4 czerwca 1989 roku odbyły się pamiętne, wynegocjowane przy Okrągłym Stole wybory, w wyniku których komuniści w Polsce utracili realną władzę. To pociągnęło za sobą podobne wydarzenia i skutki w całym bloku państw Europy Wschodniej, które po II Wojnie Światowej znalazły się w strefie zależności od  Związku Radzieckiego. Tak upadł komunizm w Europie. Tak doszło do rozpadu Związku Radzieckiego. Tak Europa po blisko 50 latach koszmaru zafundowanego jej przez socjalizm narodowy i klasowy wróciła na tory normalnego rozwoju cywilizacyjnego.  Nie było by Okrągłego Stołu i tego wszystkiego co się potem wydarzyło w Polsce i w Europie bez "Solidarności" i wieloletniej determinacji tego ruchu społecznego, by przetrwać represje Stanu Wojennego. W tym szeroko pojętym ruchu solidarności nie zabrakło też Szesnastki.

W 20 rocznicę wyborów w polskich stacjach telewizyjnych emitowano klip stworzony przez inicjatywę Razem'89'09 dla uczczenia tych wydarzeń, powrotu Polski do Europy i do normalności. Jest nam niezmiernie miło, że pojawił się tam akcent harcerski i to dotyczący Szesnastki. Wypada za to gorąco podziękować Szymonowi Majewskiemu. Dzięki Szymon za to, że normalność kojarzy ci się z harcerskimi wędrówkami i z Szesnastką.

Marek Gajdziński