LICZBA HARCERZY: 25

Kadra obozu: 

 • pwd. Kajetan Kapuściński HO – komendant
 • HO Karol Michalak - kwatermistrz, instruktor programowy
 • ćw. Jakub Romański - instruktor programowy
 • ćw. Jakub Kuźmiński - oboźny
 • HO Maciej Sadowski - kuchmistrz

Zastępy: 

Zastęp „Susły”: 

 1. Zastępowy wyw. Maurycy Chronowski
 2. mł. Grzegorz Stankiewicz
 3. mł. Wiktor Imiela
 4. mł. Tomasz Gabrylewicz
 5. mł. Andrzej Szymański

Zastęp „Muflony”: 

 • Zastępowy wyw. Maciej Michalak
 • mł. Marek Janiczak
 • mł. Wojciech Ambroziak
 • mł. Mateusz Beczek
 • mł. Adam Zatkalik
 • mł. Leon Zieliński
 • mł. Jakub Jędrych
 • szer. Maciej Gralak

Zastęp „Krogulce”:

 • Zastępowy wyw. Piotr Kochański
 • mł. Antoni Murawski
 • mł. Adam Czerski
 • mł. Mateusz Kaczkowski
 • szer. Maksymilian Jaszczuk 

Zastęp „Borsuki”:

 • wyw. Michał Glanz
 • wyw. Paweł Lenarcik

STOPNIE:

 • Na obozie zdobyto 8 stopni młodzika.

SPRAWNOŚCI:

 • Zdobyto 66 sprawności.

PROGRAM: 

Na obozie zorganizowano:

 • Fabułę - Starożytna Grecja,
 • Manewry Zgrupowań,
 • Gry Terenowe,
 • Kręgi Stopni,
 • Zwiady terenowe,
 • Rajdy,
 • Ogniska,
 • Chatki zastępów,
 • Bieg na stopięń młodzika, 
 • Bieg na stopień wywiadowcy,
 • Pionierkę, 
 • Rozpionierkę,
 • Zdobywanie sprawności,
 • INO,
 • Watrę,
 • Śpiewanki,
 • Ćwiczenia z musztry.

PUNKTACJA: 

 1. I miejsce: zastęp „Krogulce” 263pkt
 2. II miejsce: zastęp „Susły” 260pkt
 3. III miejsce: zastęp „Borsuki” 256 pkt

pwd. Kajetan Kapuściński