Zbigniew Zdziarski h. Gozdawa w szkole i w skautingu zwany "Mańką". Urodzony w majątku rodziców w Grotowicach w pow. rawskim 21.12.1899 r. Syn Kazimierza i Kamili z Arkuszewskich.

Uczył się w gimnazjum Konopczyńskiego w Warszawie. Jesienią 1912 r. wstąpił do drużyny skautów im. Zawiszy Czarnego ( późniejsza 16WDH), do której należał już jego starszy brat Stanisław, i która zorganizowała na Wielkanoc tego roku tygodniową wycieczkę do majątku jego rodziców w Grotowicach. Prawdopodobnie tam po raz pierwszy zetknął się ze skautingiem i przeżył pierwsze skautowe przygody. Podobną wycieczkę do Grotowic zorganizowała jego drużyna dwa lata później. W jej trakcie złożył egzamin na II stopień skautowy. 

1 maja 1914 r. został mianowany zastępowym. Latem tego samego roku, wraz z grupą kilkudziesięciu skautów z Kongresówki wziął udział w kursie instruktorskim w Skolem w Galicji. Kurs został jednak przerwany w skutek wybuchu wojny.

W 1915 roku, po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, większość szarż drużyn skautowych wstąpiła do Batalionu Warszawskiego POW i wkrótce wyruszyła na front w składzie I Brygady Legionów. Ciężar pracy skautowej spadł na barki młodszych. Pod koniec lipca Zbyszek został plutonowym w Drużynie Zawiszy Czarnego. Funkcję tą pełnił do 1916r.

W 1917 roku ukończył gimnazjum. Działał w POW. 

W 1920 roku walczył w Mińskim Pułku Strzelców Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Był ranny i dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie za swą działalność niepodległościową otrzymał Krzyż Niepodległości z Mieczami.

Ukończył studia rolnicze w SGGW. Następnie administrował majątkiem Kruszów k. Łodzi i Lubiatów k. Piotrkowa. Potem, aż do 1945 roku, dzierżawił majątek Lipna i duże gospodarstwo stawowe w Gostomii w pow. rawskim.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, po której wrócił do Lipnej. Po wojnie przeniósł się z rodziną do Warszawy. Pracował w PNZ, a następnie w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Zmarł po długiej chorobie 18.01.1970 r. w Warszawie.

W 1940 roku ożenił się z Elżbietą (Halszką) Tańską. Miał z nią dwóch synów: 

  1. Maciej Zbigniew (08.07.1942- 28.09.1972)
  2. Antoni Hubert (ur. 26.03.1946 absolwent SGPiS i UW, oż. z Elżbieta Wandą Rybińską.

Opracował: Marek Gajdziński 
Na podstawie: 

  • Antoni Zdziarski - Ziemianie Polscy XX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1994
  • Roman Różycki – 25 Lat Dziejów Szesnastki 1911-1936