Słowa: Maria Czajkówna

Z miejsca na miejsce, z wiatrem wtór, 
Od Dniestru fal, z Tarzańskich gór. 
Wszędzie nas pędzi, wszędzie gna, 
Harcerska dola radosna. 

Nam trud niestraszny, ani znój, 
Bo myśmy złu wydali bój. 
I z nim do walki wciąż nas gna, 
Harcerska dola radosna. 

Nasza pogoda, jasny wzrok, 
Niechaj rozjaśnia ludziom mrok. 
Niechaj i innym szczęście da, 
Harcerska dola radosna.
a
a,E,a
a,A7,d
d,a,E,a