Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

Prawo Harcerskie 

  1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki. 
  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 
  5. Harcerz postępuje po rycersku. 
  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 
  8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
  10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.