Idzie noc,
Słońce już,
Zeszło z gór,
Zeszło z pól,
Zeszło z mórz,
W cichym śnie,
Spocznij już,
Bóg jest tuż!
Bóg jest tuż!

Obrzędowość

Pieśń śpiewa się na obozach i biwakach stojąc w zawiązanym kręgu na zakończenie dnia - na sam koniec ogniska lub jeśli dzień nie kończył się ogniskiem - w trakcie zbiórki wokół flagi. Traktowana jest jak modlitwa wieczorna.

Wstaje dzień,
Blaski zórz,
Z ponad gór,
Z ponad pól,
Z ponad mórz,
Płoszą cień,
Zbudź się już,
Bóg jest tuż!
Bóg jest tuż!

Obrzędowość

Pieśń śpiewa się na obozach i biwakach stojąc w zawiązanym kręgu na rozpoczęcie dnia. Traktowana jest jak modlitwa poranna