Włodzimierz Giżycki urodził się dnia 3 kwietnia 1915 roku. Był synem ? Giżyckich, mieszkających na warszawskiej Ochocie (przy ul. Słupeckiej 9).

Inżynier. Dymek. Podharcmistrz.

Włodzimierz był więziony w obozie koncentracyjnym Auchwitz - jego numer obozowy to 4765.

Został zamordowany 2 lub 3 sierpnia 1944 roku podczas rzezi Woli, przeprowadzonej rękami ukraińskich i rosyjskich kolaborantów przez kata Woli - gen. Heinza Reinefahrta. Dymek został pochowany przy ul. Wita Stwosza 29, skąd ekshumowano jego ciało i przeniesiono je na Stare Powązki (kwatera 144, rząd 3, miejsce 29). 

Dyzma Zawadzki