Z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku Instytut Pamięci Narodowej opublikował kilka pozycji, wśród których znalazła się również przeszło pięćdziesięciostronicowa broszura autorstwa Tomasza Sikorskiego (b. instruktora 22 WDH), traktująca o udziale harcerzy w wojnie polsko-bolszewickiej.

okładka publikacji Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku

W wojnie 1920 roku brali oczywiście licznie udział harcerze 16 WDH (odsyłamy do odpowiedniej części kroniki drużyny) i znalazło to odzwierciedlenie w treści omawianej broszury. Znaleźć możemy tu na przykład biogram Tadeusza Gutowskiego, a wspomniani są również np. Jerzy Wądołkowski, Piotr Olewiński i Janusz Rudnicki. Publikacja jest bardzo bogato ilustrowana, znalazły się w niej skany fotografii o bardzo wysokiej rozdzielczości, które autor przekazał również Szesnastce.

Szczególnym powodem do dumy może być fakt, że wśród źródeł internetowych znalazła się również strona Szesnastki - jako jedyne tego typu źródło związane bezpośrednio z drużyną harcerską. Niech to będzie dowód, że warto stronę www.16wdh.pl rozbudowywać i aktualizować.

Publikację można pobrać za darmo ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, do czego gorąco zachęcamy!
Do przeczytania również w serwsie 16wdh.pl.