Motto:

,,...Pokolenie, które chce naprawić co w przeszłości zniszczono, musi być dzielniejsze od dzisiejszego..."

Wszem, wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że my, najstarsze drużyny Rzeczypospolitej, stanąwszy w kręgu na dziedzińcu Zamku Królewskiego, czując w sobie potrzebę ducha, ducha braterstwa i przyjaźni, Unię zawiązaliśmy.

Podpisami naszymi świadczymy, iż będziemy przyjaźnić się serdecznie, wymieniać doświadczenia, ciągle odsłaniać historię drużyn, dzielić się naszymi najcenniejszymi skarbami tradycji i współczesności.

Obiecujemy sobie spotykać się co najmniej raz w roku, ślubując uroczyście uczestniczyć w odnowie Związku Harcerstwa Polskiego, stojąc wiernie na straży harcerskich ideałów, braterstwa i służby Ojczyźnie.

Spisano na Zamku Królewskim w Warszawie

13 września Anno Domini 1981

Podpisy uroczyście złożyli w imieniu Najstarszych Drużyn:

16 Warszawska Drużyna Harcerzy im. Zawiszy Czarnego
phm. Marek Gajdziński

1 Tarnowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego
pwd. Elżbieta Filip

3 Krakowska Drużyna Harcerska im. Kazimierza Pułaskiego
phm. Andrzej Wysocki

Szczep 6 Krakowskich Drużyn Harcerskich "Leśni Ludzie" im. Romualda Traugutta
pwd. Katarzyna Cyankiewicz

Szczep Harcerski "Czarna Trzynastka Krakowska" im. Zawiszy Czarnego
pwd. Krzysztof Łabuzek

15 Łódzka Drużyna Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego
hm. Jacek Broniewski

21 Warszawska Drużyna Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego
pwd. Krzysztof Cedro

Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich "Pomarańczarnia" im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
pwd. Marek Podwysocki

Na II Zlocie UNDHR w Tyńcu koło Krakowa 15 maja A.D. 1983

VII Krakowska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Reytana i Jagusi Orłowicz
phm. Marcin Ślęzak

Szczep 1 Warszawskich Drużyn Harcerskich "Czarna Jedynka" im. Romualda Traugutta
org Andrzej Bafeltowski

Szczep 22 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Watra" im. hm Kazimierza Skorupki
hm Tomasz Sikorski

Na III Zlocie UNDHR w Puszczy Bolimowskiej k. Skierniewic 26 maja A.D. 1984

Szczep 5 Krakowskich Drużyn Harcerskich "Wichry" im. hm Stanisława Okonia
hm Zbigniew Wilk

Na X Zlocie UNDHR w Gorcach pod Turbaczem 17 maja A.D. 1992

2 Krakowska Drużyna Harcerska "Różowa Dwójka" im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
pwd. Paweł Bochenek

Na XV Zlocie UNDHR w Chechle pod Łodzią

14 Szczep Harcerski "Błękitna Czternastka" im. het. Stanisława Żółkiewskiego
pwd. Ewa Matuszewska

,,...Odrodzenie polityczne Polski, naprawa charakteru Polaków - oto sens istnienia Harcerstwa...'

 ,,...Nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale w tym co zrobił dobrego na świecie...'