Słowa: Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski,
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po Szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany".

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Historia pieśni

Do popularnej melodii ludowej w 1797 roku słowa napisał  Józef Wybicki i tak powstała pieśń legionów polskich we Włoszech. Śpiewano wtedy " Jeszcze Polska nie umarła". 

Począwszy od postania styczniowego Mazurek Dąbrowskiego zaczęto traktować jak hymn narodowy. W 1926 roku został oficjalnie uznany za hymn państwowy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. (MG)