okładkaDrogowskazy nr 73 rok XIII
ISSN 1425-2341

W 73 numerze Drogowskazów, Dwumiesięcznika Programowo - Metodycznego Instruktorów Organizacji Harcerzy ZHR, znajdują się dwa duże teksty dotyczące Szesnastki.

Phm. Lech Najbauer jest autorem artykułu pt. "Tradycje, zwyczaje i obrzędy Warszawskiej Szesnastki". W tekście, będącym dość skrótowym opracowaniem, przybliżono czytelnikom Drogowskazów najbardziej charakterystyczne zwyczaje i tradycje naszej Drużyny. Poczynając od kultywowania pamięci o założycielach Szesnastki, poprzez tradycje obozowe, mundur, obrzędowość zastępów, symbolikę, aż do postaci patrona. Tekst można traktować jako repetytorium do biegów na wywiadowcę. Oto jego fragment: "Jednym z bardziej znanych zwyczajów obozowych jest tzw. "kara menażki". Zgubienie jakiejś rzeczy należy zgłosić komendzie najpóźniej na najbliższym porannym apelu. Jeśli się tego nie zrobi, a rzecz tę znajdzie ktoś inny i przekaże oboźnemu, można oczekiwać niemiłej (choć dla niektórych przeciwnie) niespodzianki. Zgubione rzeczy są prezentowane na apelu porannym. Jeśli bałaganiarz, który nie zgłosił zguby, przyzna się do swojego ręcznika, latarki czy niezbędnika (co oczywiście wymaga pewnej dawki odwagi) - oboźny wlewa mu za kołnierz munduru menażkę zimnej wody. Oblany ma minutę na zameldowanie się w suchym ubraniu. Kara jest tym dotkliwsza, a oblewanie tym obfitsze, im kto pełni na obozie wyższą funkcję. Dlatego szeregowy zadowolić się musi menażką wody wlanej za kołnierz z tyłu, zastępowy za kołnierz z tyłu i z przodu (dwie menażki), oboźny - za kołnierz z tyłu, z przodu i w oba rękawy (cztery menażki), a komendant dodatkowo stanąć musi na rękach - wlewa mu się jeszcze dwie menażki w nogawki spodni (sześć menażek!). Ma to swój aspekt wychowawczy i w oczywisty zapobiega traktowaniu tej praktyki jako "udręki" jedynie najmłodszych harcerzy. Tradycja menażki utrzymuje się w Drużynie od 1925 roku."

Młodzik Konrad Winiarski napisał relację z Turnieju Drużyn Puszczańskich, z którego Szesnastka wróciła z mianem Drużyny Rzeczypospolitej. Tekst opisuje barwnie cały turniej, a szczególnie udział zastępu "Szopy", najlepszego zastępu harcerzy w Chorągwi Mazowieckiej, który rozpoczął zmagania jako desant 16 WDH. Tekst Konrada pochodzi ze strony internetowej naszej Drużyny. Można go przeczytać w całości w dziale "Relacje".

Okładkę Drogowskazów zdobi piękne zdjęcie Szesnastki w kolumnie marszowej. Zdjęcie zostało wykonane na tegorocznym obozie, kiedy przygotowywaliśmy się do udziału w III Narodowym Zlocie Harcerzy. Wewnątrz pisma znajdziemy jeszcze kilka innych zdjęć Drużyny (m.in. wlewanie menażki wyw. Michałowi Lewandowskiemu).

Zachęcamy do lektury. Drogowskazy można nabyć w Głównej Kwaterze Harcerzy, ul. Litewska 11/13 (wejście od podwórza) lub u Komendanta Chorągwi.

Lech Najbauer