Rozpoczynamy tworzenie zbioru informacji, porad i wskazówek składających się na całokształt wiedzy i umiejętności wymaganych od harcerzy Szesnastki podczas zdobywania kolejnych stopni harcerskich. Kolejne materiały będą powstawać za sprawą harcerzy, którzy otrzymują  zadanie ich wykonania w swoich próbach na stopnie. 

Każda pozycja vademecum oznaczona jest symbolem stopnia do zdobycia którego niezbędna jest wiedza w niej zawarta. 

Idea - Prawo i Przyrzeczenie
młodzik Prawo i Przyrzeczenie
młodzik Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia 
wywiadowca Gawędy do kolejnych punktów Prawa 
Historia I Tradycje
młodzik 16 najważniejszych miejsc związanych z historią Szesnastki 
młodzik 16 najważniejszych dat z historii Szesnastki 
młodzik 16 najważniejszych dat z historii Harcerstwa 
młodzik 16 najważniejszych dat z historii Polski 
wywiadowca Kalendarium dziejów 16 WDH
ćwik Kalendarium dziejów Harcerstwa 
ćwik Życiorysy Zawiszaków z Panteonu 
ćwik Tradycje 16WDH
HO Historia Szesnastki, Harcerstwa i Polski „90 lat w służbie" 
Bohater Drużyny
młodzik Życiorys Zawiszy Czarnego 
wywiadowca Zawisza Czarny – wzór rycerza i obywatela 
Symbolika
młodzik Symbolika Krzyża Harcerskiego
młodzik Symbolika Lilijki Harcerskiej 
wywiadowca Symbolika Szesnastki związana z Zawiszą Czarnym
wywiadowca Symbolika plakietki Drużyny 
Zwyczaje i Obrzędy
młodzik Obrzędy ogniskowe – Piosenki obrzędowe 
wywiadowca Zwyczaje obozowe w 16WDH 
Regulaminy
młodzik Regulamin oznaczania stopni harcerskich 
młodzik Regulamin oznaczania funkcji 
wywiadowca Regulamin służby wartowniczej 
Musztra
młodzik Musztra pojedynczego harcerza 
młodzik Musztra zespołowa zastępu i drużyny 
ćwik Regulamin musztry ZHR 
ćwik Prowadzenie musztry i wydawanie komend 
Terenoznawstwo
młodzik 10 sposobów wyznaczanie stron świata w terenie 
młodzik Orientowanie mapy 
młodzik Wyznaczanie azymutów 
młodzik 10 najczęściej spotykanych znaków topograficznych 
wywiadowca Marsz wg. azymutów 
wywiadowca Sporządzanie szkiców sytuacyjnych 
wywiadowca Sporządzanie szkicu drogi z marszu 
wywiadowca Sporządzanie opisu drogi 
wywiadowca Pomiar wysokości drzewa
wywiadowca Pomiar szerokości rzeki
wywiadowca Znaki topograficzne 
wywiadowca Posługiwanie się skalą mapy 
wywiadowca Ocena odległości w terenie „ na oko" 
Ratownictwo
młodzik Opatrywanie zadrapań i otarć naskórka 
młodzik Pierwsza pomoc w przypadku pogryzień 
młodzik Pierwsza pomoc w przypadku odmrożeń 
młodzik Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń 
młodzik Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia organizmu 
wywiadowca Pierwsza pomoc w przypadku zatruć 
wywiadowca Pierwsza pomoc w przypadku krwotoków zewnętrznych 
wywiadowca Pierwsza pomoc w przypadku zwichnięć i złamania kończyn 
wywiadowca Pierwsza pomoc w przypadku utonięć 
wywiadowca Pierwsza pomoc w przypadku drgawek 
wywiadowca Pierwsza pomoc w przypadkach urazów głowy 
wywiadowca Skład apteczki zastępu 
ćwik Zasady resuscytacji 
ćwik Ratowanie tonących 
ćwik Postępowanie podczas wypadków komunikacyjnych 
Sygnalizacja i Łączność
młodzik Proste szyfry harcerskie
młodzik Sieć alarmowa zastępu 
młodzik Nadawanie i odczytywanie SMS-ów 
młodzik Wysyłanie i odbieranie E maili 
młodzik Znaki patrolowe 
wywiadowca Alfabet Morse'a 
wywiadowca Nadawanie i odbieranie wiadomości Alfabetem Morse'a (chorągiewki, gwizdek, latarka) 
ćwik Nadawanie i odbieranie wiadomości Alfabetem Morse'a telegraf 
ćwik Semafor 
ćwik Nadawanie i odbieranie wiadomości Semaforem 
Pionierka
młodzik Układanie ogniska 
młodzik 5 najczęściej używanych węzłów 
młodzik Kopanie wąskich i głębokich dołków 
młodzik Wykonywanie zaciosów 
wywiadowca Budowa prostej kuchni polowej 
wywiadowca Jak rozpalić ognisko w deszczu 
wywiadowca Budowa i projektowanie urządzeń namiotowych i obozowych
wywiadowca Jak w pojedynkę rozbić  10osobowy namiot w 5 minut?
wywiadowca jak przeprawić sie na drugi brzeg jeziora z ekwipunkiem nie zamaczając go?
ćwik Budowa kuchni obozowej 
ćwik Rozpalanie ognia bez pomocy zapałek