Słowa K. Sienkiewicz; muzyka K. Kurpiński

Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia był.
W gwiazdę Polski Orzeł Biały
Patrząc lot swój w niebo wzbił.
I nadzieją podniecany
Woła do nas z górnych stron:
Powstań Polsko, skrusz kajdany,
Dziś twój triumf albo zgon!

Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko żyj!
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza wrogom grzmij!

Na koń! - woła kozak mściwy
Karcić bunty polskich rot,
Bez Bałkanów są ich niwy,
Wszystko jeden zmiecie lot!
Stój! Za Bałkan pierś ta stanie, -
Car wasz marzy płonny łup, -
z wrogów naszych nie zostanie
Na tej ziemi chyba trup!

Hej, kto Polak...

Droga Polsko! Dzieci twoje
Dziś szczęśliwszych doszły chwil,
Od tych sławnych, gdy ich boje
Wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych ziemiach siał, -
Dziś, o Matko, kto polęże,
Na twym łonie będzie spał.

Hej, kto Polak...

Historia pieśni

Pieśń powstała w czasie Powstania Listopadowego w 1831 roku. Słowa wiersza francuskiego poety C Delavigne'a przełożył K. Sienkiewicz. Muzykę skomponował K. Kurpiński. Najbardziej znana i popularna jest pierwsza zwrotka.