Warszawa, 29 stycznia 2005 r.

Naczelnictwo Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul. Litewska 11/13
00-589 Warszawa

My, niżej podpisani instruktorzy 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Drużyny Rzeczypospolitej, zwracamy się do Naczelnictwa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z prośbą o rozważenie możliwości zajęcia przez Związek stanowiska w sprawie mnożących się w ostatnich dniach publikacji na temat rzekomego udziału Polaków w zbrodniach hitlerowskich Niemiec dokonanych na terenach okupowanych przez III Rzeszę w okresie II wojny światowej. Obchodzona niedawno 60-ta rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau stanowiła pretekst do pojawienia się w wielu światowych mediach nieprawdziwych i krzywdzących informacji o tzw. "polskich obozach zagłady" oraz o "współwinie Polaków za zbrodnie hitleryzmu".

Fałszywy obraz historii, przekazywany opinii publicznej, wpływa niekorzystnie na wizerunek naszego kraju i osłabia pozycję Polski w świecie. Dlatego uważamy, iż organizacja stojąca na straży ideałów prawdy i wartości narodowych ma obowiązek poprzeć starania dyplomatyczne, działania instytucji społecznych, jak również inicjatywy krajowych środków masowego przekazu i dać wyraz solidarności z tymi, którzy protestują przeciwko zakłamywaniu historii Europy. Ewentualne wystąpienie ZHR nie może, rzecz jasna, służyć podtrzymywaniu antagonizmów narodowościowych, ale powinno być aktem obrony prawdy i manifestacją niezgody na antypolskie fałszerstwa.

Rozumiemy i szanujemy tragiczne wspomnienia osób, które przeżyły okropności wojny. Łączymy się w bólu z narodami dotkniętymi skutkami działań zbrodniczych reżimów. Doświadczenia te nie są obce bez mała żadnej polskiej rodzinie. Oddanie hołdu pomordowanym jest szczególną powinnością harcerzy i instruktorów, odwołujących się w pracy wychowawczej do ofiary złożonej przez patriotyczną młodzież w walce o niepodległość. Dlatego nie możemy pozostać obojętni wobec tak bolesnych oszczerstw. Do obrony prawdy historycznej wzywa nas pamięć jednego ze współzałożycieli naszej Drużyny, hm. Janusza Rudnickiego, zamordowanego w Auschwitz w 1942 roku, a także patrona harcerstwa, bł. ks. phm. Wincentego Frelichowskiego, który poniósł męczeńską śmierć w Dachau w 1945 roku.

Wierzymy, że Naczelnictwo zechce rozważyć naszą prośbę i zająć stanowisko w sprawie.

List niniejszy zostanie podany do wiadomości instruktorów Związku.

CZUWAJ!

instruktorzy 16 WDH

phm. Paweł Burakowski HR- drużynowy
hm. Marek Gajdziński HR
phm. Lesław Kuczyński HR
phm. Lech Najbauer HR
pwd. Andrzej Karwan HR
pwd. Jan Urmańśki HO