Kraków, 16.09.2011

Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerskich
im. Zawiszy Czarnego

Drodzy Druhowie!

W tym wyjątkowym dla Was dniu pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze gratulacje z okazji tak wspaniałej uroczystości - jubileuszu stulecia powstania Waszego środowiska.

Serdecznie gratulujemy wszystkim pokoleniom Waszej harcerskiej braci ogromnego, stuletniego wkładu w wychowanie tysięcy młodych warszawian. Było i nadal jest to możliwe dzięki ogromnemu ukochaniu idei harcerskiej przez Waszych instruktorów, drużynowych, którzy swoje ideały zaszczepiają młodemu pokoleniu. Gratulujemy Wam ogromnego zaangażowania, które pozwala nieprzerwanie kontynuować Waszą harcerską pracę.

Pragniemy dzisiaj złożyć Wam najszczersze życzenia na kolejne lata Waszej działalności. Zyczymy, aby harcerska przygoda nadal prznosiła Wam wszystkim wiele radości i satysfakcji, aby Wasze środowisko nadal rosło w siłę i potęgę, przez co najmniej kolejne 100 lat, aby Wasze krajki nadal były znakiem wiary w moc Prawdy, Dobra i Piękna, aby kolejne pokolenia Szesnastaków z dumą i radością nosiły je na mundurze.

Pozostajemy z braterskim

Czuwaj!

 W imieniu szczepu 3 KDH "Zielona Trójka"
szczepowa