Autor słów nieznany, na melodię popularnej kolędy "Hej! W dzień narodzenia".

Gdy się Bóg narodził w małym Betlejemie,
Obiegła wiadomość o tem wszystkie ziemie.
Wnet młody i stary Panu znosi dary.
Hej kolęda, kolęda.

Zwiedzieli się o tem i polscy harcerze,
każdy podarunek dla Dzieciątka bierze.
I Główna Kwatera też podarki zbiera,
Hej kolęda, kolęda!

Lecz harcerska wiara, smuci się i biada,
Bowiem Pana godnych darów nie posiada.
Złota wszak nie mamy. Już nie uciułamy.
Hej kolęda, kolęda!

Ale się druhowie nie kłopoczmy o to,
mamy dary droższe nad srebro i złoto.
Serca swe w ofierze zanoszą harcerze.
Hej kolęda, kolęda!
C G d C
C G d C
d C d G7
C G7 C<

Nagranie (dwie pierwsze zwrotki) zarejestrowano podczas Wigilii Olimpu 16 WDH w dniu 21 grudnia 2016 roku. Wykonanie: Chór 20 instruktorów 16 WDH obecnych na spotkaniu.