Słowa i muzyka Stanisław Bugajski

O Panie Boże, Ojcze nasz,
W opiece swej nas miej.
Harcerskich serc ty drgnienia znasz,
Nam pomóc zawsze chciej.

Wszak Ciebie i Ojczyznę,
Miłując chcemy żyć.
Harcerskim prawom życia dnia,
Wiernymi zawsze być.

I daj nam zdrowie dusz i ciał,
Swym światłem zagłusz noc.
I daj nam hart tatrzańskich skał,
I twórczą wzbudź w nas moc.

Wszak Ciebie i Ojczyznę...

O Panie Boże, Ojcze nasz!
Żeglarzy młodych huf,
Modlitwy swoje kornie śle
Z tych naszych polskich wód

Wszak Ciebie i Ojczyznę...

Na szczytach górskich, czy wśród łąk,
W dolinach bystrych rzek,
Szukamy śladów Twoich rąk,
By życie z Tobą wieść.

Wszak Ciebie i Ojczyznę...

Przed nami jest otwarty świat,
A na nim wiele dróg.
Choć wiele ścieżek kusi nas,
Lecz dla nas tylko Bóg!

Wszak Ciebie i Ojczyznę...

Historia pieśni

Autorem słów i muzyki do Modlitwy Harcerskiej jest Stanisław Bugajski - ojciec Zawiszaków - Janka i Staszka Bugajskich, ten sam który w 1936 roku napisał Hymn Szesnastki.