Zmierzenie szerokości rzeki jest całkiem proste. Polega na utworzeniu dwóch takich samych trójkątów. Na rysunku zaznaczyłem odcinkiem x (AB) szerokość rzeki. Naszym celem jest zbudowanie identycznego odcinka na łatwo dostępnym brzegu rzeki. Robimy to tworząc dwa identyczne trójkąty.

Kolejność wykonywaniu pomiaru.

  1. Musimy znaleźć na drugim brzegu rzeki jakiś charakterystyczny punkt jak najbliżej wody. Na rysunku jest to pkt. A.
  2. Naprzeciw niego po naszej stronie rzeki oznaczamy punkt B. 
  3. Od zaznaczonego przez nas punktu B idziemy wzdłuż brzegu i odmierzamy jakiś odcinek o dowolnej długości. W punkcie C wbijamy w ziemię kijek. Zapamiętujemy ilość kroków od punktu B.
  4. Od kijka ( pkt.C) dalej idziemy wzdłuż brzegu taką samą ilość kroków. Oznaczamy pkt. D i w ten sposób zaznaczamy odcinek o tej samej długości. Na rysunku są to odcinki a1 i a2, a1=a2.
  5. W punkcie D stajemy twarzą do rzeki i tyłem odchodzimy od brzegu aż do miejsca, w którym na jednej linii prostej zobaczymy pokrywające się punkty  C i A. Właśnie to miejsce oznaczmy jako pkt E. Na rysunku widać prostą b, która łączy punkty E,C i A.
  6. Tym sposobem powstał odcinek DE. Jest to odcinek o takiej samej długości co szerokość rzeki x czyli odcinek AB. Wystarczy go zmierzyć i mamy wynik.

Powodzenia w pomiarach licznych rzek, zwłaszcza podczas biegu na wywiadowcę, życzy.

wyw. Paweł Huras