Kulminacja Jubileuszu Stulecia Szesnastki za nami.  Cóż to było za święto!  Z pewnością będzie długo pamiętane przez wielu rodziców, Zawiszaków, przyjaciół Szesnastki i mieszkańców Ochoty.  No i przede wszystkim przez nas – instruktorów i harcerzy oraz zuchów naszego Szczepu.

Przygotowania do wielkiego Jubileuszu trwały ponad dwa lata.  Plany oraz pomysły zmieniały się i krzyżowały w ogniu długich i wyczerpujących dyskusji, jakie toczyli Zawiszacy z kadrą Szczepu.  W trakcie kilku spotkań sztabu, który niebawem przekształcił się w Komitet Organizacyjny Stulecia Szesnastki, padały propozycje zorganizowania wystawy w Muzeum Niepodległości, wydania kolorowego albumu ze zdjęciami, wypuszczenie specjalnego znaczka pocztowego oraz zorganizowania harcerskiego „flash moba”, czyli nagłej zbiórki osób skrzykniętych za pośrednictwem portali społecznościowych, którzy w jednym momencie i w jednym miejscu wykonują tę samą, albo podobną, czynność, na przykład zawiązują ogromny krąg i śpiewają „Bratnie słowo”.

Realistyczne podejście do tych pomysłów sprowadziło je do poziomu wykonalności, co objawiło się zarówno nieznaczną redukcją ich liczby, jak i zmianą treści.  Ostatecznie, po naprawdę wielu dysputach, nieraz prawie kłótniach, ustalono, że w ramach naszego wielkiego jubileuszu odbędzie się plenerowa wystawa fotograficzna, uroczysty apel na Placu Narutowicza połączony z odsłonięciem pamiątkowego kamienia, Msza Święta oraz harcerski poczęstunek i ognisko pokoleń na Cyplu Czerniakowskim, gdzie swoje święta Szesnastka obchodzi tradycyjnie już od 30 lat.  Tak zaplanowane wydarzenia miały zostać wzbogacone wydaniem specjalnego numeru „Sulimczyka”, szesnastkowego kalendarza, a także specjalnego metalowego znaczka, jak również serią artykułów o Szesnastce w różnych gazetach i periodykach.  Niemal wszystko to udało się zrealizować bez większych zmian.

W rok Stulecia weszliśmy Mszą Święta odprawioną w październiku 2010 roku w kościele pod wezwaniem św. Jacka na Nowym Mieście.  Od tego momentu na stronie internetowej Szesnastki tykał zegar, odliczający dni, jakie pozostały nam do święta zaplanowanego na 18 września 2011 roku.  Rozpoczęliśmy więc bardziej intensywne przygotowania.  Każda z atrakcji, jakie miały uświetnić nasz jubileusz wymagała pewnych formalności, czy szczegółowych harmonogramów i podziału ról.  Zawiszacy zajęli się wystawą i kamieniem oraz przygotowaniem posiłku i ogniska na Cyplu.  Poszczególne drużyny Szczepu wzięły na siebie organizację Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej, którego uczestników zaprosiliśmy na nasze święto, a także wydanie „Sulimczyka”, pokaz musztry na Placu Narutowicza i harcerską oprawę zawiszackiego ogniska.  Pracy było bardzo dużo i trwała do ostatniej minuty przed wybiciem południa w niedzielę 18 września 2011 roku, kiedy to oficjalnie rozpoczęliśmy obchody.

Ogromny wysiłek włożyło w przygotowanie jubileuszu szereg Zawiszaków.  Mimo, że wszystkich, którzy do ostatniej chwili pracowali nad tym, aby święto wypadło jak najlepiej, wymieniamy na naszej stronie internetowej, tu również należy o nich wspomnieć w jak najcieplejszych słowach.  Komitet Organizacyjny nie miał w zasadzie stałego czy może raczej ustalonego składu, ale kilka osób wchodziło do niego niemal od początku.  Była to przede wszystkim kadra Szczepu, na czele z Przewodniczącym Komitetu Markiem Gajdzińskim, a także druhowie: Andrzej Karwan, Lesław Kuczyński, Piotr Drzazga, Paweł Huras, Artur Piątek, Michał Lewandowski i Lech Najbauer.  Poszczególnych zadań podjęli się także inni instruktorzy i starsi harcerze.  Poza nimi skład Komitetu Organizacyjnego wzbogacali: Alicja Czerwiec, Janusz Pac, Marek Wronkowski, Edward Sudwoj, Wojciech Świątkowski i wielu, wielu innych Zawiszaków.  Na ostatniej prostej dołączyli jeszcze: Leszek Sawicki, Jakub Skrzyński, Robert Borzęcki i Dariusz Orłowski.  Bez tych wszystkich osób, a także bez wsparcia wielu, którzy choćby jedną drobną posługą, jednym większym datkiem, jedną celniejszą uwagą wspomogli organizację naszego święta – jubileusz nie byłby tak huczny i tak radosny.  Dziękujemy!

Ale wróćmy do wydarzeń, które nastąpiły bezpośrednio przed i w trakcie święta Szesnastki.  Na kilka tygodni przed wyznaczoną datą odbywały się gorączkowe, ale spójne i przemyślane działania.  Jeszcze w trakcie wakacji rozesłane zostały zaproszenia do Zawiszaków, dyrekcji szkół, a także władz harcerskich, miejskich i dzielnicowych oraz przyjaciół Szesnastki, które prosiliśmy o wzięcie udziału w naszym święcie.  Zawiszaków przedwojennych zaprosiliśmy specjalnym pismem do wstąpienia do Komitetu Honorowego.  Trwało załatwianie formalności związanych z odsłonięciem pamiątkowego kamienia, ustawieniem wystawy oraz ogniskiem na Cyplu Czerniakowskim.  Złożono również wnioski do Urzędu Miasta o wsparcie finansowe. W tym samym czasie część kadry Szczepu przygotowywała Zlot UNDHR.

Na jednym z ostatnich roboczych spotkań Komitetu Organizacyjnego ustalono punkt po punkcie i niemal minuta po minucie przebieg niedzielnych uroczystości.  Podzielono także nieobsadzone dotychczas zadania między Zawiszaków i kadrę Szczepu.  Za organizację wystawy odpowiadała Alicja Czerwiec, kamień wziął na swoje barki Janusz Pac we współpracy z Jerzym Marczakiem, pozyskiwaniem pieniędzy, zaprojektowaniem znaczków, logo Stulecia i zaproszeń, wszelkimi sprawami kwatermistrzowskimi oraz przygotowaniem kalendarza zajął się Andrzej Karwan, udostępnienie Cypla Czerniakowskiego było zadaniem Leszka Sawickiego, kuchnią zarządzał Robert Borzęcki, wspierany przez najbliższą rodzinę oraz zastęp Zawiszaków z lat 90-tych, Lesław Kuczyński był odpowiedzialny za tort oraz drewno na ognisko, Dariusz Orłowski umożliwił skorzystanie ze sprzętu biurowo-ekspozycyjnego oraz wykonał szereg elementów wizualnych, takich jak banery i plansze z logo Stulecia oraz z emblematami szesnastkowymi i harcerskimi, jak również zapewnił relacje z uroczystości w TVP Info, Szymon Majewski z kolei promował Jubileusz w telewizji TVN i ściągnął na nasze uroczystości kamery tej stacji, Piotr Drzazga zorganizował nagłośnienie oraz umożliwił skorzystanie ze sprzętu Okręgu Mazowieckiego ZHR (a także kilkakrotnie udostępnił swoje mieszkanie na narady komitetu), Michał Lewandowski wraz z rodziną czuwał nad wykonaniem metalowych znaczków, Artur Piątek wspierał organizację obchodów ze strony Biura Okręgu Mazowieckiego ZHR, czuwając m.in. nad wpływami wpisowego od Zawiszaków, Paweł Huras zadbał o dystrybucję zaproszeń, a także kwiaty pod kamieniem oraz zasilanie nagłośnienia, na Marcinie Gierbiszu spoczywały zadania medialne, przede wszystkim aktualizacje strony internetowej, przygotowanie komunikatów do prasy oraz wydanie „Sulimczyka” (z korektą wykonaną przez mamę jednego z harcerzy, panią Adrianę Wołoszko), Dyzma Zawadzki podjął się oprawy Mszy Świętej oraz zamieszczenia tekstu o Szesnastce w lokalnej gazecie wychodzącej na Ochocie, Kajetan Kapuściński prowadził Zlot UNDHR. Od kilku miesięcy oboźnym naszego komitetu był Jakub Skrzyński. On też odpowiadał za transport gości Jubileuszu na Cypel Czerniakowski.  Niezależnie od tego, w wielu punktach programu różnych zadań podjęli się: Karol Michalak (transport), Maurycy Kiendziński i Marek Marczak (obsługa biura), Paweł Burakowski (opieka nad gośćmi) czy Lech Najbauer (współpraca z redakcją „Sulimczyka” oraz ogólna pomoc w organizacji).  Pewne elementy programu stały się z kolei domeną starszych Zawiszaków: Wojciecha Świątkowego, który wygłosił gawędę w trakcie odsłonięcia pamiątkowego kamienia, a także Włodzimierza Dusiewicza i Jarosława Kopaczewskiego, którzy śpiewali i gawędzili na ognisku.  A nad wszystkim czuwał Marek Gajdziński – przewodniczący naszego komitetu.

Pamiątkowy kamień i plenerowa wystawa zdjęć na Placu Narutowicza zostały ustawione odpowiednio wcześniej.  Od 11:00 w niedzielę 18 września 2011 roku zaczęli gromadzić się przy nich Zawiszacy i inni goście.  W alejce ma Placu Narutowicza, tuż obok kilkunastu stojaków z rozpiętymi na nich fotogramami obrazującymi sto lat Szesnastki, ustawiliśmy namiot przyozdobiony symbolami stulecia.  Tam można było odebrać „pakiet zawiszacki”, na który składały się: metalowy znaczek oraz specjalny numer „Sulimczyka” z kolorową okładką, a także zaopatrzyć w specjalny okolicznościowy kalendarz szesnastomiesięczny, zawierający szereg zdjęć historycznych oraz miniatur współczesnych fotografii z życia Szesnastki.  Poszczególne plansze kalendarza nosiły tytuły, takie jak: „pomoc”, „wędrówka”, „zima” czy „sport”, a na tle dużego czarno-białego historycznego fotogramu obrazującego dane hasło (i opatrzonego datą wykonania), znajdowała się mniejsza kolorowa fotografia z ostatnich lat – oczywiście tematycznie nawiązująca do tegoż hasła. 

Wystawa

Wystawa

Gości przychodziło coraz więcej.  Zjawili się przedstawiciele Władz Naczelnych ZHR (Przewodniczący Michał Butkiewicz, Prezes Sądu Harcerskiego Krzysztof Woś), władz okręgu (Przewodniczący Zarządu Grzegorz Karczmarczyk) i chorągwi (komendant Andrzej Jaworski, przewodniczący Komisji Instruktorskiej Jarosław Błoniarz, referent harcerzy Robert Chalimoniuk) i szereg innych instruktorów i instruktorek, w tym m.in. Jan Pastwa, instruktor ZHR i polski ambasador w Republice Czeskiej.  Wkrótce dołączyły również drużyny harcerskie zaproszone przez Szesnastkę, w tym środowiska UNDHR, a także gdyńska 40-stka i inne drużyny, z którymi wspólnie przeprowadziliśmy w ostatnich latach obozy, zimowiska i spływy kajakowe.  Byli rodzice, koledzy i znajomi harcerzy.  Byli przyjaciele Szesnastki, wśród nich pani Urszula Tarkowska, wicedyrektorka szkoły im. Staszica.  Byli mieszkańcy Ochoty i przechodnie, których piękna pogoda zwabiła na plac.  No i przede wszystkim – było mnóstwo Zawiszaków.  Zjawili się także wszyscy żyjący Honorowi Zawiszacy w osobach pani Hanny Gajdzińskiej Chabrowskiej i pani Zofii Karwan. Obliczenia dokonywane we wciąż przemieszczającym się tłumie wskazywały na około 250 osób bez mundurów; czynnych instruktorów, harcerek, harcerzy i zuchów było około 150.

Zwiedzanie wystawy i rozmowy z dawno niewidzianymi przyjaciółmi zostały przerwane zaproszeniem do obejrzenia pokazu musztry paradnej, który przygotowali harcerze Szesnastki.  Kolumnę prowadził Michał Lewandowski, który był również oboźnym uroczystości na Placu Narutowicza.  Rytm pokazu wybijały bęben i werbel.  Maszerujący za sztandarem szereg harcerzy przeszedł przez jezdnię (policja wstrzymała ruch samochodów) wraz z podążającymi za nim gośćmi.  Harcerze ustawili się wokół kamienia, posadowionego tuż przy alejce między jezdnią Placu Narutowicza, a ulicą Akademicką.  Na jednym skrzydle stanęły sztandar Szesnastki i sztandar chorągwi, na drugim zaproszone drużyny.  A wokół kłębił się tłum gości i Zawiszaków. 

Pokaz musztry

Pokaz musztry

O 13:00 rozpoczął się apel stulecia.  Po przyjęciu raportu drużynowych oraz złożeniu meldunku Przewodniczącemu ZHR odśpiewano hymn harcerski i hymn Szesnastki.  Potem odczytano uroczysty rozkaz.  Wreszcie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego kamienia, dokonane przez Zawiszaków, członków Komitetu Honorowego, Wojciecha Świątkowskiego, Stanisława Potempskiego i Zdzisława Hamana. Wojciech Świątkowski wygłosił również okolicznościową krótką gawędę.  Na kamieniu wyryto krzyż harcerski oraz lilijkę zawiszacką, a także napis: „1911 – 2011, 100 lat w służbie Rzeczypospolitej, 16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Ramię pręż! Słabość krusz! Ducha tęż! Ojczyźnie miłej służ!”.  Po druhu Świątkowskim list do Szesnastki odczytał Przewodniczący ZHR Michał Butkiewicz oraz głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Marek Gajdziński.  Pod kamieniem złożono wieniec z biało-czerwoną szarfą.  Nastąpiło również przekazanie sznura przez ustępującego szczepowego Pawła Hurasa nowemu szczepowemu Marcinowi Gierbiszowi.  Zaraz potem dwóch nowomianowanych instruktorów Szesnastki, pwd. Karol Kaszyński oraz pwd. Kajetan Kapuściński złożyło na ręce komendanta chorągwi Andrzeja Jaworskiego i w obecności sztandaru Szesnastki, zobowiązania instruktorskie.  Na zakończenie swoje posłanie do Szesnastki odczytała druhna z Pomarańczarni. 

Apel Stulecia

Apel

Do zaplanowanej na 14:00 Mszy Świętej w pobliskim kościele św. Jakuba zostało jeszcze trochę czasu.  Kolumna harcerska, znów dzięki pomocy policji, przemaszerowała pod kościół, a Zawiszacy kontynuowali zwiedzanie wystawy oraz podziwiali pamiątkowy kamień.  Msza rozpoczęła się z niewielkim opóźnieniem.  Sprawował ją kapelan harcerski pwd. Radosław Jurewicz.  Czytania oraz modlitwę powszechną przygotowali harcerze i instruktorzy Szesnastki, a śpiew zapewniły druhny z 40-stki.  Wystawiono sztandary, a ołtarz ozdobiły duże plansze z krzyżem harcerskim oraz logo Stulecia. 

W kościele

Msza św. w kościele Św. Jakuba na placu Narutowicza

Po Mszy Świętej Zawiszacy i harcerze, podstawionym pod kościół autobusem miejskim, a także z wykorzystaniem własnych środków transportu, przemieścili się na Cypel Czerniakowski, do Harcerskiego Ośrodka Specjalności Chorągwi Stołecznej ZHP.  Tam już od kilku godzin trwały przygotowania do poczęstunku, na który składały się kiełbaska i kurczak z grilla.  Zastęp kuchenny pod wodzą Roberta Borzęckiego uwijał się tak, że w ciągu godziny wszyscy goście najedli się, nierzadko repetując.  Trwały rozmowy przy stołach, ustawionych pod dużymi namiotami pozostawionymi do naszej dyspozycji przez kierownictwo ośrodka, a co pewien czas do grona Zawiszaków dołączali kolejni goście.  Przybył także radny m. st. Warszawy, były instruktor ZHR, Paweł Lech.  Według obliczeń, na Cyplu Czerniakowskim gościliśmy około 60 harcerek i harcerzy oraz około 130 Zawiszaków i przyjaciół Szesnastki. 

Moment rozpalenia ogniska

Moment rozpalenia ogniska

Wkrótce zaproszono wszystkich obecnych na uroczyste ognisko Stulecia.  Rozpalili je najstarszy obecny na Cyplu Zawiszak, Wojciech Świątkowski, oraz najmłodsi harcerze z każdej z drużyn Szczepu.  Ognisko prowadzili dwaj szczepowi, Paweł Huras i Marcin Gierbisz.  Po odśpiewaniu tradycyjnych pieśni, którymi Szesnastka zawsze rozpoczyna ogniska, gawędę wygłosił Zawiszak Włodzimierz Dusiewicz.  Opowiadając o swoich harcerskich przygodach i wspominając Zawiszaków, którzy odeszli na Wieczną Wartę, nawiązał do pewnego obozowego wydarzenia, które zaowocowało piosenką.  Była to kompozycja druha Dusiewicza, którą zresztą zaprezentował wraz ze swoim zastępowym - Januszem Ratajczakiem.  Piosenka okazał się całkiem nieznana dzisiejszemu harcerskiemu pokoleniu– nikt, poza dwoma śpiewakami nie słyszał jej przedtem.  Dobrze więc, że po ponad pół wieku wróciła do nas.

Gawędy poszczególnych Zawiszaków i gości (w tym komendanta chorągwi Andrzeja Jaworskiego oraz gościa Pawła Lecha) przeplatane były znacznie lepiej znanymi piosenkami wciąż śpiewanymi na obozach i zimowiskach („U Mroza”, „Ballada o Szesnastce”, „Wędrówka”, „Rota Szesnastki”, Szwejkowa ballada” „Robin Hood”, „Dom”).  Odczytywano też listy i posłania od Zawiszaków, którzy nie mogli wziąć udziału w naszym świecie, Józefa Przewłockiego „Placka”, Stefana Medwadowskiego, Tadeusza Jarosza i Aleksandra Bartnickiego (w formie wiersza). Urozmaiceniem ogniska były dwa konkursy, do których stanęli Zawiszacy z różnych pokoleń oraz harcerze: konkurs wiązania krajek (zwyciężył Zawiszak Robert Borzęcki, ale nie ustępowali mu nadto Janek Urmański, Szymon Majewski, Jacek Kajak i Paweł Burakowski) i wbijania gwoździ w pieniek (w najcięższej kategorii wbijania gwoździa pomostowego zwyciężył aktualny harcerz 16 WDH „Grunwald” Bartek Karczewski pokonując po emocjonującym finiszu Lesława Kuczyńskiego).  Kulminacyjnym punktem ogniska, po odśpiewaniu „Już do odwrotu...”, był wielki tort Stulecia wniesiony na miejsce ogniskowe z zapalonymi świecami.  Oczywiście spożycie odbyło się już na stołówce. 

Płonie ognisko...

Płonie ognisko...

Goście zaczęli się rozchodzić, harcerze pod wodzą przybocznych opuścili Cypel Czerniakowski.  Pozostali tylko instruktorzy oraz członkowie Komitetu Organizacyjnego i kilku Zawiszaków, którzy pakowali sprzęt i kończyli sprzątanie terenu.  Wszyscy zgodnie przyznali – to był bardzo udany jubileusz.  Być może nie wszystko udało się zrealizować tak, jak zaplanowaliśmy, pewne punktu programu z przyczyn obiektywnych musiały zostać nieco przesunięte lub wręcz pominięte, ale najważniejsze przecież, że spotkaliśmy się z przyjaciółmi, Zawiszakami, dawno niewidzianymi kolegami, z którymi kiedyś w harcerskich mundurach cieszyliśmy się z tego, że jesteśmy członkami wspaniałej drużyny, z tak bogatymi tradycjami – Warszawskiej Szesnastki. 

Kamień Stulecia

Kamień Stulecia

fot. Aleksandra Kuczyńska

Pokaz zdjęć przygotowany przez Pana Wojciecha Oksieńciuka

Lista osób, którym winni jesteśmy wdzięczność za pomoc w przygotowaniu i udział w uroczystościach 100-lecia Szesnastki 

 • Wojciech Świątkowski – za udział w Komitecie Honorowym i odsłonięcie kamienia pamiątkowego
 • Zdzisław Haman – za udział w Komitecie Honorowym
 • Janusz Haman – za udział w Komitecie Honorowym
 • Stanisław Potempski – za udział w Komitecie Honorowym
 • Józef Przewłocki – za udział w Komitecie Honorowym
 • Stefan Medwadowski – za udział w Komitecie Honorowym
 • Zdzisław Szeliski – za udział w Komitecie Honorowym
 • Władysław Jarosz – za udział w Komitecie Honorowym
 • Wojciech Okupski – za udział w Komitecie Honorowym
 • Ludwik Schellenberg – za udział w Komitecie Honorowym
 • Bohdan Tomaszewski – za udział w Komitecie Honorowym
 • Lech Świerbutowicz – za udział w Komitecie Honorowym
 • Janusz Pac – za kamień pamiątkowy i wszystko, co z nim związane
 • Alicja Czerwiec – za wystawę fotograficzną i wszystko, co z nią związane
 • Piotr Żbikowski – za patronat nad wszystkimi działaniami na terenie Ochoty
 • Maurycy Komorowski – za życzliwość dla projektu ustawienia kamienia pamiątkowego
 • Halina Gąsiorowska – za pomoc przy formalnościach związanych z kamieniem pamiątkowym
 • Marcin Wojdat – za pomoc w pozyskaniu grantów na kamień i wystawę
 • Robert Borzęcki – za zaopatrzenie żywnościowe i obsługę kuchni jubileuszowej
 • Krzysztof Borzęcki – za obsługę konta mailowego Zawiszaków i obsługę kuchni Jubileuszowej
 • Dariusz Orłowski – za informację w TVP Info, za banery reklamowe i wiele różnych różności
 • Leszek Sawicki – za załatwianie formalności z ZHP
 • Jakub Skrzyński – za koordynację działań Komitetu Organizacyjnego i za transport uczestników
 • Andrzej Marczak – za projekt architektoniczny kamienia pamiątkowego
 • Marek Talacha – za skanowanie zdjęć na wystawę fotograficzną
 • Szymon Majewski – za promocję Jubileuszu i informacje telewizyjne w TVN
 • Regina Lewkowicz – za udostępnienie szkoły dla Zlotu UNDHR
 • Urszula Tarkowska - za udostępnienie szkoły dla Zlotu UNDHR i za udział w uroczystościach
 • ks. prałat Henryk Bartuszek – za udostępnienie kościoła na mszę św. i koncelebrę
 • ks. pwd. Radosław Jurewicz – za sprawowanie mszy św.
 • Michał Butkiewicz – za „zielone światło” przy pozyskiwaniu grantów, za udział w uroczystościach i list
 • Grzegorz Karczmarczyk – za pomoc organizacyjną ze strony Okręgu Mazowieckiego ZHR i za udział w uroczystościach
 • Marek Wronkowski – za dostarczenie zdjęć na wystawę fotograficzną
 • Edward Sudwoj – za udostępnianie lokalu dla Komitetu Organizacyjnego
 • Jerzy Wójtowicz – za przywiezienie tortu jubileuszowego
 • Adriana Wołoszko – za korektę „Sulimczyka”
 • Izabela Komorowska – za korektę tekstu zaproszeń
 • Monika Kobus – za pomoc przy pozyskiwaniu grantów
 • Olga Kuczyńska - za obsługę fotograficzną uroczystości
 • Ireneusz Mieleszkiewicz – za obsługę fotograficzną uroczystości
 • Maria Saloni-Sadowska – za obsługę fotograficzną uroczystości
 • Jurij Sadowski – za obsługę fotograficzną uroczystości
 • Wojciech Oksieńciuk – za obsługę fotograficzną uroczystości
 • Wojciech Talacha - za obsługę filmową uroczystości
 • Magdalena Borzęcka – za obsługę kuchni jubileuszowej
 • Julita Borzęcka – za obsługę kuchni
 • Dariusz Krawczyński – za obsługę kuchni
 • Maciej Krawczyński – za obsługę kuchni
 • Adam Sarwacki – za obsługę kuchni
 • Marcin Kasprzak – za obsługę kuchni
 • Maciej Borzęcki – za obsługę kuchni
 • Marta Borzęcka – za obsługę kuchni
 • Izabela Kraj – za materiał prasowy w Życiu Warszawy
 • Robert Biskupski – za materiał prasowy w Życiu Warszawy
 • Włodzimierz Dusiewicz - za przygotowanie piosenek i gawędy na ognisku
 • Jarosław Kopaczewski – za przygotowanie piosenek na ognisku
 • Łukasz Wojdyga – za pomoc organizacyjną ze strony Okręgu Mazowieckiego ZHR
 • Ewa Paliwoda – za pomoc organizacyjną ze strony Okręgu Mazowieckiego ZHR
 • Sylwia Umiastowska – za pomoc przy pozyskiwaniu grantów
 • Magdalena Dulkiewicz – za pomoc przy pozyskiwaniu grantów
 • Przemysława i Krzysztof Lewandowscy – za wykonanie pamiątkowych znaczków
 • Bartosz Lewandowski – za wykonanie pamiątkowych znaczków
 • Marcin Jędrzejewski – za druk kalendarza Stulecia
 • Jacek Bobowicz - za udostępnienie Harcerskiego Ośrodka Specjalności na Cyplu Czerniakowskim
 • Jerzy Misiak – za udostępnienie terenu na ognisko Zlotu UNDHR
 • Paweł Lech – za udział w uroczystościach
 • Krzysztof Woś – za udział w uroczystościach
 • Andrzej Jaworski - za udział w uroczystościach
 • 40 Gdyńska Drużyna Harcerek „Źródło” – za udział w uroczystościach i scholę w czasie mszy św.
 • 40 Gdyńska Drużyna Harcerek „Rzeka” – za udział w uroczystościach i scholę w czasie mszy św.
 • 40 Gdyńska Drużyna Harcerek „Potok” – za udział w uroczystościach i scholę w czasie mszy św.
 • 1001 Warszawska Drużyna Harcerek „Strumień” – za udział w uroczystościach i scholę w czasie mszy św.
 • Szczep 23 WDH „Pomarańczarnia” im. K. K. Baczyńskiego – za udział w uroczystościach
 • 22 Szczep „Watra” im. hm. Kazimierza Skorupki – za udział w uroczystościach
 • Szczep „Czarna 13 Krakowska” im. Zawiszy Czarnego – za udział w uroczystościach
 • Szczep „Zielona Trójka” im. Juliusza Dąbrowskiego – za udział w uroczystościach
 • XIV Szczep Harcerski „Czternastka” im. Hetmana Stanisława Rzewuskiego – za udział w uroczystościach
 • XIV Szczep Harcerski „Błękitna Czternastka” im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – za udział w uroczystościach
 • XV Łódzka Drużyna Harcerska im. Andrzeja Małkowskiego – za udział w uroczystościach
 • 62 Szczep „Gaudium” im. Króla Bolesława Chrobrego – za udział w uroczystościach
 • 18 Warszawska Drużyna Harcerek „Rój” – za udział w uroczystościach
 • 44 Warszawska Drużyna Harcerzy „Stanica” – za udział w uroczystościach
 • 58 Mazowiecka Drużyna Harcerzy „Cichociemni” – za udział w uroczystościach
 • 4 Szczep „Czwórka Warszawska” im. Andrzeja Romockiego „Morro” – za udział w uroczystościach
 • 265 Warszawska Drużyna Wędrowniczek „Czarnohora” – za udział w uroczystościach
 • Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego - za udostępnienie terenu na ognisko Zlotu UNDHR
 • Redakcja „Informatora Ochoty i Włoch” – za udostępnienie łam pisma

Dziękujemy!
16WDH