List od Józefa Przewłockiego "Placka"

18 września, 2011
Drogi Druhu Drużynowy, Drodzy Druhowie Szesnastki,

Z dalekiej Gaskonii, spod Pirenei, w tym tak waznym dniu Stulecia naszej Drużyny, łączę się z Wami sercem i duchem i przesyłam najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy dla naszego Kraju i Drużyny.

Bardzo żałuję, że nie mogę osobiście być dzisiaj z Wami ale pokonam dystans dzielący nas dzisiaj, rozważając dorobek i tradycje naszej Szesnastki.

Nie umiem wyrazić, jak dużo zawdzięczam Drużynie - znalazłwszy się w okupowanej Warszawie po wyrzuceniu rodziny z poznańskiego, z ojcem za granica i matką poza domem w trudnej walce o codzienny byt, wszedłem z bratem Zyguntem [Jackiem] do konspiracyjnej Szesnastki w roku 1941-ym. Wtedy Szesnastka zastąpiła mi rodzinę - wytyczyła mi drogę przez życie, bez kompromisu, co w życiu jest sztucznym i co tzreba odrzucić, a co jest prawdziwym ideałem, do którgo trzeba dążyć.

Wspominam dzisiał szczególnie Michała Sianożęckiego, Zdzicha Szeliskiego, Stefana Medwadowskiego, Andrzeja Zielińskiego, no i przede wszystkim kochanego Zyga Wierzbowskiego. Było wielu innych w konspiracyjnej Drużynie. Oni wszyscy żyjąc wspaniałą tradycją Szesnastki, przekazywali ją nam, byśmy mogli w trudnych chwilach życia stawić czoło przeciwnosciom i je pokonać.

Drodzy Druhowie, Droga Szesnastko - Czuwaj!
Józef Przewłocki - Placek

List od Stefana Medwadowskiego

Stuleciew Szesnastki już za kilka dni, życzę więc Wam i wszystkim naszym Zawiszakom jak najbardziej udanych obchodów. Bardzo żałuję, że nie będę mógł osobiście wziąć w nich udziału. Wciąż żywe są dla mnie wspomnienia obchodów  25-lecia w starej szkole Staszica. Nie sądzę, że zostało wiele osób, które wówczas uczestniczyły w Jubileuszu.
Raz jeszcze – wszystkiego najlepszego dla wszystkich!

Stefam Medwadowski
Oakland, Kalifornia, USA
13 września 2011 r.

List od Władysława Tadeusza Jarosza

Drogi Druhu hm M. Gajdziński, drodzy Druhowie!
Dziękuję za listy i programy jubileuszu. Nie będąc w stanie pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie do wzięcia udziału w Uroczystosciach Obchodów Stulecia Szesnastki w Warszawie w dniu 18 września 2011 roku , tą drogą pragnę połączyć się tego dnia z wami w programie uroczystości i gorąco życzyć powodzenia w waszej pracy utrzymania tradycji Szesnastki i pamieci poległych i zmarłych Zawiszaków.

Czuwaj!
Władysław Tadeusz Jarosz

List od Wojciecha Okupskiego

18 września 2011 roku

Drodzy Zawiszacy!
Z okazji święta stuletniej rocznicy założenia 16 WDH – Szesnastki, ślę mojej drużynie najserdeczniejsze życzenia dalszej owocnej pracy i nadal chwalebnych osiągnięć.
Szesnastka zawsze należała do czołowych drużyn Rzeczypospolitej, niech tak zostanie na dalsze stulecia, aby każdy kto w niej był mógł z dumą powiedzieć: jestem Zawiszakiem.
Te życzenia składa Wam jeden z najstarszych jeszcze żyjących Zawiszaków, urodzony w 1920 roku.

Czuwaj!
Wojciech Okupski
Rotgesbuttel, Niemcy

 rękopis (PDF)