Wymagania do biegu na plakietkę dla młodzika

1. Zawisza Czarny 

 1. potrafi powiedzieć gdzie urodził się i gdzie zmarł Zawisza Czarny oraz w jakiej bitwie brał udział;
 2. potrafi wyjaśnić znaczenie jego przydomka

2. Kompletne umundurowanie 

 1. czapka rogatywka ciemnozielona z lilijką,
 2. bluza ciemnozielona z naszywką ZHR,
 3. lilijka wpięta (dwa palce) nad lewą kieszenią,
 4. numer "16" wyszyty błękitną nicią na lewym pagonie,
 5. sznur szary lub inny odpowiedni do danej funkcji,
 6. pas z klamrą ZHR,
 7. spodnie długie zielone, tzw. "bojówki";
 8. dodatkowo spodenki krótkie ciemnozielone,
 9. czarne getry
 10. buty terenowe);
 11. opis i szczegóły umundurowania (np.: co oznaczają podwinięte rękawy? gdzie przypina się lilijkę, a potem krzyż harcerski)?

3. Historia

 1. zna 10 dat z historii Drużyny;
 2. potrafi opowiedzieć o co najmniej jednym wydarzeniu historycznym istotnym w dziejach Drużyny

4. Zawiszacy 

 1. zna nazwiska 4 nieżyjących już Zawiszaków, poza założycielami Drużyny;

5. Tradycje Drużyny

 1. zna prawdziwe (nie legendarne) pochodzenie i zastosowanie kostek góralskich i krajek łowickich;
 2. potrafi wymienić 4 zwyczaje obozowe

6. Miejsca związne z historią Drużyny

 1. wymieni 2 miejsca związane z Drużyną w Warszawie (poza Starym Miastem) oraz 1 poza Warszawą;

7. Musztra

 1. zna musztrę całej drużyny 
 2. zna musztrę podczas apelu

8. Prawo i Przyrzeczenie 

 1. zna Prawo i Przyrzeczenie
 2. potrafi objaśnić znaczenie poszczególnych punktów prawa (komentarz)

9. Piosenki

 1. posiada śpiewnik
 2. Zna 4 piosenki szesnastkowe oraz pieśni obrzędowe podczas ogniska

Zadanie indywidualne poza biegiem:

 1. odwiedził grób co najmniej jednego Zawiszaka i uporządkował go

Wymagania do biegu na plakietkę dla wywiadowcy

1. Zawisza Czarny 

 1. potrafi opisać i wyjaśnić elementy herbu Zawiszy Czarnego;
 2. potrafi krótko uzasadnić dlaczego Zawisza Czarny jest postacią tak ważną dla całego harcerstwa

2. Kompletne umundurowanie

 1. czapka rogatywka ciemnozielona z lilijką,
 2. bluza ciemnozielona z naszywką ZHR,
 3. lilijka wpięta (dwa palce) nad lewą kieszenią,
 4. numer "16" wyszyty błękitną nicią na lewym pagonie,
 5. sznur szary lub inny odpowiedni do danej funkcji,
 6. pas z klamrą ZHR,
 7. spodnie długie zielone, tzw. "bojówki";
 8. spodenki krótkie ciemnozielone,
 9. czarne getry,
 10. buty terenowe);
 11. opis i szczegóły umundurowania (np.: co oznaczają podwinięte rękawy? gdzie przypina się lilijkę, a potem krzyż harcerski?)

3. Historia

 1. wymieni co najmniej 3 przedwojennych i 3 powojennych drużynowych Szesnastki;
 2. potrafi wymienić i napisać nazwy miejscowości, w których odbyły się przed wojną jamboree z udziałem Drużyny;

4. Zawiszacy

 1. zna osobiście 3 Zawiszaków i potrafi wymienić ich z nazwiska; 
 2. zna co najmniej jedną opowieść o Zawiszakach z czasów wojny

5. Tradycje Drużyny

 1. potrafi podać 5 szczegółów różniących mundur Szesnastki od mundurów innych drużyn;
 2. zna tytuły co najmniej 3 książek wydanych z okazji różnych jubileuszy Drużyny oraz poda rok wydania co najmniej 2

6. Miejsca związne z historią Drużyny

 1. wie gdzie w Warszawie znajduje się ulica nazwana imieniem Zawiszaka;
 2. potrafi wymienić i zlokalizować 3 szkoły, w których Drużyna działała po wojnie, nawet krótko

7. Musztra

 1. zna musztrę Drużyny i podczas apelu i umie ją poprowadzić

8. Prawo i Przyrzeczenie

 1. Zna i rozumie P i P, potrafi wygłosić gawędy do kolejnych punktów Prawa

9. Piosenki

 1. Zna piosenki szesnastkowe oraz obrzędowe
 2. Potrafi zaśpiewać min 5 piosenek harcerskich, turystycznych itp.
 3. Posiada śpiewnik

Zadanie indywidualne poza biegiem : 

 1. napisał krótką (10 zdań) relację z tradycyjnego wydarzenia w Drużynie (wigilia, choinka., msza za Zawiszaków) lub zrobił co najmniej 5 zdjęć ilustrujących takie wydarzenie
 2. odwiedził grób co najmniej jednego Zawiszaka i uporządkował go

Data powstania: 21 Października 2005