Słowa i muzyka: Jerzy Braun

Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy jest wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.

    O rycerstwie spod kresowych stanic,
    O obrońcach naszych polskich granic,
    A ponad nami wiatr szumny wieje,
    I dębowy huczy las

Płonie ogień jak serca gorący,
Rzuca w niebo iskry gwiazd.
Jedna przeszłość i przyszłość nas łączy,
Szumi wokół ciemny las.

    W blasku iskier jawi się historia,
    Tyle zdarzeń miało barwę ognia.
    Przy ognisku zasiadły wspomnienia,
    Dziejów kraju uczą nas.
    lub
    (A dokoła jak Polska szeroka,
    Płoną ognie młodych serc.)

Już do odwrotu głos trąbki wzywa,
Alarmując ze wszech stron.
Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.

    Każda twarz się z uniesienia płoni,
    Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni,
    A z młodzieńczej się piersi wyrywa,
    Pieśń potężna pieśń jak dzwon.

Gaśnie ognisko i szumią drzewa,
Spojrzyj weń ostatni raz.
Niech ci w duszy radośnie zaśpiewa,
Że na zawsze łączą nas:

    Wspólne troski i radości życia,
    Serc harcerskich zjednoczone bicia.
    I ta przyjaźń najszczersza na świecie,
    Którą Bóg połączył nas.
a E a
a E a (E)
a E a
a E a (G)

C G
d E a (E)
a E a
a E a

Obrzędowość

Piosenkę śpiewa się na rozpoczęcie i zakończenie ogniska harcerskiego.

Rozpoczęcie:

Po odśpiewaniu pieśni "Już rozpaliło się ognisko", od razu przechodzi się do pierwsze zwrotki zaczynającej się od "Płonie ognisko" i śpiewa się cztery pierwsze zwrotki.

Zakończenie:

Gdy prowadzący ognisko chce je zakończyć intonuje piątą zwrotkę tej pieśni zaczynającą się od słów "Już do odwrotu głos trąbki wzywa". Następnie śpiewa się cztery ostatnie zwrotki. W ten sposób ognisko jest jakby spięte klamrą tej pieśni. Przy słowach "Wstaje wiara w ordynku szczęśliwa" wszyscy wstają i dalej śpiewają już na stojącą tworząc krąg. Przy słowach "Że na zawsze łączą nas" zawiązuje się harcerski krąg. Resztę piosenki śpiewa się już trzymając się za ręce.