Liczba harcerzy: 18

Kadra obozu: 

 • ćw. Kajetan Kapuściński – komendant
 • ćw. Łukasz Zubilewicz - oboźny

Zastępy: 

Zastęp „Żmije”: 

 • Zastępowy wyw. Maurycy Chronowski
 • wyw. Piotr Kochański
 • mł. Bartłomiej Borzęcki
 • mł. Maciej Michalak

Zastęp „Borsuki”:

 • Zastępowy wyw. Jakub Kuźmiński
 • wyw. Michał Glanz
 • mł. Jan Grzybowski 
 • mł. Jan Malinowski

Zastęp „Bobry”:

 • Zastępowy wyw. Jakub Romański
 • mł. Szymon Nowosielski
 • mł. Paweł Lenarcik
 • mł. Antoni Michalak 

Zastęp „Badyle”:

 • Zastępowy mł. Adam Kowalski
 • wyw. Patryk Dobies
 • mł. Marcin Rzeczkowski
 • mł. Grzegorz Karolewski

STOPNIE: 

 • Na obozie zdobyto łącznie 4 stopnie młodzika i 6 stopni wywiadowcy. 

SPRAWNOŚCI: 

 • Zdobyto 45 sprawności. 

PROGRAM: 

Na obozie zorganizowano:

 • Grę Integracyjną Zgrupowania,
 • Grę Ekonomiczną Zgrupowania,
 • Manewry Zgrupowania,
 • Gry Terenowe,
 • Zwiady terenowe,
 • Rajdy,
 • Ogniska,
 • Bieg na stopięń młodzika, 
 • Bieg na stopień wywiadowcy,
 • Pionierkę, 
 • Rozpionierkę,
 • Zdobywanie sprawności,
 • Grę Demokratyczną,
 • Zielony Dzień,
 • INO,
 • Watrę,
 • Śpiewanki
 • Ćwiczenia z musztry,
 • Grę ze zdobywania pożywienia.

PUNKTACJA: 

 1. I miejsce: zastęp „Borsuki” 1283 pkt
 2. II miejsce: zastęp „Żmije” 1216 pkt
 3. III miejsce: zastęp „Bobry” 1068 pkt
 4. IV miejsce: zastęp "Badyle" 1042 pkt

(Szczegółowa punktacja do wglądu u drużynowego)

HO Kajetan Kapuściński