W dniach 10 – 12 maja 2002r. w Warszawie odbył się XX Jubileuszowy Zlot Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej. Zlot zorganizowały wspólnie dwa środowiska warszawskie: 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego oraz Szczep 22 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. hm. Kazimierza Skorupki, który reprezentowała 22 Warszawska Drużyna Harcerzy „Płowce" im. Króla Władysława Łokietka. Miejscem zlotu był Harcerski Ośrodek Specjalności (dawniej Harcerski Ośrodek Wodny) na Cyplu Czerniakowskim, gdzie 21 lat temu odbył się pierwszy zlot Unii. Zrealizowano w ten sposób projekt odbycia zlotu w mieście, z jednoczesnym biwakowaniem na terenie „leśnym". Planowane poprzednio miejsce (teren przy klasztorze kamedułów na Bielanach) nie zostało udostępnione organizatorom zlotu.

Zlot rozpoczął się w piątek wieczorem. Na miejscu zlotowego obozu organizatorzy rozbili kilka namiotów dziesięcioosobowych, w których znajdowały się magazyny, kuchnia (taboret z butlą gazową) oraz miejsca noclegowe dla gości i gospodarzy. Oprócz organizatorów zlotu w piątek pojawiło się niewiele środowisk. Dopiero w sobotę rano przyjechały reszta gości. 

Apel - Druh Fedorowicz (22WDH) wciąga flagę.

Drugi dzień zlotu (sobota) rozpoczął apel, opóźniony ze względu na konieczność przeniesienia obozowiska o kilkadziesiąt metrów (zgodnie z żądaniem właścicieli terenu). 

Apel - raport drużynowych

Po apelu rozpoczęto całodniowe harce pod nazwą „Trzy Areny". Odbyły się trzy gry wykorzystujące walory miasta. I tak, pierwsza gra („Arena Rozbrat") polegała na odnalezieniu się rozproszonych patroli w zaznaczonym na planie miasta kwadracie (rejon Placu Trzech Krzyży) przy wykorzystaniu hasła wymyślonego przez dowódcę patrolu (jego również należało odszukać). Gospodarzem gry był hm. Marek Gajdziński (16 WDH). Po jej zakończeniu uczestnicy zlotu przenieśli się do Parku Skaryszewskiego im. Ignacego Paderewskiego na Kamionku (Praga Południe), gdzie odbyły się zawodu w biegach pieszych i jazdach rowerowych na orientację (uczestnicy przemierzali trasę biegu z mapą, zaś ich zadaniem było odszukanie ukrytych na trasie punktów kontrolnych w określonym czasie). Gospodarzami „Areny Park Skaryszewski" byli phm. Marek Sokołowski (22 WDH) oraz pwd. Andrzej Karwan (16 WDH). Po zakończeniu drugiej gry organizatorzy dostarczyli do Parku Skaryszewskiego obiad (grochówka i kiełbasa na gorąco), przygotowany przez harcerki ze Szczepu 22 WDHiZ oraz przez harcerzy z 16 WDH.  

 

Park Skaryszewski - Start do biegu na orientację

 

Niektórych uczestników gry opuścił nagle Duch Walki

Trzecia gra („Arena Stare Miasto") polegała na zdobywaniu punktów, mandatów poselskich (za poprawne udzielenie odpowiedzi na pytania z historii Polski i harcerstwa) oraz wskazówek co do lokalizacji kolejnych przeszkód, w trakcie ograniczonego czasowo biegu po terenie Starego i Nowego Miasta. Gra nawiązywała do dysput stronnictw pro- i antyunijnych, toczonych w związku z zawiązaniem unii lubelskiej (1569), przy czym stronnictwo prounijne („Korona") tworzyli przedstawiciele środowisk poznańskich i krakowskich, zaś antyunijnych („Litwa") – harcerze z Warszawy. Gospodarzami tej gry byli pwd. Andrzej Jaworski (22 WDH) oraz pwd. Lech Najbauer (16 WDH).

Wyniki poszczególnych gier oraz klasyfikacja ogólna wyglądała następująco:

„Arena Rozbrat"

 1. I miejsce – Błękitna Czternastka (Poznań) oraz 6 KDH (Kraków)
 2. II miejsce – 22 WDH (Warszawa) oraz 16 WDH (Warszawa)
 3. III miejsce 23 WDH (Warszawa) – patrol 23 WDH składał się z poborowych, którzy wzięli udział jedynie w pierwszej grze.

„Arena Park Skaryszewski"

 1. I miejsce – Błękitna Czternastka (Poznań)
 2. II miejsce – 22 WDH (Warszawa)
 3. III miejsce – 6 KDH (Kraków) oraz 16 WDH (Warszawa)

„Arena Stare Miasto"

 1. I miejsce – Błękitna Czternastka (Poznań)
 2. II miejsce – Szczep Czternastka (Poznań)
 3. III miejsce – 6 KDH (Kraków)

Klasyfikacja ogólna:

 1. I miejsce – Błękitna Czternastka (Poznań)
 2. II miejsce –6 KDH (Kraków)
 3. III miejsce – Szczep Czternastka (Poznań), 16 WDH (Warszawa) oraz 22 WDH (Warszawa)

Z powodu opóźnienia nie odbył się mecz piłkarski pomiędzy środowiskami poznańskimi i krakowskimi z jednej, a warszawskimi z drugiej strony.

Po zakończeniu gry i kolacji miało miejsce główne ognisko zlotowe, na którym gawędę wygłosił senior środowiska 16 WDH, hm. Stanisław Korwin-Szymanowski. Każde środowisko przedstawiło krótko swoją aktualną sytuację oraz spróbowało odpowiedzieć na pytanie: „Co nam dała Unia?". Po ognisku zlotowym oraz ogłoszeniu ciszy nocnej odbyło się ognisko szarż połączone ze spotkaniem korespondentów. Jego głównym tematem był rozłam w środowisku poznańskim, w którego wyniku na zlocie pojawili się przedstawiciele dwóch szczepów o tym samym numerze (14) oraz odwołujących się do tych samych tradycji. Środowiska unijne nie zajęły stanowiska w sprawie uznania bądź odmowy uznania jednego ze szczepów poznańskich za kontynuatora tradycji UNDHR w Poznaniu, namawiając jednocześnie druhów i druhny z Poznania do podjęcia kroków w celu załagodzenia sytuacji i pojednania. Na ognisku szarż wybrano także nowego Marszałka UNDHR. Poprzedni Marszałek, Grzegorz Brzeziński z Czarnej Trzynastki Krakowskiej, po dwóch latach przekazał insygnia marszałkowskie w ręce Aleksandry Filińskiej z XXI WDHiZ „Puszcza". Nowa marszałek (po raz pierwszy funkcję tę objęła harcerka) zobowiązała się w imieniu swojego środowiska do zorganizowania kolejnego, XXI zlotu UNDHR. Ustalono także, iż spotkanie korespondentów odbędzie się pod koniec listopada lub na początku grudnia w Warszawie, w trakcie festiwalu „Morda" organizowanego przez Pomarańczarnię (Szczep 23 WDH).

Trzeciego dnia zlotu (niedziela) goście i gospodarze uczestniczyli we Mszy Św. w kościele pw. Św. Stefana na ul. Czerniakowskiej. Po powrocie z kościoła, spakowaniu sprzętu i sprzątnięciu terenu odbył się apel końcowy, w trakcie którego nowa Marszałek UNDHR dokonała odnowienia zaprzysiężenia Unii. Zlot zakończył się około godziny 12:00. 

 

Harcerze z 16 i 22 WDH ( Kto ich rozróżni?)

 

Apel końcowy

 

Obrzęd zaprzysiężenia Unii

 

Druhna Ola Filińska z 21 WDH - nowy Marszałek Unii

 

Szczepowy zwycięskiej Błękitnej Czternastki ściąga flagę z masztu

 

Na koniec tradycyjne zdjęcie rodzinne z udziałem niedobitków, które dotrwały do ostatniego gwizdka 

Podsumowanie

W XX Jubileuszowym Zlocie UNDHR uczestniczyły następujące środowiska:

Kraków

 • 6 KDH „Leśni Ludzie"
 • Czarna Trzynastka Krakowska (13 KDH)

Poznań

 • Błękitna Czternastka
 • Szczep Czternastka

Warszawa

 • 1 WDH (jeden przedstawiciel na ognisku zlotowym i ognisku szarż)
 • 16 WDH
 • XXI WDHiZ (apele oraz ogniska)
 • 22 WDH
 • 23 WDH (apele oraz ogniska i udział patrolu poborowego w jednej grze)

Ogółem w zlocie uczestniczyło około 55 harcerek i harcerzy.

Zabrakło przedstawicieli 3 KDH (brak kontaktu), 5 KDH (wyjaśnienia przesłano e-mailem do grupy dyskusyjnej), 7 KDH (odczytano list od korespondentki) oraz XV ŁDH (brak kontaktu).

Z okazji zlotu przygotowano specjalny numer pisma 16 WDH („Sulimczyk") połączonego z pismem 22 WDH („Watra") pn. „Sulimczyk u Watry" (redakcja: Andrzej Jaworski, Barłomiej Zembaczyńśki, Marek Gajdzińśki, Andrzej Karwan i Lech Najbauer) oraz wydano plakietkę zlotową (projekt: Andrzej Karwan). Odpłatność za uczestnictwo w zlocie wynosiła 5 PLN od osoby i była spowodowana koniecznością zapłacenia za udostępnienie terenu oraz przygotowanie obiadu i plakietek.

Komendę zlotu stanowili:

 • komendant - phm. Lesłąw Kuczyński (16 WDH)
 • zastępca komendanta – hm. Marek Gajdziński (16 WDH)
 • oboźny – pwd. Lech Najbauer (16 WDH)
 • kwatermistrz – Łukasz Wojdyga (22 WDH) oraz pwd. Andrzej Karwan (16 WDH)
 • biuro zlotu – och. Olga Kuczyńska (22 WDH).

Sprawozdanie sprządził: pwd. Lech Najbauer HO

Foto: hm. Marek Gajdziński HR