Wizja pierwsza - wzór dobrej drużyny

Drużyna UNDHR:

 • skupia co najmniej 32 harcerzy
 • prowadzi ją drużynowy - starszy brat stosując metodę harcerską
 • pracuje systemem zastępowym
 • ma własny program - nie czeka na wytyczne z zewnątrz
 • zdobywa stopnie i sprawności harcerskie
 • co roku organizuje własny obóz
 • ma własne zwyczaje i obrzędy
 • wychowuje własnych instruktorów zachowując ciągłość pracy
 • pełni służbę i rozsyła dzielnych ludzi w świat
 • ma własny styl - nie poddaje się naciskom i przeciwnościom.

Wizja druga - skarbnica historii i tradycji

Drużyna UNDHR:

 • zna własną historię i tradycję
 • zachowuje idee harcerskie - służby, braterstwa i pracy nad sobą zawarte w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim nawiązując do tradycyjnego ich brzmienia
 • utrzymuje więź pokoleniową ze swoimi harcerzami
 • zachowuje zwyczaje i obrzędy harcerskie
 • zachowuje tradycyjne symbole, mundur i odznaki harcerskie
 • zachowuje tradycyjne elementy metodyki harcerskiej (w tym system stopni harcerskich).

Wizja trzecia - ogniwo w łańcuchu braterstwa

Drużyna UNDHR:

 • utrzymuje za pośrednictwem korespondenta drużyny kontakty z innymi najstarszymi drużynami
 • wyszukuje i zaprasza do Unii inne najstarsze drużyny
 • współdziała w opracowywaniu wspólnej historii najstarszych drużyn swojej miejscowości
 • spieszy z pomocą innym młodszym drużynom - nie opuści nikogo w potrzebie
 • organizuje kontakty swoich harcerzy z harcerzami innych najstarszych drużyn (np. odwiedziny zastępów, odwiedziny obozów, wspólne przedsięwzięcia itp.).

przyjęto na spotkaniu szarż i korespondentów w 1983 r