słowa: Włodek Dusiewicz, melodia: piosenka "Serce" z filmu "Świat się śmieje".

Na dworze mroźny wiatr tumany gna
I pada śnieg w tumanach, tych.
Jest na świecie przystań mała,
która sobie nas zebrała ...
w dniach - od losu złych. ...!

Szesnastko!  - O towarzyszko ciężkiej doli -
Szesnastko! - piastunko naszych, młodych sił -
Szesnastko! - jeżeli Stwórca nam pozwoli –
Twój obraz wiernie na zawsze w sercach będzie żył!   ...

Kto przygnębiony ufność znajdzie w NIEJ
I wszystkie troski idą w cień.
Radość, wiara nami włada,
gdy braterska nas gromada ...
wita - nowy dzień  ...   !

Szesnastko! - Kto Ciebie kochał tak gorąco –
Szesnastko! - dotąd nie śpiewał tego nikt -
Szesnastko! - te słowa serca struny trącą –
Gdy my pójdziemy w nieznane  jutro ... w nowy świt?

Historia pieśni

Pieśń pożegnalna, odśpiewana na ostatniej choince przed rozwiązaniem Drużyny w 1949 roku. Słowa były skierowane do wszystkich, uczestników spotkania, zebrani wstali i wysłuchali ze łzami w oczach. Odpis rękopisu wręczyłem ówczesnemu drużynowemu Jankowi Karczewskiemu zwanemu: "Karczusiem". Drużyny zawiesiła swoją działalność do 1956 roku.

Tekst przepisany z rękopisu - z małymi zmianami wydrukowany w Kronice 16 WDH str. 209/21O. Oryginał w formacie PDF