Ulaski Gostomskie, 6-7 czerwca 2009r.

Wersja beta - tekst bez korekty stylistycznej

W pierwszy weekend czerwca odbył się biwak kończący turniej o najlepszy zastęp 16 WDH „Grunwald”. W biwaku wzięły udział trzy zastępy w składach: „Łosie”- Paweł, Bruno, Cyprian, Kamil, Hubert i Karol. „Dziki”- Piotrek, Albert i Kuba. „Żubry”- Artur, Olek i Piotrek.. Oraz obstawa: Kadra: Paweł, Artur, Dyzma i Kajtek oraz reprezentacja „Cietrzewi”: Burak Jr. i Sadek

Dzień I: 6 Czerwca

 

Rozstawianie przeszkód

 

Wypatrywanie zastępów

Pierwszym zadaniem każdego zastępu było dojechać do Nowego Miasta nad Pilicą na godzinę 10:30. Za stęp Łosi dojechał na 10, a pozostałe zastępy pół godziny później. Na przystanku w Nowym Mieście spotkaliśmy Kajtka, który dał nam mapę i powiedział gdzie mamy iść. Wprowadził nas także w obrzędowość biwaku. Byliśmy wysłannikami trzech władców po rozbiciu dzielnicowym. Naszym zadaniem było z powrotem połączyć Polskę w jeden kraj.

 

Rozstawianie namiotów

 

Rozstawianie namiotów c.d.

 

Apel. Sprawdzanie umundurowania

 

Wiązanie krajek

 

Raport

 

Puchar!

Po kilkugodzinnym marszu dotarliśmy do Ulasek Gostomskich, a dokładniej nad łąkę na zakolu Pilicy. Tam rozbiliśmy namioty i rozpakowaliśmy swoje rzeczy. Pół godziny później odbył się apel rozpoczynający turniej a po nim zaczęła się pierwsza gra. Zastępy musiały podążać między dzielnicami (punktami): Ziemi Brzeskiej, Ziemi Sieradzkiej, Ziemi Sandomierskiej i Ziemi Łęczyckiej, i przejmować na tych terenach władzę. W każdej dzielnicy było po pięć zadań (np. strzelanie z wiatrówki lub łuku, przejście pola minowego, historia, samarytanka, rozpalanie ogniska, pływanie kajakiem itp.) do wykonania, dzięki, którym można było zarobić pieniądze na utrzymanie wojska oraz zdobyć punkty w rywalizacji między zastępami. Najwięcej ziem zjednoczył zastęp „Żubry” natomiast najwięcej punktów zdobyły „Dziki”

 

Przeszkoda kajakowa

 

Przeszkoda kajakowa

 

Przeszkoda strzelanie z wiatrówki

 

Księstwo Mazowieckie

 

Strzelanie z łuku

 

trofea

Następnie mieliśmy dwie godziny na przygotowanie obiadu. Każdy zastęp musiał gotować sam. Ocenianie było: wykonanie kuchni polowej, współpraca zastępu, jakość posiłku.

 

Robienie obiadu

 

Obiad

Po obiedzie odbyła się dwudziestominutowa gra. Trzeba było rozwiesić plakaty propagandowe na wyznaczonym terenie, który był pilnowany przez funkcjonariuszu milicji obywatelskiej. Najwięcej plakatów rozwiesiły „Dziki”.

Po grze odbył się konkurs zbierania chrustu. A po nim ognisko.

 

Kuchnia polowa

 

Ognisko

Po ognisku rozpętała się burza co uniemożliwiło przeprowadzenie gdy nocnej. Dlatego poszliśmy spać. Przestało padać dopiero rano.

Dzień II: 7 Czerwca

Pobudka była wyznaczona na 7:30, ale Bruno wstał o 6:00 i wszystkich obudził. Po śniadaniu odbył się turniej piłki nożnej Pierwsze miejsce zajął zastęp „Dziki”, drugie „Żubry”, trzecie „Łosie”. Po turnieju wszyscy mieliśmy czas na spakowanie się i złożenie namiotów. Następnie odbył się apel końcowy. Pierwsze miejsce na biwaku zajął zastęp „Dziki”, a w punktacji śródrocznej zastęp „Żubry”. Wszystkim serdecznie gratulujemy i mamy na dzieje, że za rok będzie równie zażarta walka o miano najlepszego zastępu, a wszystko w braterskiej atmosferze.

 

Wzniecanie ognia po burzy

 

Turniej piłki

 

Publika

 

Akcja za akcją

Po apelu zastępy rozpoczęły powrót do domu.

 

Apel kończący

 

Apel kończący

 

Gratulacje. Dziki najlepszy zastęp na biwaku

 

Gratulacje. Żubry najlepszy zastęp w punktacji śródrocznej

 

Zastęp "Łosie"

 

Zastęp "Dziki"

 

Zastęp "Żubry"

 

ZZ-t "Stara Gwardia"

Zastęp starszy "Cietrzewie"

wyw. Maciej Sadowski