Już rozpaliło się ognisko,
Dając nam dobrej wróżby znak.
Siedliśmy wszyscy przy nim blisko,
Bo w całej Polsce siedzą tak.

    Siedzą harcerze przy płomieniach,
    Ciepły blask ognia skupia ich.
    Wszystko co złe to szuka cienia,
    Do światła dobro garnie się.

Mówiłeś druhu komendancie,
Że zaufanie do nas masz,
Że wierzysz w nasze szczere chęci,
Wszak ty harcerskie serca znasz.

    Warunki tylko warunkami,
    Od dawna wszak słyszymy to.
    Lecz my jesteśmy harcerzami,
    I zwyciężymy wszelkie zło.
F
F C7
D7
D7 F

F F7 B
B C7 F
F
F C7 F

Obrzędowość

Piosenkę śpiewa się na rozpoczęcie ogniska harcerskiego. Intonuje ja prowadzący ognisko, gdy tylko uzna, że ogień zajął się na dobre i rozpalane ognisko nie zagaśnie.