W dniu Jubileuszu Stulecia 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego,

Módlmy się za poległych i zmarłych Zawiszaków, a szczególnie za dusze założycieli naszej Drużyny: Jerzego Wądołkowskiego, Janusza Rudnickiego i Piotra Olewińskiego, którzy całym życiem pełnili służbę Bogu i Polsce,  aby Stwórca wynagrodził im ziemski trud i cierpienie i dopuścił do wiecznej szczęśliwości.
Ciebie prosimy…

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za Zawiszaków, którzy z powodu wieku lub choroby nie mogą wraz z nami obchodzić dzisiejszego święta, niech Syn Boży otoczy ich szczególną opieką i ześle potrzebne łaski.
Ciebie prosimy…

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się również za tych Zawiszaków, których losy rzuciły daleko od Ojczyzny, niech Królowa Korony Polskiej ukoi ich tęsknotę za rodzinną ziemią.
Ciebie prosimy...

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się na naszą Ojczyznę, prosząc Boga, by raczył obdarzyć ją pokojem, mądrymi rządami, uchronił od żywiołów i pozwolił rozwijać się w duchu chrześcijańskich wartości.
Ciebie prosimy...

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za cały ruch harcerski i skautowy w Polsce i na świecie, by żar Baden-Powellowskiej idei rozszerzał się i docierał do coraz większej liczby młodzieży.
Ciebie prosimy…

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za nasze rodziny, aby wspierały harcerskie dzieło swoich dzieci i dawały oparcie w chwilach zwątpienia.
Ciebie prosimy…

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za obecnych tu przyjaciół Szesnastki, aby nasze braterskie uczycie wzmacniało się w codziennym współdziałaniu na harcerskiej niwie.
Ciebie prosimy...

Wysłuchaj nas Panie!

Módlmy się za nas tu zgromadzonych zuchów, harcerzy i Zawiszaków 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, abyśmy potrafili wiernie trwać na straży ideałów harcerstwa i tradycji Szesnastki.
Ciebie prosimy...

Wysłuchaj nas Panie! 

Modlitwa powszechna ułożona przez drużynowego 16 WDH Grunwald Dyzmę Zawadzkiego do Mszy Świętej w intencji Szesnastki oraz poległych i zmarłych Zawiszaków, która została odprawiona w kościele pod wezwaniem  św. Jakuba na placu Narutowicza w dniu Jubileuszu 100 – lecia 16 WDH.

autor Dyzma Zawadzki

Autor - dh. Dyzma Zawadzki