0 drogą szutrową do szosy Wólka Kozłowska - Dębinki
2,5 przez Dębinki do przystanku PKP Grzegorzewo
4,0 przez las i pola na północny skraj wsi Mościska
1,0 do szosy z Zabrodzia na Obrąb
1,0 na wschód szosą w kierunku na Obrąb
3,0 przez las na płn-wsch. do wsi Kiciny /drogą leśną potem polną/
2,5 na północ do Płatkowa
3,0 przez las do kolonii Gać
4,5 przez las na płn. do szosy Wyszków - Łochów (629)
5,0 przez las do Kamieńczyka /kolacja/
4,5 szosą w kierunku Nadkola do wysokości wyspy na Liwcu i na przełaj do wyspy

Razem 70km/70km

16.08 sobota

5,0 z biwaku na wyspie szosą do Kamieńczyka nad Bug /śniadanie/
4,0 szosą na płd. do trasy 629
7,0 trasą 629 do Wyszkowa
2,5 szosą (18) na Białystok do kolonii Zakrezie
2,5 szosą do Natalina
10,0 dalej szutrową drogą do wsi Jaszczuły
7,5 dalej tą samą szutrową drogą do wsi Stare Bosewo
9,0 dalej drogą szutrową (ostatnie 3km asfalt) do Wólki Kunińskiej
8.0 szosą do Goworowa (obiad)
10,0 szosą do wsi Lipianka
1,5 drogą szutrową na zachód, potem przez las do Narwi
1,0 brzegiem rzeki na północ do miejsca biwaku (kolacja)

Razem 68km/138km

17.08 Niedziela

2,0 z miejsca biwaku przez las do Kamianki
1,0 z Kamianki do leśnego kościoła św.Anny /msza św./
1,0 z kościoła do Kamianki drogą szutrową /śniadanie/
11,0 szosą do Ostrołęki
24,0 szosą 53 do Kadzidła
18,0 szosą do miejscowości Łyse /obiad/
22,0 szosą na północ do Turośli
7,0 szosą do jez. Nidzkiego
2,0 lasem wzdłuż jeziora na zachód do miejsca biwaku /kolacja/

Razem 88km/226km

18.08 poniedziałek

2,0 z miejsca biwaku do szosy na Pisz
18,0 szosą do Piszu /śniadanie, serwis rowerów/
10,0 szosą do m. Szczechy Wlk.
4,0 szosą do m. Zdory /obiad/
2,0 polną drogą do kąpieliska u nasady płw. Szeroki Ostrów
7,5 polną drogą wzdłuż brzegu jez. Śniardwy do m. Kwik
2,0 do szosy 63
1,5 do szosy na Nw. Guty
3,5 szosą do m. Nowe Guty
3,5 szosą wzdłuż brzegu jez. Śniardwy do szosy 16
6,5 szosą do Orzysza
4,5 szosą do m Grądy
3,0 szosą do Leśniczówki Rząśniki
2,0 Lasem do miejsca biwaku nad jez. Orzysz /kolacja/

Razem 70km/296km

19.08 wtorek

śniadanie na biwaku
2,0 lasem do szosy
3,0 szosą do m. Czarne
2,5 drogą polną do m. Pańska Wola
4,5 szosą do m. Zelki
2,5 polną drogą do m. Stare Krzywe /kościół/
5,0 szosą do m. Stare Juchy
16,5 szosą do m. Straduny
6,0 szosą do m. Przytuły
2,0 brzegiem jez. Przytulsko do prywatnego pomostu /obiad/
2,0 z powrotem do Przytuł
4,0 szosą do m. Gąski
5,0 szosą do linii kolejowej Ełk-Olecko w okolicy Wólki Kijewskiej
4,0 polną drogą do m. Nory
4,0 szosą do m. Nowy Młyn
3,0 szosą do m. Niedźwiedzkie
18,0 szosą do m. Raczki /kolacja/
4,0 szosą w kierunku Bakałarzewa do miejsca biwaku nad. jez. Bolesty

Razem 88km/384km

20.08 środa

śniadanie na biwaku
4,0 z miejsca biwaku do szosy na Suwałki w okolicach Raczek
12,0 szosą w kierunku Suwałk do m. Poddubówek
8.0 szosą do m. Gawrych Ruda
3,0 szosą i leśną drogą do obozu harcerskiego na polanie Powały nad jez. Wigry (obiad i kolacja w obozie)

Razem 27km/411km

21.08 czwartek

odpoczynek ( posiłki w obozie )

22.08 piątek

śniadanie w obozie
1,0 przez las do szosy na Bryzgiel
10,0 szosą wzdłuż jez. Wigry do m. Czerwony Krzyż
4,0 leśną drogą do m. Wysoki Most
17,0 szosą do Sejn /obiad/
15,0 szosą do przejścia granicznego w Ogrodnikach
4,0 szosą do m. Akmeniai
5,0 polnymi drogami do m. Neravai
6,0 szosą 134 w kierunku Vejsiejaj / nie znaleziono miejsca na biwak na zach. brzegu jeziora/
2,0 z powrotem szosą do skrzyżowania drogi 134 z szosą Vytautai – Seirijai
4,0 szosą w kierunku Seirijai do miejsca biwakowania na płn. brzegu jeziora o nieznanej nazwie (kolacja).

Razem 68km/479

23.08 sobota

5,0 miejsca biwaku szosą do m. Aviżieniai (śniadanie)
13,0 droga szutrową przez las do m.Vejsiejai
14,0 szosą 134 do m. Leipalingis (obiad)
15,0 szosą 180 do Druskininkai ( Druskienniki)
5,0 zwiedzanie Druskiennik (msza św., kolacja)
11,0 szosą wzdłuż Niemna do m. Liśkiava
4,0 drogą szutrową do Żeimiai nad Niemnem z kilkakrotnym badaniem brzegu rzeki

Razem 67km/546km

24.08 niedziela

śniadanie na biwaku
11,0 Z miejsca Biwaku w m. Zeimiai drogą szutrową przez m. Panara na płn. do szosy 133
5,0 szosą 133 do Merkine
25,0 Szosą 133 do m. Senoji Varena
7,0 szosą do Vareny (obiad)
5,0 zwiedzanie Vareny
26,0 szosą 127 w kierunku Ejszyszek do mostu na Versece
4,0 do miejsca biwaku za wsią D.Zubiśkes (kolacja)

Razem 83km/629km

25.08 poniedziałek

3,0 Z miejsca biwaku koło wsi D. Zubiśkes do szosy 127
8,0 szosą do Ejszyszek ( śniadanie )
4,0 zwiedzanie Ejszyszek
34,0 szosą 126 do Solecznik (obiad)
3,0 poszukiwanie noclegu w Solecznikach (kolacja i nocleg w Solecznickim Domu Dziecka)

Razem 52km/681km

26.08 wtorek

msza św. w solecznickim kościele i śniadanie na kwaterze
3,0 zwiedzanie Solecznik
16,0 szosą E85 do m. Jasunai
3,0 zwiedzanie Jaszun
14,0 szosą do Porodomino (obiad i kolacja)

Razem 36km/717km

27.08 środa (bez ekwipunku)

śniadanie na kwaterze
5,0 Szosą do Juodsiliai
14,0 obwodnicą 101 do szosy E28
14,0 szosą E28 do Trok
2,0 szosa do Starych Trok
2,0 powrót do Trok ( II śniadanie)
4,0 zwiedzanie Trok ( obiad)
14,0 szosą E28 z powrotem do obwodnicy 101
4,0 objazd zamkniętej drogi
14,0 obwodnicą do Juodsiliai
5,0 szosą do Porodomino (IIobiad i kolacja)

Razem 78km/78km (bez ekwipunku)

28.08 czwartek (bez ekwipunku)

śniadanie na kwaterze
5,0 Szosą do Juodsiliai
4,0 obwodnicą 101 do szosy E85
14,0 szosa E85 do Wilna (obiad)
15,0 zwiedzanie Wilna
23,0 z powrotem tą samą droga do Porodomino (II obiad i kolacja przy ognisku)

Razem 62km/140km (bez ekwipunku)

29.08 piątek

śniadanie na kwaterze
5,0 Szosą do Juodsiliai
4,0 obwodnicą 101 do szosy E85
14,0 szosa E85 do Wilna

Razem 23km/740km

Ogółem przejechano 740 km na trasie Warszawa - Wilno wioząc na rowerach pełny ekwipunek tj. ekwipunek osobisty oraz rozdzielony sprzęt wspólny; namioty, garnki, butle gazowe a także prowiant. 
Dodatkowo odbyto dwie wycieczki bez ekwipunku o łącznej długości 140 km.

Razem na licznikach zanotowano dystans 880km.

Marek Gajdziński