Unia Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej powstała we wrześniu 1981r. podczas Jubileeuszu 70-lecia 16WDH. Przygotowania do zlotu najstarszych drużyn i powołania Unii trwały od wiosny 1979r. Inicjatywa zrodziła się w Szesnastce z myslą o potrzebie ścisłej współpracy tradycyjnych drużyn harcerskich po to aby wzajemnie się wspierać w nieprzyjaznym otoczeniu komunistycznego ZHP, a także by stworzyć płaszczyznę oddziaływania na to otoczenie w celu przywrócenia zawłaszczonemu przez komunistów  harcerstwu tradycyjnych wartości i metody oddziaływania.  Unia skupia najstarsze drużyny harcerskie. Zasady organizacyjne i cele działania UNDHR opisane są w artykułach poniżej oraz na stronie domowej Unii.

Drużyny należące do UNDHR spotykają się co roku na zlotach. Poniżej relacje z niektórych zlotów Unii.