Rysunek przedstawia schemat pomiaru wysokości drzewa.

Potrzebne akcesoria: kij o długości ok. 2m

Sposób postępowania:

  1. Wbij kij w ziemię w pewnej odległości od drzewa.
  2. Połóż się na ziemi nogami w  kierunku drzewa, w ten sposób aby stopy dotykały do wbitego w ziemię kija.
  3. Przesuwaj się po ziemi w kierunku drzewa lub przeciwnie, tak długo aż zobaczysz, że koniec kija pokrywa się z wierzchołkiem drzewa.
  4. Zaznacz na ziemi miejsce (punkt) na wysokości swoich oczu.
  5. Zmierz odcinek a od tego punktu do kija.
  6. Zmierz odcinek b od tego punktu do drzewa.
  7. Zmierz wysokość kija h.
  8. Wysokość drzewa x wylicz z proporcji:

 

POWODZENIA!

opracował:  wyw. Krzysztof Pasternak