Idziemy w jasną, z błękitu utkaną dal.   g D7
Drogą wśród pól, bezkresnych   D7 a
I wśród zbóż szumiących fal. g

Cicho, szeroko, jak okiem spojrzenia śle,
Takie się snują marzenia
W wieczornej spowitej mgle.

Idziemy naprzód i ciągle pniemy się wzwyż,
By zdobyć szczyt ideałów
Świetlany harcerski krzyż.

Obrzędowość

Pieśń tę śpiewa się w Szesnastce podczas obrzędu składania Przyrzeczenia Harcerskiego, zaraz po tym jak instruktor przyjmujący przyrzeczenie wypowie słowa "Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy", a przed "Rotą Szesnastki".