A A A

W Aleksandrowie pod Falenicą odbył się piknik Fundacji Charytatywny Bal Dziennikarzy, w którego organizację po raz drugi włączyła się Szesnastka.

Sześcioosobowa grupa harcerzy 16 WDH wraz z zuchem oraz harcerka ze Szczepu 22 WDHiZ zorganizowali grę w postaci biegu harcerskiego. Opracowano koncepcje przeszkód, przygotowano niezbędne rekwizyty wyznaczono trasę i wreszcie obstawiono poszczególne przeszkody. Bieg rozpoczynał się krótkim marszem na orientację w kierunku pierwszej przeszkody, tj. sztafety sprawnościowej (Paweł Huras). Po znakach patrolowych należało przejść do drugiego zadania, które polegało na ułożeniu z pociętych fragmentów plakietki 90-ciolecia 16 WDH (Lech Najbauer), a następnie do przeszkody trzeciej, na której odbywał się quiz krajoznawczy (Olga Kuczyńska). Po kolejnym krótkim marszu na orientację uczestnicy biegu mieli za zadanie niezauważenie podejść Lesława II Kuczyńskiego, jr. oraz po wyznaczeniu azymutu 340 stopni (Daniel Karkowski) – przejść do ostatniego zadania: zbudowania łódeczki ze znalezionych w lesie przedmiotów i zwodowania jej w misce (Krzysztof Pasternak). Wypuszczaniem patroli oraz podsumowaniem biegu zajmowali się Lesław I Kuczyński, sr. oraz Andrzej Karwan. Konferansjerkę prowadził Zawiszak, Szymon Majewski. W biegu wzięło udział 15 patroli rodzinno-przyjacielskich, ogółem około 70 osób. Wygrał patrol „Hiszpanie", którego członkowie otrzymali w nagrodę plecaki i torby ze słodyczami (słodycze były także nagrodami pocieszenia dla pozostałych uczestników biegu). Karty patrolowe przygotował Krzysztof Pasternak, a dyplomy wypisał Lesław I Kuczyński, sr.

Oprócz obsługi biegu harcerze z 16 WDH pomagali w organizacji parkingu oraz porządkowaniu terenu.

Lech Najbauer